סידור מוסדי לבני הגיל השלישי (בית אבות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל מתאר את המצבים שבהם המדינה מסייעת בסידור מוסדי - בית אבות.

אדם המגיע לגיל פרישה, זכאי במקרים מסויימים לקבל סיוע במימון סידור מוסדי (בית אבות) באמצעות המדינה, בתנאי שהוא עומד בקריטריונים הכוללים מצב תיפקודי והכנסות.
האחריות על סידור מוסדי בישראל מחולקת בין שלושה גורמים, בהתאם למצב התפקודי:

חשוב: על מנת לסדר קשיש בבית אבות יש צורך בהסכמה שלו או של האפוטרופוס שלו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים