הקדמה:

עובדי שמירה ואבטחה זכאים ל-2 ימי מחלה על כל חודש עבודה - סה"כ 24 ימי מחלה בשנה
העובדים רשאים לצבור עד 130 ימי מחלה
עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם
למידע נוסף ראו סעיף 14 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014


עובדי שמירה ואבטחה זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר משאר העובדים במשק.

  • עובדים במשרה מלאה יצברו 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה. המכסה המקסימלית שאותה יוכלו העובדים לצבור היא 130 ימי מחלה.
  • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם. למידע נוסף אודות אופן החישוב ראו ימי מחלה (בפסקת "צבירת ימי מחלה").

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. למידע נוסף על התשלום עבור ימי המחלה ראו דמי מחלה.
  • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.

חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד השוהה בימי מחלה.
  • למידע על אופן ניצול ימי מחלה וזכויות נוספות הנלוות לימי המחלה ראו ימי מחלה.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים