עובדת זרה רשאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משרה לצורך בדיקות היריון
עובדת שבשל הריונה הפסיקה לעבוד זכאית לקבל רישיון ביקור בישראל (ב/2) עד ללידה כדי ששהייתה בישראל תהיה חוקית
עובדת זרה אינה זכאית לגמלה לשמירת היריון אך זכאית לנצל את ימי המחלה שצברה ולהיעדר מעבודתה


עובדת זרה בהיריון רשאית להיעדר מעבודתה בנסיבות מסוימות הקשורות להריונה.

  • העובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות היריון ללא הפחתה בשכרה, בדומה לעובדות ישראליות.
  • עובדת זרה אינה זכאית לגמלה לשמירת היריון גם אם רופא קבע כי עליה להימצא בשמירת היריון.
  • העובדת רשאית לנצל את ימי המחלה ולקבל במהלך היעדרותה דמי מחלה אם רופא העניק לה תעודת מחלה.
  • אם לרשות העובדת לא עומדים מספיק ימי מחלה, היא רשאית לנצל את ימי החופשה שצברה ולהיעדר מעבודתה, אולם הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
  • העובדת רשאית להקדים את חופשת הלידה עד 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער, בדומה לעובדות ישראליות.

מי זכאי?

עובדת זרה בהיריון.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • עובדת שבשל הריונה הפסיקה לעבוד, זכאית לקבל רישיון ביקור בישראל (ב/2) עד ללידה כדי ששהייתה בישראל תהיה חוקית.
  • עם זאת עליה להגיש בקשה לרישיון ב/2 לתקופה שלאחר הלידה, ולהסדיר את רישיון עבודתה (ב/1) אם תחליט כי היא מעוניינת להמשיך לעבוד בישראל לאחר הלידה. למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים