עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים ל-2 ימי מחלה על כל חודש עבודה - סה"כ 24 ימי מחלה בשנה
העובדים רשאים לצבור עד 130 ימי מחלה
עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם
למידע נוסף ראו סעיף 14 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014


עובדי שמירה ואבטחה זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר משאר העובדים במשק.

 • עובדים במשרה מלאה יצברו 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה. המכסה המקסימלית שאותה יוכלו העובדים לצבור היא 130 ימי מחלה.
 • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם. למידע נוסף אודות אופן החישוב ראו ימי מחלה (בפסקת "צבירת ימי מחלה").

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • כדי שעובד יהיה זכאי לדמי מחלה עליו להמציא למעסיק תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא, המציינת את התקופה שבה העובד לא היה מסוגל לעבוד עקב המחלה (ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, גם מהי תקופת היעדרותו המשוערת).
 • עובדים שנעדרו בשל טיפול בילד, בן זוג או הורה, יגישו את האישורים וההצהרות הנדרשים, כמפורט לגבי הזכאות הרלוונטית.
 • עובד שמעסיקו שלל ממנו את הזכות רשאי לתבוע פיצויים מכוח חוק דמי מחלה.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות לעובד ימי חופשה במקום ימי מחלה העומדים לרשותו.
 • אם עובד נעדר מעבודתו בשל מחלה לאחר שכבר ניצל את כל ימי המחלה שצבר, קיימות מספר אפשרויות:
  • המעסיק רשאי (אך אינו חייב) לשלם לעובד המעוניין בכך דמי מחלה על חשבון ימי המחלה שהעובד יצבור בעתיד.
  • העובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד השוהה בימי מחלה.
 • למידע על אופן ניצול ימי מחלה וזכויות נוספות הנלוות לימי המחלה ראו ימי מחלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים