אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד שכיר שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה בנוסף על ההטבות שהוא מקבל דרך המשכורת
הטבות המס רלוונטיות במיוחד לשכירים שאצלם קיים פער גדול בין שכר הברוטו הכולל שלהם לבין שכר הבסיס שממנו מבוצעים ניכויים לביטוח הפנסיוני, פער שנובע מכך שעבור רכיבי שכר (כמו גמול עבור שעות נוספות משמרות וכו') לא מופרשים כספים לפנסיה
לשם קבלת ההטבה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בתום שנת המס
לצורך מילוי הדו"ח ניתן להיעזר בלשכות ההדרכה של רשות המסים
למידע נוסף ראו סעיפים 45א(ב) ו-47 לפקודת מס הכנסה


אזהרה
ערך זה אינו עוסק בהטבות הניתנות לעצמאים
ערך זה מפרט את הטבות המס הניתנות לעובדים שכירים בלבד המבצעים הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני בנוסף להפקדות המבוצעות דרך המשכורת. המידע בערך זה אינו מתייחס לעובדים עצמאים.
למידע על הטבות המס הניתנות לעובדים עצמאים בשל הפקדות לביטוח פנסיוני ראו חדש:הטבות במס הכנסה לעובד עצמאי בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

עובד שכיר שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה בנוסף על ההטבות שהוא מקבל דרך המשכורת.

 • ההטבות מפחיתות את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.
 • הטבות מס אלה, הניתנות ע"י רשויות המס, הינן בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה) המעניקה הטבה עפ"י שיעור המס השולי, ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום).
 • ההטבות ניתנות לעובדים שכירים, בתנאי שביצעו את ההפקדות בנוסף להפקדות שמבוצעות דרך המשכורת.
דוגמה
עובד ששכר הברוטו הכולל שלו הוא 15,100 ש"ח אבל מתוכו רק 11,100 ש"ח שכר בסיס (שעליו מופרשים לו סכומים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת) ואילו 4,000 ש"ח הם רכיבי שכר אחרים (גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה תוספות שונות וכו') יכול להפקיד באופן עצמאי 200 ש"ח בחודש ולקבל הטבת מס של 840 ש"ח בשנה.
הפקדות רצופות במשך 20 שנה יוסיפו לחיסכון הפנסיוני של העובד עוד 48,000 ש"ח (200 ש"ח בחודש X‏ 12 חודשים X‏ 20 שנה) ויזכו את העובד בהטבות מס של 16,800 ש"ח.
דוגמה
עובד ששכר הברוטו שלו הוא 9,100 ש"ח אבל מתוכו רק 8,100 ש"ח שכר בסיס (שעליו מופרשים לו סכומים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת) ואילו 1,000 ש"ח הם רכיבי שכר אחרים (גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה תוספות שונות וכו') יכול להפקיד באופן עצמאי מדי חודש סך של 197 ש"ח ולקבל הטבת מס של 661.08 ש"ח בשנה.
הפקדות רצופות במשך 20 שנה יוסיפו לחיסכון הפנסיוני של העובד עוד 47,280 ש"ח (197 ש"ח בחודש X‏ 12 חודשים X‏ 20 שנה) ויזכו את העובד בהטבות מס של 13,221.6 ש"ח.
דוגמה
עובד ששכר הברוטו שלו הוא 7,100 ש"ח אבל מתוכו רק 6,100 ש"ח שכר בסיס (שעליו מופרשים לו סכומים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת) ואילו 1,000 ש"ח הם רכיבי שכר אחרים (גמול עבור שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה תוספות שונות וכו') יכול להפקיד באופן עצמאי 221 ש"ח בחודש ולקבל הטבת מס של 651 ש"ח בשנה.
הפקדות רצופות במשך 20 שנה יוסיפו לחיסכון הפנסיוני של העובד עוד 53,040 ש"ח (200 ש"ח בחודש X‏ 12 חודשים X‏ 20 שנה) ויזכו את העובד בהטבות מס של 13,020 ש"ח.

מי זכאי?

 • כל מי שהפריש באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני (שלא באמצעות תלוש השכר):
הערת עריכה
עשיתי הזחה את הבולטים בכוונה (כדי שאוכל להטמיע אותם כתתי סעיפים בתוך הערך הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:33, 30 בנובמבר 2016 (IST)
 • עובד שכיר המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
 • עובד שכיר שהפסיק לעבוד (פוטר או התפטר וכן אדם מובטל) ומעוניין לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות בתקופה שהוא מובטל, חסר עבודה או בתקופה של "בין עבודות".
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • עובדת שיצאה לחופשת לידה ונשארה בחל"ת, שבמהלכה לא מבצע המעסיק הפרשות לביטוח פנסיוני, ומעוניינת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
 • עובד שכיר הנמצא בחופשה ללא תשלום, ושבמהלכה לא מבוצעות עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה, והוא מעוניין לשמור על הזכויות הפנסיוניות שצבר באמצעות הפקדות חודשיות עד לחידוש ההפרשות במקום העבודה.
 • אדם העומד להתחיל עבודה ומעוניין להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו על מנת שיהיה זכאי לביטוח פנסיוני במקום העבודה החדש מיומו הראשון בעבודה ללא צורך בהמתנה של 6 חודשים.
 • אדם, שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.
 • חשוב להדגיש:
  • ההטבה תינתן רק למי שלפי גובה הכנסותיו מחויב בתשלום מס הכנסה. מי שבשל גובה הכנסותיו אינו חייב בתשלום מס הכנסה, לא יוכל ליהנות מההטבה (הוא יוכל להפקיד לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי ולהגדיל בכך את החיסכון הפנסיוני שלו אך לא ייהנה מהטבת מס באותה שת מס).
  • ההטבה תינתן רק למי שיש לו הכנסות כלשהן החייבות במס הכנסה ושעבורן לא הופרשו סכומים כלשהם לביטוח הפנסיוני דרך המשכורת.
דוגמה

סוגי ההטבות הניתנות לשכיר המפקיד באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני

אזהרה
גובה ההטבות יכול להשתנות בהתאם לנתוניו האישיים של העובד
המידע שלהלן הינו כללי ונועד לצורך המחשה בלבד. המידע מתייחס ל"עמית מוטב", שהוא מי שסך ההפרשות שלו לביטוח הפנסיוני הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע, כלומר מי שהפקיד או שהופקדו עבורו לפחות 20,257.92 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2021).
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע או להיעזר בסימולטורים באתר מס הכנסה כדי לחשב את גובה ההטבות במקרה קונקרטי.
הערת עריכה
מה קורה במקרה של עמית לא מוטב? לפי מה שאני מבין זה הזיכוי מוגבל ל-7% מכל השכר ואין עוד אפשרות 5% נוספים. באתר של אקסלנס כתוב משהו שונה שממנו ניתן להבין שניתן להשלים ל-7% מהשכר המבוטח + 5% מהשכר הלא מבוטח ועד תקרת הכנסה של 8700 ש"ח - הסכומים שכבר הופקדו. תכלס, זה נראה הגיוני, אבל מלשון הפקודה זה לא מה שהצלחתי להבין.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 18:00, 9 בפברואר 2017 (IST)
 • הפקדה עצמאית יכולה להקנות הטבות מס אם לעובד יש הכנסות שעבורן לא מבוצעות הפרשות לביטוח פנסיוני באמצעות תלוש השכר החודשי, למשל: הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, שי לחג, תוספות למיניהן וכו'.
 • העובד יכול לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). העובד יכול גם לשלב ביניהן, כלומר לנצל חלק מהסכום המופקד לצורך קבלת זיכוי וחלק לניכוי.
 • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבות מס הוא 16% מאותם רכיבי שכר (11% לניכוי ו-5% לזיכוי) ולא יותר מתקרות השכר המפורטות להלן:

ניכוי

 • משמעותו של ניכוי הוא שהסכום שמוכר לצורך ניכוי מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחוייב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר מהשכר שהרוויח בפועל.
 • ניתן לקבל ניכוי עבור הפקדות של עד 11% מן החלק של ההכנסה שעבורו לא הופרשו כספים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת ועד משכורת מקסימלית של 8,700 ש"ח.

ניכוי במקרה של שכר ברוטו נמוך מ-8,700 ש"ח

דוגמה
עובד המשתכר פחות מ-8,700 ש"ח בחודש
 • שכרו של עובד שכיר הוא 7,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 6,100 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (6,100 ש"ח) ומסתכמות ב-366 ש"ח לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 128.1 ש"ח לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • העובד יכול להפקיד עד 11% מהשכר הלא מבוטח (רכיבי השכר הנוספים שעבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני דרך המשכורת) - כלומר 110 ש"ח (לפי חישוב: 11% X‏ 1,000 ש"ח) בחודש, והם יוכרו כהוצאה המוכרת בניכוי.
  • משמעות הדבר כי לצורך חישוב מס הכנסה הוא ייחשב כמי שמשכורתו היא 6,990 ש"ח (לפי החישוב: 6,990 = 110 - 7,100).
  • מכיוון שהוא במדרגת מס של 14%, גובה ההטבה בשנת המס הינו 184.80 ש"ח, וזאת בנוסף על הטבת הזיכוי בסך 466.2 ש"ח שהוא יקבל (ראו דוגמה בהמשך).

ניכוי במקרה של שכר ברוטו גבוה מ-8,700 ש"ח אך שכר הבסיס נמוך מ-8,700 ש"ח

דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-8,700 ש"ח ברוטו בחודש, אבל שכר הבסיס נמוך מ-8,700 ש"ח
 • שכרו של עובד שכיר הוא 9,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 8,100 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • מכיוון שהשכר הכולל עובר את התקרה (8,700 ש"ח), העובד יכול להפקיד עד 11% מהשכר הלא מבוטח עד גבול התקרה (כלומר על ההפרש מ-8,100 ש"ח שהוא השכר המבוטח ועד התקרה 8,700 ש"ח) כלומר 11% מתוך 600 ש"ח, המסתכמים ב-66 ש"ח בחודש, והם יוכרו כהוצאה המוכרת בניכוי.
 • משמעות הדבר כי לצורך חישוב מס הכנסה הוא ייחשב כמי שמשכורתו היא 9,034 ש"ח (לפי החישוב: 66 - 9,100).
 • מכיוון שאותו עובד נמצא במדרגת מס של 14%, שווי ההטבה עומד על 110.88 ש"ח בשנה, וזאת בנוסף על הטבת הזיכוי בסך 550.2 ש"ח שהוא יקבל (ראו דוגמה בהמשך).

ניכוי במקרה שגם שכר ברוטו וגם שכר הבסיס גבוהים מ-8,700 ש"ח

 • במקרה כזה לא ניתן לקבל את הטבת הניכוי, אך ניתן לקבל הטבת זיכוי. ראו דוגמה בהמשך.

זיכוי

 • זיכוי הוא הטבה שמקטינה את גובה המס שעל העובד לשלם, כאשר מתוך המס שחושב מפחיתים את גובה הזיכוי אשר לו הוא זכאי.
 • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולקבל עבורו זיכוי ממס הכנסה תלוי בגובה השכר שהוא מקבל כשכיר, ובשיעור ההפרשות שביצע דרך המשכורת.

זיכוי במקרה של שכר ברוטו נמוך מ-8,700 ש"ח

 • אם השכר נמוך מ-8,700 ש"ח לחודש
אם שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני שבוצעו דרך המשכורת הסתכם ב... גובה ההפקדות העצמאיות שניתן לבצע ולקבל עבורן זיכוי נוסף
7% משכר הבסיס או יותר העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים.
פחות מ-7% משכר הבסיס העובד יכול להפקיד באופן עצמאי סכומים שישלימו את ההפרשות ל-7% מהשכר המבוטח, ובנוסף העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים.
דוגמה
עובד המשתכר פחות מ-8,700 ש"ח בחודש
 • שכרו של עובד שכיר הוא 7,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 6,100 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (6,100 ש"ח) ומסתכמות ב-366 ש"ח לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 128.1 ש"ח לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס (6,100 ש"ח) - כלומר 61 ש"ח (לפי חישוב: 6,100 ש"ח X ‏ 1%).
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (1,000 ש"ח), כלומר 50 ש"ח (לפי חישוב: 5% X‏ 1,000 ש"ח).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 111 ש"ח בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד בשנת המס הינו 466.2 ש"ח (לפי חישוב: 111 ש"ח X‏ 35% X‏ 12 חודשים), וזאת בנוסף להטבת ניכוי בסך 184.80 ש"ח (ראו הסבר לעיל).

זיכוי במקרה של שכר ברוטו גבוה מ-8,700 ש"ח אך שכר הבסיס נמוך מ-8,700 ש"ח

 • כאשר השכר גבוה מ-8,700 ש"ח לחודש
אם שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני שבוצעו דרך המשכורת הסתכם ב... גובה ההפקדות העצמאיות שניתן לבצע ולקבל עבורן זיכוי נוסף
לפחות 7% מהשכר או לפחות 609 ש"ח העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-435 ש"ח.
פחות מ-7% מהשכר וגם מ-609 ש"ח העובד יכול להפקיד באופן עצמאי סכום שישלים את הפרשות ל-7% ולכל היותר עד ל-609 ש"ח, ובנוסף העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-435 ש"ח.
דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-8,700 ש"ח בחודש אך שכר הבסיס נמוך מ-8,700
 • שכרו של עובד שכיר הוא 9,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 8,100 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (8,100 ש"ח) ומסתכמות ב-486 ש"ח לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 170.1 ש"ח לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס ובתנאי שסך כל ההפרשות (הן באמצעות המשכורת והן באופן עצמי) לא יעלו על 609 ש"ח. (מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו כבר 486 ש"ח, המשמעות היא שהסכום המקסימלי שניתן להפקיד - קרי: 1% מהשכר - לא יעלה על 123 ש"ח).
   • 1% משכר הבסיס הוא 81 ש"ח. מכיוון שסכום זה אינו עולה על 123 ש"ח, ניתן להפקיד אותו במלואו וליהנות מההטבה.
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (1,000 ש"ח), כלומר 50 ש"ח (לפי חישוב: 5% X‏ 1,000 ש"ח).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 131 ש"ח בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד בשנת המס הינו 550.2 ש"ח (לפי חישוב: 131 ש"ח X‏ 35% X‏ 12 חודשים), וזאת בנוסף להטבת הניכוי בסך 110.88 ש"ח (ראו הסבר לעיל).

זיכוי במקרה שגם שכר ברוטו וגם שכר הבסיס גבוהים מ-8,700 ש"ח

אם שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני שבוצעו דרך המשכורת הסתכם ב... גובה ההפקדות העצמאיות שניתן לבצע ולקבל עבורן זיכוי נוסף
לפחות 7% מהשכר או לפחות 609 ש"ח העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-435 ש"ח.
פחות מ-7% מהשכר וגם מ-609 ש"ח העובד יכול להפקיד באופן עצמאי סכום שישלים את הפרשות ל-7% ולכל היותר עד ל-609 ש"ח, ובנוסף העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-435 ש"ח.
דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-8,700 ש"ח, כאשר גם שכר הבסיס גבוה מ-8,700 ש"ח
 • שכרו של עובד שכיר הוא 9,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 8,800 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-300 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (8,800 ש"ח) ומסתכמות ב-528 ש"ח לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 184.8 ש"ח לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס ובתנאי שסך כל ההפרשות (הן באמצעות המשכורת והן באופן עצמי) לא יעלו על 609 ש"ח. (מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו כבר 528 ש"ח, המשמעות היא שהסכום המקסימלי שניתן להפקיד - קרי: 1% מהשכר - לא יעלה על 81 ש"ח).
   • 1% משכר הבסיס הוא 88 ש"ח. מכיוון שסכום זה עולה על 81 ש"ח, ניתן יהיה להפקיד רק 81 ש"ח על מנת ליהנות מההטבה.
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (300 ש"ח), כלומר 15 ש"ח (לפי חישוב: 5% X‏ 300 ש"ח).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 96 ש"ח בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד בשנת המס הינו 403.2 ש"ח (לפי חישוב: 96 ש"ח X‏ 35% X‏ 12 חודשים).


דוגמה
עובד ששכרו גבוה באופן משמעותי מ-8,700 ש"ח
 • שכרו הכולל של עובד שכיר הוא 15,100 ש"ח ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 11,100 ש"ח, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-4,000 ש"ח בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (11,100 ש"ח) ומסתכמות ב-882 ש"ח לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הסכום שהופרש לביטוח הפנסיוני עולה על 609 ש"ח, העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-435 ש"ח.
   • רכיבי השכר הלא מבוטחים מסתכמים ב-4,000 ש"ח.
   • 5% מתוך 4,000 ש"ח הם 200 ש"ח (לפי חישוב: 5% X‏ 4,000 ש"ח).
   • העובד יוכל להפקיד 200 ש"ח בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכום זה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד בשנת המס הינו 840 ש"ח (לפי חישוב: 200 ש"ח בחודש X‏ 35% X‏ 12 חודשים).


הערת עריכה
במילים אחרות: הסכום המקסימלי שעבורו ניתן לקבל זיכוי הוא לכל היותר הסכום המתקבל מחיבור שני הסכומים הבאים:
  1. 5% מהשכר שעבורו לא בוצעו הפרשות דרך המשכורת ועד תקרה של שכר בשווי ההפרש בין 17,400 ש"ח לבין השכר המבוטח (אם השכר המבוטח נמוך מ-8,700) או עד תקרה של 8,700 ש"ח (אם השכר המבוטח גבוה מ-8,700 ש"ח) ובנוסף:
  2. השלמה של ההפרשות מהשכר המבוטח ל-7% מהשכר שעבורו בוצעו הפרשות לביטוח הפנסיוני דרך תלוש השכר (רכיבי השכר שעבורם בוצעו ההפרשות) ועד תקרת שכר של 8,700 ש"ח.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:23, 9 בפברואר 2017 (IST)

שילוב בין הניכוי והזיכוי

 • העובד יכול לבחור כיצד לחלק את ההטבה, כלומר לבחור את גובה הסכום (מתוך ההפקדה העצמאית) שעבורו הוא יקבל ניכוי ואת גובה הסכום שעבורו הוא יקבל זיכוי, והוא יכול לשלב ביניהן ולקבל את שתיהן במצטבר. כל זאת בתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הטבת הזיכוי לא יעלה על 5% מהשכר הלא מבוטח (השכר שעבורו לא הופרשו סכומים לביטוח הפנסיוני באמצעות תלוש השכר) ולא יעלה על תקרת השכר הנ"ל ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הניכוי לא יעלה על 11% מהשכר הלא מבוטח ולא יעלה על תקרת השכר הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • את ההטבה ניתן לקבל רק בדיעבד, לאחר סיום שנת המס.
 • בסיום שנת המס יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה (הדו"ח השנתי שעצמאים מגישים בסוף שנת המס או בקשה להחזר מס שמגישים שכירים).
 • יש לציין בדו"ח את הסכומים שהופרשו באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולצרף אליו את הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה או של ביטוח המנהלים או קופת הגמל, שאליה הופקדו הכספים.
 • יש לסמן בדו"ח את הסכום שלגביו מבוקש לקבל הטבה בצורת ניכוי ואת הסכום שלגביו מבוקשת ההטבה בצורת זיכוי.
 • לאחר הגשת הדו"ח ואישורו על ידי פקיד השומה ייקבע המס שעל הנישום לשלם, בהתחשב בהטבה שהוא זכאי לה.

חשוב לדעת

 • עד שנת 2016 ניתן היה ליהנות מזיכוי עבור הפקדה של 5% מהשכר. החל מ-2017 יכולים עובדים עצמאים בלבד לקבל זיכוי נוסף וזאת עבור הפקדה של 0.5% נוספים מהשכר (סה"כ 5.5% מהשכר), אולם זאת בתנאי שהעובד לא ניצל את הטבת הניכוי עבור רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה. אם ניצל הטבה זו, יוכל ליהנות מהטבת זיכוי עבור ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עד 5% מהשכר בלבד (ולא 5.5%), וזאת בהתאם להוראת סעיף 15(6)(ו) לחוק ההתייעלות הכלכלית. הטבה זו אינה ניתנת לשכירים והם יוכלו לנצל את הטבת הזיכוי עבור הפקדות של עד 5% בלבד.
 • על מנת ליהנות מהטבות המס בשנה הנוכחית, יש לבצע את ההפקדות בטרם מסתיימת השנה (לפני סוף דצמבר), שכן הפקדות מקנות הטבות מס רק בשנה שהן מופקדות בפועל. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים: אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי על ההכנסה. למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים