ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל רלבנטי לגברים ונשים שהוכרו כוותיקי מלחמת העולם השנייה וזכאים למספר הטבות שאושרו במה שמוכר כ"חוק הווטרנים" (חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה).

שימו לב שאם מוגדרים כניצולי שואה מומלץ לכם ללחוץ כאן, ואם אתם מוגדרים כנכי המלחמה בנאצים מומלץ לכם ללחוץ כאן.

חשוב: לא ניתן לקבל, בו זמנית, הטבה במסגרת חוק ותיקי המלחמה ובמסגרת חוק אחר. ותיק מלחמה, שזכאי לאותה הטבה על פי שני חוקים, יקבל הטבה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים