הקדמה:

חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים או מקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי, בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


אנשים הרתוקים לכסא גלגלים ומקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאים לשכור דירה בדיור הציבורי, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה


  • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
  • בשלב ההמתנה לדירה בדיור הציבורי, ניתנת עדיפות בסדר הקדימויות עבור:
  1. זכאים שיש להם בעיה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע (בהתאם לחוות דעת של ועדה רפואית).
  2. מקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

זכויות נוספות לנכים הזכאים לדיור ציבורי

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.