בשנת 2019 הכירה ממשלת גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח
מי ששהה בגטאות אלה וטרם הוכרה זכאותו לקצבה, זכאי לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי ועשוי להיות זכאי גם לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, אך בפועל תשולם לניצול רק קצבה אחת מבניהן
אם הניצול הוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף הוכר כזכאי לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יהיה הניצול זכאי לקבל את שתי הקצבאות במלואן
מי שמקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון והוא רשאי לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
יהודי רומניה ששהו בגטאות כאמור, עשויים בנוסף להיות זכאים להטבות נוספות כגון פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ו- פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)


בשנת 2019 הכירה ממשלת גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח.

 • רשימת הערים החדשות שהוכרו ברומניה כגטו פתוח הינן: יאסי(Jassi), בוטושאן(Botosani), טרגו מורש (Targu Mures), גלץ (Galati), פוקשאן (Focasni), טקוץ' (Teccuci), רומן (Roman), פיאטרה ניאמץ (Piatra Neamt), ברלד (Barlad), ווסלואי (Vaslui), אלבה יוליה (Alba Iulia), קונסטנצה (Constanta), טרגו ניאמץ (Targu Neamt), הרלאו (Harlau), בוזאו (Buzau), רמניקו סראט (Ramnicu Sara), שטפנשט (Stefanesti), קריובה (Craiova), פאשקן (Pascani), בקאו (Bacau).
 • בשנת 2023 הכירה גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח. למידע נוסף ראו קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה אשר שהו בתקופת השואה בגטאות פתוחים שהוכרו בשנת 2023.

קצבה ליוצאי רומניה אשר שהו בגטאות אלה וטרם הוכרו כזכאים לתגמול לניצולי שואה

 • יוצאי רומניה אשר שהו בתקופת הגטו בערים שהוכרו כגטו פתוח, זכאים לקצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, לפי החוק ההטבות ועשויים להיות זכאים גם לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות. בפועל תשולם לניצול רק קצבה אחת מבניהן, שכן הרשות לזכויות ניצולי השואה תקזז מגובה הקצבה ליוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2.
 • אם הניצול הוכר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף הוכר כזכאי לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יהיה הניצול זכאי לקבל את שתי הקצבאות במלואן, מבלי שהרשות תקזז את גובה הקצבה שהניצול מקבל מועידת התביעות.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לרשות לזכויות ניצולי שואה ואת התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 לוועידת התביעות.
 • שימו לב שמועד הזכאות לתגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה הנו ב-1 בחודש שבו תוגש הבקשה והתמהמהות בהגשת הבקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה עלולה לגרום הפסד כספי לניצול.
שימו לב
ניצול אשר זכאי לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות והוכר על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה , עשוי להיות זכאי בנוסף גם לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.

הכרה כניצול מהמעגל הראשון, לניצולים אשר הוכרה כבר בעבר זכאותם לקצבה לניצולי שואה

 • מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון.
  • משמעות הדבר היא שניצולים אלו יוכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון וכן לבקש הכרה במחלות נוספות לפי אמות המידה שנקבעו לניצולים מהמעגל הראשון, שהנן מקלות יותר.
  • מי שהתגורר בערים אלה ובקשתו בעבר להכרה במחלות נוספות נדחתה, מומלץ שיגיש בקשה להכרה במחלה נוספת בשנית, וזאת לנוכח השינוי הנ"ל.

פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה

קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שעבדו, שלא בכפייה, בגטאות

קצבת שארים וזכויות יורשים

 • אלמן/ה של ניצול שואה מנוח אשר עבד ללא כפייה באחד מהגטאות שהוכרו כאמור, ואילו היה בחיים היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה, עשויים להיות זכאים לקצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו ובנוסף לתשלום חד פעמי בגובה הקצבה שהייתה משתלמת למנוח החל ממועד הזכאות הראשון ועד ליום פטירתו.
 • אם ניצול השואה לא הותיר אחריו בן/בת זוג (אלמן/נה), היורשים על פי דין רשאים להגיש תביעה לתשלום חד פעמי בגובה התגמולים להם היה זכאי הנפטר מתאריך הזכאות הראשון ועד מועד פטירתו, בהתקיים כל התנאים הבאים:

סיוע לניצולי שואה יוצאי רומניה בעלי הכנסה נמוכה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים