הקדמה:

עובדת זרה רשאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משרה לצורך בדיקות הריון
עובדת שבשל הריונה הפסיקה לעבוד זכאית לקבל רישיון ביקור בישראל (ב/2) עד ללידה על מנת ששהייתה בישראל תהיה חוקית
עובדת זרה אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון אך זכאית לנצל את ימי המחלה שצברה ולהיעדר מעבודתה


עובדת זרה בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בנסיבות מסוימות הקשורות להריונה.

  • העובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הריון ללא הפחתה בשכרה, בדומה לעובדות ישראליות.
  • עובדת זרה אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון גם אם רופא קבע כי עליה להימצא בשמירת הריון.
  • העובדת רשאית לנצל את ימי המחלה ולקבל במהלך היעדרותה דמי מחלה אם רופא העניק לה תעודת מחלה.
  • אם לרשות העובדת לא עומדים מספיק ימי מחלה, היא רשאית לנצל את ימי החופשה שצברה ולהיעדר מעבודתה, אולם הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.
  • העובדת רשאית להקדים את חופשת הלידה עד 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער, בדומה לעובדות ישראליות.

מי זכאי?

עובדת זרה בהריון.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • עובדת שבשל הריונה הפסיקה לעבוד, זכאית לקבל רישיון ביקור בישראל (ב/2) עד ללידה על מנת ששהייתה בישראל תהיה חוקית.
  • עם זאת עליה להגיש בקשה לרישיון ב/2 לתקופה שלאחר הלידה, ולהסדיר את רשיון עבודתה (ב/1) אם תחליט כי היא מעוניינת להמשיך לעבוד בישראל לאחר הלידה. למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע לעובדים זרים

סיוע למעסיקי עובדים זרים


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים