מדריך זה מרכז מספר פעולות שכדאי לבצע בשלושת החודשים הראשונים של כל שנה אזרחית, כדי ליהנות מהטבות, פטורים וזכויות כספיות שונות
למידע על פעולות שיש לבצע עד דצמבר, היכנסו למדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית


ראו גם

ינואר, פברואר, מרץ - החודשים הראשונים של כל שנה אזרחית עשויים להיות בעלי משמעות למי שרוצה לחסוך כסף ולהתנהל בצורה יעילה יותר מול מוסדות המדינה. במדריך זה ריכזנו מספר פעולות שאפשר לעשות בחלון הזדמנויות מסויים - אחרי שהשנה מתחלפת, אבל לפני שהרבעון הראשון שלה חולף. אם אתם קוראים את המדריך הזה לפני מרץ, מהרו לבצע את הפעולות שרלוונטיות עבורכם. אם לא - שווה להכיר את המידע ולסמן לכם ביומן, לקראת סיום השנה האזרחית הנוכחית, מה לעשות בינואר הבא.

בחודשים האחרונים של השנה, רצוי לקרוא גם את מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

עובדים שכירים

טופס 101

 • בתחילת שנת המס, על עובדים שכירים למלא מחדש טופס 101 (כרטיס עובד) שעשוי להעניק זיכויים והטבות ממס הכנסה.
 • במילוי הטופס, יש לשים לב בין היתר לסעיפים הבאים:
  • אישה - אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי ששווייה יכול להגיע ל-1,452 ₪ בשנה.
  • הורות - הורים זכאים לנקודות זיכוי בגין הילדים. חלק מנקודות הזיכוי ניתנות עד גיל 18 וחלק עד גיל 6, וקיימות נקודות שונות לאמא ולאבא (או להורה שמקבל את קצבת הילדים וזה שלא).
  • משפחות חד הוריות - מס הכנסה מעניק נקודת זיכוי אחת להורה המשמורן ואחת להורה שמשלם מזונות ילדים, שווי כל אחת מהן 2,904 ₪ לשנה. עבור אמהות יחידניות שלא חולקות את ההורות עם אדם נוסף, יש משבצת נפרדת, בשם "הורה יחיד", שמזכה את האם גם בנקודות הזיכוי של האב הלא נוכח. שווי נקודות הזיכוי יכול להגיע לאלפי ₪ בשנה.
  • השלמת תואר - עובד שסיים לימודים אקדמיים, התמחות או לימודי מקצוע, בשנה שחלפה – זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה ששווין יכול להגיע לאלפי ₪ בשנה. מספר נקודות הזיכוי ומשך תקופת הזכאות, נקבעים לפי סוג הלימודים ושנת סיום הלימודים ולצד הסימון, יש למלא טופס נוסף של רשות המסים ולצרף אישורים אקדמיים.
  • גמלת ילד נכה - בעבור הורות לילד שמקבל גמלת ילד נכה, מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי ששוויין 5,808 ₪ לשנה ו-484 ₪ לחודש.
  • מגורים בפריפריה - עובד המתגורר לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאי לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.
 • למידע נוסף על הקריטריונים הללו ועל קריטריונים נוספים שיכולים לזכות את העובד בהטבות מס, ראו טופס 101.

תיאום מס הכנסה לעובדים שכירים

 • אדם העובד במספר מקומות כשכיר באותה שנה, רשאי לערוך תיאום מס מול מס הכנסה ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
 • את התיאום ניתן לבצע באופן עצמאי דרך האינטרנט ולהדפיס את האישור ממס הכנסה באותו רגע.
 • ניתן לערוך את התיאום כבר בתחילת שנת המס, ואף עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה, אך לצורך כך על העובד לציין את מספר תיק הניכויים של כל אחד מהמעסיקים (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
 • יש לערוך את התיאום בין אם העבודות השונות מבוצעות במקביל ובין אם הן מתפזרות על פני השנה ולא חופפות (לדוגמה: עבודה במקום אחד מינואר עד ספטמבר ובמקום עבודה אחר מאוקטובר עד דצמבר).
 • למידע נוסף ראו תיאום מס הכנסה.

תיאום ביטוח לאומי

 • מי שעובד במספר מקומות כשכיר רשאי לערוך תיאום בין תשלומיו לביטוח הלאומי המנוכים מהתלושים השונים, כדי שלא ייגבה ממנו סכום גבוה מהנדרש.
 • התיאום רלוונטי עבור כל אחד מהעובדים הבאים:
  • מי שהכנסתו במקום העבודה העיקרי נמוכה מ-7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024).
  • מי שהכנסתו הכוללת מכל מקומות העבודה היא מעל 49,030 ₪ (נכון ל-2024).
 • יש לערוך את התיאום בין אם העבודות השונות מבוצעות במקביל ובין אם הן מתפזרות על פני השנה ולא חופפות (לדוגמה: עבודה במקום אחד מינואר עד ספטמבר ובמקום עבודה אחר מאוקטובר עד דצמבר).
 • ניתן לבצע את הליך התיאום דרך הנהלת החשבונות אצל המעסיק המשני (או המעסיקים המשניים), או ישירות מול אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים.

עובדים עצמאים, בעלי עסקים ופרילנסרים

דיווח עוסק פטור למע"מ

 • עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ על מחזור עסקאותיו פעם בשנה.
 • עוסק יכול להיחשב "עוסק פטור", אם מחזור העסקאות שלו במהלך השנה (כלומר סכום הכסף שנכנס אליו כעצמאי - ולא הרווח) לא עולה על 120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) (107,692 ₪ בשנת 2023).
 • יש להצהיר על עמידה בתנאי זה עד ל-31 בינואר השנה, כדי להימנע מתשלום מע"מ בשנה הקרובה.
 • למידע נוסף ראו עוסק פטור.

דיווח מעסיק על תשלום לקופת גמל לעובדים, לצורך הכרה בתשלום כהוצאה מוכרת

 • הוצאה מוכרת על עסק, נחשבת בדרך כלל כהוצאה בשנה שבה שולמה.
 • חריג לכך הוא תשלום חלקו של המעסיק לקופת גמל של עובדיו (קרן השתלמות, פנסיה או קופת גמל אחרת).
 • את התשלום האחרון לשנה הקודמת (תשלום דצמבר), יכול המעסיק לשלם עד ל-31 בינואר השנה, כדי שיוכר כהוצאה מוכרת עבור השנה הקודמת.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון לגבי אופן ומועד הדיווח.
 • למידע נוסף ראו הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי).

בעלי הכנסות אחרים

תשלום 10% מס על השכרת דירות

 • אדם המשכיר דירה, חייב בתשלום מס על ההכנסות מהשכרת הדירה.
 • קיימים מספר מסלולים לתשלום המס: מסלול פטור ממס (עד גובה מסוים של שכר הדירה), מסלול מס מלא כמו כל הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה או מסלול של מס בשיעור 10% על כל ההכנסה משכירות, בלי קשר לגובה דמי השכירות.
 • מי שבחר במסלול של מס בשיעור 10%, צריך לשלם את המס עבור כל דמי השכירות שקיבל בשנה החולפת, וזאת עד ל-30 בינואר השנה.
 • אם ברשותו מספר דירות, יכול המשכיר לבחור במסלול זה עבור חלקן בלבד.
 • למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים.