קצבת נכות או מענק נכות משולמים לנכי עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרם לעבוד
מי שדרגת הנכות שנקבעה להם נמוכה מ-9% אינם זכאים לקצבה או למענק (החל מאפריל 2006)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכי עבודה שעקב פגיעה בעבודה נפגע כושרם לעבוד, עשויים להיות זכאים לקצבת נכות או למענק נכות, בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה להם על-ידי ועדה רפואית.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי עבודה אחרי שהגישו תביעה לדמי פגיעה, ונותרה להם נכות עקב הפגיעה, רשאים להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
 • גם מי שחזרו לעבודה בתום פרק הזמן ששולמו להם דמי פגיעה רשאים להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה.
 • הזכאות לקצבה או למענק נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות:
  • מי שדרגת נכותם בין 9% ל-100% והיא דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) זכאים לקצבה חודשית לתקופה שנקבעה להם.
  • מי שדרגת נכותם בין 20% ל-100% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) זכאים לקצבה חודשית.
  • מי שדרגת נכותם בשיעור 9% ומעלה ופחות מ-20% והיא דרגת נכות יציבה (קבועה) זכאים למענק חד פעמי.
  • מי שדרגת נכותם נמוכה מ-9% אינם זכאים לגמלה.
 • בפגיעה בעבודה שאירעה לפני ה-01.04.2006 ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה לפני ה-01.04.2006, דרגת הנכות המינימלית שאיפשרה את הזכאות הייתה 5%.

תחילת הזכאות

נכי עבודה הזכאים לקצבת זיקנה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות