ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 66% בהתאם למדיניות הרשות המקומית
נכי המלחמה בנאצים זכאים להנחה של 2/3 מחשבון הארנונה (הזכאות להנחה זו מוחלטת ואינה נתונה לשיקול דעת הרשות המקומית)
ההנחה ניתנת עבור 70 מ"ר משטח הדירה. אם מתגוררים בדירה 5 בני משפחה או יותר, ההנחה תחול על 90 מ"ר משטח הדירה
למידע נוסף ראו הנחות בארנונה באתר משרד הפנים


נכי המלחמה בנאצים זכאים להנחה של 2/3 מחשבון הארנונה. ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להנחה של עד 66% בחשבון הארנונה על דירת מגוריהם, בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית, שבה הם מתגוררים.

  • אם מתגוררים בדירה עד 4 בני משפחה, ההנחה תחול על 70 מ"ר משטח הדירה.
  • אם מתגוררים בדירה 5 בני משפחה או יותר, ההנחה תחול על 90 מ"ר משטח הדירה.
  • לאוכלוסיות הבאות הרשות המקומית מחויבת לתת הנחה של 2/3:

מי זכאי?

שימו לב
הרשות המקומית חייבת לתת את הנחה לנכי המלחמה בנאצים. בשאר המקרים הרשות המקומית רשאית אך לא חייבת להעניק את ההנחה, והיא רשאית לקבוע בעצמה את גובה ההנחה ואף לקבוע תנאים ומבחני משנה לצורך הזכאות לקבלתה, כולל מצבו הכלכלי של ניצול השואה.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • כלל האזרחים הוותיקים זכאים להנחות בארנונה, ובמקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה יותר. לפרטים על הזכאויות הקיימות ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מיצוי זכויות

סיוע משפטי

תמיכה וסיוע

השבת רכוש

כללי

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות