הקדמה:

קצבת נכות או מענק נכות משולמים לנכה עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד
מי שדרגת הנכות שנקבעה לו נמוכה מ-9% אינו זכאי לקצבה או למענק (החל מאפריל 2006)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכה עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות או למענק נכות, בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו על-ידי ועדה רפואית.

מי זכאי?

 • מי שהוכר כנפגע עבודה אחרי שהגיש תביעה לדמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, רשאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
 • גם מי שחזר לעבודה בתום פרק הזמן ששולמו לו דמי פגיעה רשאי להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה.
 • הזכאות לקצבה או למענק נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות:
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 9% ל-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) זכאי לקצבה חודשית לתקופה שנקבעה לו.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) זכאי לקצבה חודשית.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בשיעור 9% ומעלה ופחות מ-20% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) זכאי למענק חד פעמי.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו נמוכה מ-9% אינו זכאי לגמלה.
 • בפגיעה בעבודה שאירעה לפני ה-01.04.2006 ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה לפני ה-01.04.2006, דרגת הנכות המינימלית שאיפשרה את הזכאות היתה 5%.

תחילת הזכאות

 • הזכאות לקצבת הנכות מתחילה מסיום התקופה שעבורה שולמו דמי הפגיעה.
 • אם לא שולמו דמי פגיעה, יהיה זכאי המבוטח לקצבת נכות החל ממחרת יום הפגיעה.
 • במקרה של מבוטח שחלה במחלת מקצוע אך לא נקבע לו אבדן כושר עבודה, זכאותו תתחיל מהיום שבו נוצרה נכותו עקב מחלת המקצוע, לפי קביעתה של הועדה הרפואית.

נכה עבודה הזכאי לקצבת זיקנה

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות