הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים זכאים להנחה בארנונה
ההנחה היא בשיעור של עד 66%, עבור 70 מ"ר משטח הדירה. אם מתגוררים בדירה למעלה מ- 4 בני משפחה, תחול ההנחה על 90 מ"ר משטח הדירה
גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית ולפי שיקול דעתה
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 66%, עבור 70 מ"ר משטח הדירה.

  • אם מתגוררים בדירה למעלה מ- 4 בני משפחה, תחול ההנחה על 90 מ"ר משטח הדירה.
  • גובה ההנחה בפועל נקבע על ידי הרשות המקומית ולפי שיקול דעתה. לעניין זה רשאית הרשות המקומית להתחשב במצבו הכלכלי של ניצול השואה ואף לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות להנחה.
  • אין אפשרות לכפל הנחות - במקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה יותר. למידע על הזכאויות הקיימות לגימלאים, ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • כלל האזרחים הוותיקים זכאים להנחות בארנונה, ובמקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה יותר. לפרטים על הזכאויות הקיימות ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.

ארגוני סיוע

מיצוי זכויות

סיוע משפטי

תמיכה וסיוע

השבת רכוש

כללי

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
הערת עריכה
הסתרתי כאם את משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה כי אין עליהם מידע ספציפי מה הם בדיוק עושים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:48, 8 במאי 2018 (IDT)


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תודות