ניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G) ובעבר קיבלו קצבה מישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, רשאים להגיש לרשות לזכויות ניצולי השואה בקשה להכרה במחלות נוספות ובקשה להחמרה במצב רפואי
כמו כן , רשאים ניצולים אלה להגיש בקשה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולים מעוטי יכולת אשר סך הכנסותיהם נמוך מגובה תקרה מסוימת
לאחר קביעת אחוזי הנכות בהתאם להחמרה ולמחלות החדשות שיוכרו, תבדוק הרשות האם יש פער בין גובה הקצבה המשולמת לניצול מגרמניה, לבין גובה הקצבה לה היה זכאי הניצול אילו הקצבה היתה משולמת לו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
בבדיקת הפער בין 2 הקצבאות השונות יילקחו בחשבון המענק הרבעוני וה- התשלום החודשי המשולמים לניצולים אלה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה
אם גובה הקצבה שהייתה משתלמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים גבוהה יותר, הניצול יהיה זכאי לתשלום ההפרש בין הקצבאות ,החל ממועד הגשת הבקשה

ניצולי שואה אשר קיבלו בעבר קצבה מישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וויתרו על קצבה זו לטובת רנטת בריאות מגרמניה (B.E.G), רשאים להגיש לרשות לזכויות ניצולי השואה בקשה להכרה במחלות נוספות שלא הוכרו בגרמניה ובקשה להחמרה במצב רפואי ולעמוד בפני ועדה רפואית .

 • כמו כן רשאים ניצולים אלה להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולים מעוטי יכולת, אשר סך הכנסותיהם נמוך מתקרת ההכנסה שנקבעה ביחס לאחוזי הנכות שנקבעו .
 • לאחר שיקבעו אחוזי הנכות בגין ההחמרה או המחלות הנוספות שיוכרו , תבחן הרשות את הפער בין גובה הקצבה המשולמת לניצול מגרמניה לרבות המענק הרבעוני וה- תשלום החודשי המשולמים לניצול מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לבין גובה הקצבה שהניצול היה זכאי אילו הקצבה היתה משולמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • אם ימצא כי קיים פער באופן שבו הקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הנה גבוהה יותר מרנטת הבריאות המשולמת לניצול מגרמניה (בתוספת המענק והתשלום החודשי המשולמים ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה), אזי הניצול יהיה זכאי מהרשות לתשלום ההפרש בין הקצבאות, רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה הביעה את הסכמתה לתת, לפנים משורת הדין, את הסיוע המפורט למעלה במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בע"ו 66173-12-19.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשים למלא את טופס בקשה לניצולים שהוכרו בעבר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ועברו לקבל רנטה מגרמניה .
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו מינוי בתוקף.
  • אישור עדכני על גובה הרנטה מגרמניה כפי שנשלח מרשויות הפיצויים של גרמניה.
  • צילום מלא של תעודת הזהות (כולל הספח).
 • את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לשלוח לרשות לזכויות ניצולי השואה:
  • בכתובת : בנין נצבא ,רחוב יצחק שדה 17תל - אביב ת"ד 57380, מיקוד 6157302,
  • באמייל שכתובתו: .
 • למידע ולשאלות נוספות ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות לניצולי שואה בטלפון שמספרו :03-5682651 או במספר טלפון מקוצר: *5105 .
 • לאופן הגשת הבקשה להכרה במחלות נוספות לחצו כאן.
 • לאופן הגשת הבקשה להחמרה במצב רפואי לחצו כאן.
 • לאופן הגשת בקשה להכרה בתגמול מוגדל לפי הכנסה למעוטי יכולת לחצו כאן.
טיפ
ניתן לקבל סיוע ויעוץ משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לייעוץ משפטי ראשוני ניתן לפנות לסיוע המשפטי בטלפון שמספרו : 073-3927788 .למידע נוסף ראו: ייעוץ משפטי ראשוני לניצולי שואה על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • ניצול אשר הרשות לזכויות השואה הכירה אצלו במחלות נוספות הקשורות לרדיפות אותם עבר בתקופת השואה, יהיה זכאי לקבל מהמדינה מימון עבור הטיפול הרפואי במחלות אלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

ע"ו 66173-12-19, בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 25.06.2020