הקדמה:

בשנת 2019 הכירה ממשלת גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח
מי ששהה בגטאות אלה וטרם הוכרה זכאותו לקצבה, זכאי עתה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי שואה ובנוסף עשוי להיות זכאי לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
הרשות לזכויות ניצולי השואה תקזז מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול את ההפרש בין שתי הקצבאות. אם הניצול זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לא יבוצע קיזוז והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות במלואן
מי שמקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון והוא רשאי לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
יהודי רומניה ששהו בגטאות כאמור, עשויים בנוסף להיות זכאים להטבות נוספות כגון פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ו- פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)


בשנת 2019 הכירה ממשלת גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח.

 • רשימת הערים החדשות שהוכרו ברומניה כגטו פתוח הינן: יאסי(Jassi), בוטושאן(Botosani), טרגו מורש (Targu Mures), גלץ (Galati), פוקשאן (Focasni), טקוץ' (Teccuci), רומן (Roman), פיאטרה ניאמץ (Piatra Neamt), ברלד (Barlad), ווסלואי (Vaslui), אלבה יוליה (Alba Iulia), קונסטנצה (Constanta), טרגו ניאמץ (Targu Neamt), הרלאו (Harlau), בוזאו (Buzau), רמניקו סראט (Ramnicu Sara), שטפנשט (Stefanesti), קריובה (Craiova), פאשקן (Pascani), בקאו (Bacau).

קצבה ליוצאי רומניה אשר שהו בגטאות אלה וטרם הוכרו כזכאים לתגמול לניצולי שואה

 • יוצאי רומניה אשר שהו בתקופת הגטו בערים שהוכרו כגטו פתוח, זכאים לקצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, לפי החוק ההטבות ועשויים להיות זכאים גם לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • אם הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת לניצול קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, תקזז הרשות מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול רק את ההפרש בין שתי הקצבאות האלו.
  • אם הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, הרשות לא תקזז מהתגמול לפי הכנסה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2, והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות אלה במלואן.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לרשות לזכויות ניצולי שואה ואת התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 לוועידת התביעות.
 • שימו לב שמועד הזכאות לתגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה הנו ב-1 בחודש שבו תוגש הבקשה והתמהמהות בהגשת הבקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה עלולה לגרום הפסד כספי לניצול.

הכרה כניצול מהמעגל הראשון, לניצולים אשר הוכרה כבר בעבר זכאותם לקצבה לניצולי שואה

 • מי ששהה בערים שהוכרו בשנת 2019 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון.
  • משמעות הדבר היא שניצולים אלו יוכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון וכן לבקש הכרה במחלות נוספות לפי אמות המידה שנקבעו לניצולים מהמעגל הראשון, שהנן מקלות יותר.
  • מי שהתגורר בערים אלה ובקשתו בעבר להכרה במחלות נוספות נדחתה, מומלץ שיגיש בקשה להכרה במחלה נוספת בשנית, וזאת לנוכח השינוי הנ"ל.

פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה

קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שעבדו, שלא בכפייה, בגטאות

קצבת שארים וזכויות יורשים

 • אלמן/ה של ניצול שואה מנוח אשר עבד ללא כפייה באחד מהגטאות שהוכרו כאמור, ואילו היה בחיים היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה, עשויים להיות זכאים לקצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו ובנוסף לתשלום חד פעמי בגובה הקצבה שהייתה משתלמת למנוח החל ממועד הזכאות הראשון ועד ליום פטירתו.
 • אם ניצול השואה לא הותיר אחריו בן/בת זוג (אלמן/נה), היורשים על פי דין רשאים להגיש תביעה לתשלום חד פעמי בגובה התגמולים להם היה זכאי הנפטר מתאריך הזכאות הראשון ועד מועד פטירתו, בהתקיים כל התנאים הבאים:

חשוב לדעת


פסקי דין

ארגוני סיוע

ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים