אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד עצמאי שהפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה
הטבות מס אלה, הניתנות ע"י רשויות המס, הינן בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה) המעניקה הטבה עפ"י שיעור המס השולי, ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום)
את ההטבה ניתן לקבל רק בדיעבד, לאחר סיום שנת המס לאחר הגשת הדו"ח שנתי למס הכנסה
לצורך מילוי הדו"ח ניתן להיעזר בלשכות ההדרכה של רשות המסים
למידע נוסף ראו סעיפים 45א(ב) ו-47 לפקודת מס הכנסה


אזהרה
ערך זה אינו עוסק בהטבות הניתנות לשכירים
ערך זה מפרט את הטבות המס הניתנות לעובדים עצמאים בלבד המבצעים הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני. המידע בערך זה אינו מתייחס לעובדים שכירים.
למידע על הטבות המס הניתנות לעובדים שכירים המבצעים הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני בנוסף להפקדות המבוצעות דרך המשכורת ראו חדש:הטבות במס הכנסה לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.


עובד עצמאי שהפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.

 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.
 • הטבות מס אלה, הניתנות ע"י רשויות המס, הינן בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה) המעניקה הטבה עפ"י שיעור המס השולי, ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום).

מי זכאי?

 • עובד עצמאי שהפריש באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני.
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • חשוב להדגיש: ההטבה תינתן רק למי שלפי גובה הכנסותיו מחויב בתשלום מס הכנסה. מי שבשל גובה הכנסותיו אינו חייב בתשלום מס הכנסה, לא יוכל ליהנות מההטבה (הוא יוכל להפקיד לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי ולהגדיל בכך את החיסכון הפנסיוני שלו אך לא ייהנה מהטבת מס באותה שת מס).

סוגי ההטבות הניתנות לעצמאי המפקיד באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני

אזהרה
גובה ההטבות יכול להשתנות בהתאם לנתוניו האישיים של העובד
המידע שלהלן הינו כללי ונועד לצורך המחשה בלבד. ההטבות יכולות להשתנות בהתאם לגובה ההכנסות, גובה ההפרשות שביצע העובד בפועל ונתונים אישיים נוספים של העובד.
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע או להיעזר בסימולטורים באתר מס הכנסה כדי לחשב את גובה ההטבות במקרה קונקרטי.
 • אם העובד הינו עצמאי בלבד (אין לו הכנסות כשכיר), הוא יכול להפקיד עד 16% (ובמקרים מסוימים עד 16.5%) מכל ההכנסה שלו ועד גובה התקרה, המפורטת להלן, ולקבל עבורה הטבות מס לפי בחירתו:
  • ניכוי סכום ההפקדה לביטוח הפנסיוני מתוך ההכנסה החייבת במס (הכרה בסכום ההפקדה כ-"הוצאה מוכרת") - הטבה זו מוגבלת לכל היותר עבור הפקדות של עד 11% מהשכר ולא יותר מ-11,484 ש"ח בשנה, נכון ל-2021.
  • זיכוי ממס בגין הפקדות עד 5% מההכנסה ולא יותר מהסכום המקסימלי המפורט להלן:
   • אם העובד הינו "עמית מוטב" (כלומר סך ההפקדות לביטוח הפנסיוני שלו באותה שנה הוא לפחות 20,257.92 ש"ח) - הוא יוכל ליהנות מהטבה זו בתנאי שהסכום שהפקיד באופן עצמאי אינו עולה על 10,440 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2021).
   • אם העובד אינו "עמית מוטב" (כלומר סך כל ההפקדות לביטוח הפנסיוני שלו באותה שנה הוא נמוך מ-20,257.92 ש"ח), הוא יוכל ליהנות מהטבה זו עד תקרה של 14,760 ש"ח בלבד.
הערת עריכה
האם אני צודק? לגבי מי שאינו עמית מוטב? התקרה מחושבת על פי 12,200 ש"ח במקום 8,600?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:53, 9 בפברואר 2017 (IST)
  • בנוסף יוכל עצמאי להפקיד (החל משנת 2017) עוד 0.5% מהכנסתו ולכל היותר 1,044 ש"ח נוספים בשנה, ולקבל גם עבורם זיכוי של 35%. הטבה זו תינתן רק אם אותו עובד לא ניצל הטבה הניתנת בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה.
 • המבוטח יכול לשלב בין שתי ההטבות לפי בחירתו, בתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל זיכוי לא יעלה על 5.5% מההכנסות מהעסק, ובתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל הטבת ניכוי לא יעלה על 11% מהכנסותיו מהעסק, ובכפוף לתקרות ההכנסה שפורטו לעיל.
דוגמה
עצמאי שהכנסתו לאחר הניכויים המותרים ולפני ניכוי בגין הפקדות לקופות גמל היא 100,000 ש"ח בשנה
 • העובד יכול להפריש 16.5% מההכנסה (כלומר, 16,500 ש"ח), וליהנות מהפחתה של 3,465 ש"ח בגובה המס שיהיה עליו לשלם, כתוצאה מהטבות המס הבאות:

ניכוי

 • 11% מן ההכנסה (11,000 ש"ח) ינוכו מן ההכנסה החייבת המס.
 • כלומר לצורך חישוב מס הכנסה יתייחסו אל הכנסתו כאילו היא 89,000 ש"ח (לפי החישוב: 11,000 - 100,000), ומתוך הכנסה זו יחושב גובה מס הכנסה שעליו לשלם. (לאופן חישוב מס הכנסה ראו חישוב מס הכנסה שנתי לעובדים עצמאים).
 • מכיוון שמדרגת המס ברמת ההכנסה הזו היא 14%, שווי ההטבה הוא 1,540 ש"ח (לפי החישוב: 14% מתוך 11,000 ש"ח).

זיכוי

 • 5.5% נוספים (כלומר, 5,500 ש"ח) יקנו לעובד זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה ההפקדה, כלומר 1,925 ש"ח (לפי חישוב 35% X‏ 5,500 ש"ח).
 • משמעות הדבר היא כי מגובה המס שחושב, יופחת הסך של 1,925 ש"ח, והתוצאה שתתקבל היא גובה המס שעל העובד יהיה לשלם.
סה"כ הטבות המס במקרה זה: 3,465 ש"ח.


דוגמה
עצמאי שהכנסתו לאחר הניכויים המותרים ולפני ניכוי בגין הפקדות לקופות גמל היא 240,000 ש"ח בשנה
 • העובד יכול להפריש לכל היותר 16.5% מההכנסה (כלומר, 39,600 ש"ח), אולם מכיוון שהסכומים עוברים את התקרה, הוא יוכל ליהנות מההטבות רק עבור חלק מהסכום. (במקרה כזה אם ירצה להפקיד רק את הסכומים שמקנים לו הטבות, יהיה עליו להפקיד את הסכומים הבאים בלבד).
 • העובד יוכל להפקיד 22,968 ש"ח וליהנות מהפחתה של 7,586.52 ש"ח בגובה המס שיידרש לשלם, וזאת בהתאם להטבות המס הבאות:.

ניכוי

 • 11% מן ההכנסה הם 26,400 ש"ח (לפי החישוב: 11% X‏ 240,000 ש"ח).
 • סכום זה גבוה מהתקרה שנקבעה (11,484ש"ח לשנה), ולכן הסכום המקסימלי שיוכל העובד להפקיד ולנכות אותו מגובה ההכנסה החייבת במס הוא 11,484 ש"ח.
 • משמעות הדבר היא כי לצורך חישוב מס הכנסה יתייחסו אל הכנסתו כאילו היא 228,516 ש"ח (לפי החישוב: 11,484 - 240,000), ומתוך הכנסה זו יחושב גובה מס הכנסה שעליו לשלם. (לאופן חישוב מס הכנסה ראו חישוב מס הכנסה שנתי לעובדים עצמאים).
 • בהתחשב במדרגות המס החלות על הכנסה בסכומים אלה, שווי ההטבה הוא 3,567.12 ש"ח.

זיכוי

 • 5.5% מן ההכנסה הם 13,200 ש"ח (לפי החישוב 5.5% X‏ 240,000 ש"ח).
 • סכום זה גבוה מהתקרה שנקבעה (11,484 ש"ח), ולכן הסכום המקסימלי שיוכל להפקיד וליהנות מזיכוי הוא 11,484 ש"ח.
 • הפקדת סכום זה תקנה לעובד זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה ההפקדה, כלומר 4,019.4 ש"ח (לפי חישוב 35% X‏ 11,484 ש"ח).
 • משמעות הדבר היא כי מגובה המס שחושב, יופחת הסך של 4,019.4 ש"ח, והתוצאה שתתקבל היא גובה המס שעל העובד יהיה לשלם.

סה"כ ההפקדות שהעובד יוכל להפקיד בשנה ושיוכל ליהנות מהטבות המס בגינן הן 22,968 ש"ח.

סה"כ הטבות המס במקרה זה: 7,586.52 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • את ההטבה ניתן לקבל רק בדיעבד, לאחר סיום שנת המס.
 • בסיום שנת המס יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. למידע על אופן הגשת הדו"ח ראו הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
 • יש לציין בדו"ח את הסכומים שהופרשו באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולצרף אליו את הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה או של ביטוח המנהלים או קופת הגמל, שאליה הופקדו הכספים.
 • יש לסמן בדו"ח את הסכום שלגביו מבוקש לקבל הטבה בצורת ניכוי ואת הסכום שלגביו מבוקשת ההטבה בצורת זיכוי.
 • לאחר הגשת הדו"ח ואישורו על ידי פקיד השומה ייקבע המס שעל הנישום לשלם, בהתחשב בהטבה שהוא זכאי לה.

חשוב לדעת

 • עד שנת 2016 יכלו עצמאים היה ליהנות מזיכוי עבור הפקדה של 5% בלבד מהשכר. החל מ-2017 יכולים עובדים עצמאים לקבל זיכוי נוסף וזאת עבור הפקדה של 0.5% נוספים מהשכר (סה"כ 5.5% מהשכר), אולם זאת בתנאי שהעובד לא ניצל את הטבת הניכוי עבור רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה. אם ניצל הטבה זו, יוכל ליהנות מהטבת זיכוי עבור ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עד 5% מהשכר בלבד (ולא 5.5%), וזאת בהתאם להוראת סעיף 15(6)(ו) לחוק ההתייעלות הכלכלית.
 • על מנת ליהנות מהטבות המס בשנה הנוכחית, יש לבצע את ההפקדות בטרם מסתיימת השנה (לפני סוף דצמבר), שכן הפקדות מקנות הטבות מס רק בשנה שהן מופקדות בפועל. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים: אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי על ההכנסה. למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים