חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים או מקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי, בהתאם לתנאי הזכאות


אנשים הרתוקים לכסא גלגלים ומקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים למי שלא עונים על תנאי הזכאות וערעורים
המתנה לדירה בדיור הציבורי
ניתן לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה לדירה ששוכרים בזמן ההמתנה
החלפת דירה בגלל אי-התאמה (במידת הצורך)


  • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
  • בשלב ההמתנה לדירה בדיור הציבורי, ניתנת עדיפות בסדר הקדימויות עבור:
  1. זכאים שיש להם בעיה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע (בהתאם לחוות דעת של ועדה רפואית).
  2. מקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

זכויות נוספות לנכים הזכאים לדיור ציבורי

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.