יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החל משנת 2009
ניצולים מרומניה ובולגריה,זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח הלכת הפחד, גם אם נמלטו מפחד הנאצים לפני יום 06.04.1941
במהלך השנים הכירה גרמניה בערים בבולגריה וברומניה כגטו פתוח, וניצולים ששהו בערים אלה בתקופת הגטוזכאים לקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה יוצאי רומניה ובולגריה עשויים להיות זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

 • בפסק דין משנת 2009 הרחיב בית המשפט העליון את הקריטריונים לזכאות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים. בעקבות פסק הדין ניצולי שואה ששהו בעוצר ברומניה ובולגריה וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, זכאים גם הם לפיצוי בגין נזקי הבריאות שנגרמו להם, בהתאם להוראות חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • ניצולים מרומניה ובולגריה, עשויים להיות זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מכוח הלכת הפחד, גם אם נמלטו מפחד הנאצים לפני יום 06.04.1941.
 • בנוסף, במהלך השנים הכירה גרמניה בערים בבולגריה וברומניה כגטו פתוח, וניצולים ששהו בערים אלה בתקופת הגטו עשויים להיות זכאים לקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

הכרה בערים נוספות בבולגריה ורומניה כגטו פתוח


לתנאי הזכאות ומידע כללי לגבי הקצבה לחץ כאן.

למידע נוסף לגבי זכויות והטבות של ניצולי שואה הזכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ראה בפורטל ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר

מי זכאי?

 • ניצולי שואה מרומניה ובולגריה עשויים להיות זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש.
   • ניצולים ששהו בעוצר / עוצר חלקי בזמן מלחמת העולם השנייה .
   • ניצולים שברחו מחמת הפחד, גם אם נמלטו מפחד הנאצים לפני יום 06.04.1941.
   • ניצולים אשר שהו בתקופת הגטו, בערים אשר במהלך השנים הוכרו ע"י הגרמנים כגטו פתוח. ניצולים אלה עשויים להיות זכאים לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות, אם הם עלו לארץ אחרי 01.10.1953.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.

אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה להגישה בהקדם האפשרי, מכיוון שמועד התשלום של הקצבה הנו החל ממועד הגשת התביעה בלבד.

שימו לב
ניצולים יוצאי רומניה ובולגריה שעלו לישראל לאחר יום 01.10.1953 ושהו בתקופת השואה בערים אשר הוכרו לאורך השנים כגטו פתוח, זכאים לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים