הקדמה:

קצבת נכות או מענק נכות משולמים לנכה עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד
מי שדרגת הנכות היציבה שנקבעה לו נמוכה מ-5% (בפגיעה שאירעה לפני אפריל 2006) או נמוכה מ-9% (בפגיעה שאירעה מאפריל 2006 ואילך) אינו זכאי לקצבה או למענק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכה עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות או למענק נכות, בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו על-ידי ועדה רפואית.

מי זכאי?

זכאות לפני ה-01.04.2006

 • בפגיעה בעבודה שאירעה לפני 01.04.2006 ותביעה למחלת מקצוע שהוגשה לפני 01.04.2006:
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 5% ל-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו 5% ומעלה ופחות מ-20% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה), יקבל מענק חד פעמי.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחות מ-5% אינו זכאי לגמלה.

זכאות מה-01.04.2006 ואילך

 • בפגיעה בעבודה שאירעה ב-01.04.2006 ואילך ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה ב-01.04.2006 ואילך:
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 9% ל-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו 9% ומעלה ופחות מ-20% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) יקבל מענק חד פעמי.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחות מ-9% אינו זכאי לגמלה.

תחילת הזכאות

 • הזכאות לקצבת הנכות מתחילה מסיום התקופה שעבורה שולמו דמי הפגיעה.
 • אם לא שולמו דמי פגיעה, יהיה זכאי המבוטח לקצבת נכות החל ממחרת יום הפגיעה.
 • במקרה של מבוטח שחלה במחלת מקצוע אך לא נקבע לו אבדן כושר עבודה, זכאותו תתחיל מהיום שבו נוצרה נכותו עקב מחלת המקצוע, לפי קביעתה של הועדה הרפואית.

נכה עבודה הזכאי לקצבת זיקנה

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות