הקדמה:

עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
הטבה זו תקפה לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי החל מספטמבר 2013, ובמגזר הפרטי החל מנובמבר 2014
שווי יום הבראה לעובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה הוא 432 ש"ח
במקרה שהקבלן המעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה זכאים לדמי הבראה בתנאים מועדפים:

 • מספר ימי ההבראה גבוה מזה המקובל במשק.
 • תעריף יום הבראה זהה לתעריף המקובל במגזר הציבורי - 432 ש"ח ליום (לשיעורי דמי ההבראה בשנים קודמות).
 • דמי ההבראה לעובדים שעתיים משולמים מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי.

מי זכאי?

מספר ימי ההבראה השנתיים

 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מזמין השירות):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה

זכאות בהתאם להיקף המשרה

 • עובד במשרה חלקית (פחות מ-182 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
 • החל מאפריל 2018 חודש העבודה עומד על 182 שעות למשרה מלאה -
  • על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 182.
  • לפני אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות, ולכן על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, היה צריך לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 186.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (182 שעות חודשיות), יקבל תשלום חודשי של 252 ש"ח, לפי החישוב: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה), חלקי 12 (חודשים בשנה).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 138.46 ש"ח, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ אחוז המשרה (100 שעות חלקי 182 שהן משרה מלאה) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה) חלקי 12.

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום ישולם אוטומטית אחת לשנה (בדרך כלל במשכורת חודש יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר).
 • עובדים שעתיים יקבלו את התשלום מדי חודש באופן יחסי (1/12 מהסכום השנתי שלו הם זכאים).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים הנ"ל או במועדים שצוינו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה- עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • צו ההרחבה לדמי הבראה מיום 08.1.2017 , ביטל את סעיף 7(א) לצו ההרחבה המקורי משנת 1998 אשר קבע שעובד אשר סיים את עבודתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור 2 שנות עבודתו האחרונות.
  • עם זאת, עובד שסיים את העסקתו לפני יולי 2016 או ינואר 2017 (בהתאם למקום עבודתו), זכאי לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים