במסגרת הסיוע הניתן במימון מכשירי ניידות, משרד הבריאות מממן עמידונים (FRAME STANDERS) בשימוש ביתי לילדים וצעירים עד גיל 21
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.01.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.07.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה יעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

במסגרת הרחבת סל הבריאות לשנת 2014, משרד הבריאות החל להשתתף במימון עמידונים לילדים וצעירים עם מוגבלות פיזית חמורה (מולדת או נרכשת), כדי לקדם את התפתחותם הגופנית, הקוגניטיבית והחברתית ולסייע בשמירה על בריאותם.

מי זכאי?

 • ילדים וצעירים עד גיל 21 הממלאים את כל תנאי הזכאות הבאים:
  1. הם רתוקים לצמיתות לכיסא גלגלים (ובמקרה שהם הולכים, הליכתם היא טיפולית בלבד ואינה משמשת כדרך הניידות העיקרית).
  2. הם אינם מציגים יכולת עמידה עצמאית, גם עם שימוש באביזר עזר חלופי תומך.
  3. רמת התפקוד שלהם תואמת לרמת תפקוד 4-5 בסולם (Gross Motor Function Classification System (GMFCS (הסבר באתר Wikipedia).
  4. על-פי חוות דעת מקצועית, נראה שקיימת מערכת משפחתית תומכת המאפשרת שימוש קבוע בעמידון.
  5. המסגרת שהם שוהים בה אינה מאפשרת שימוש בעמידון במידה מספקת (הם עומדים במסגרת החינוכית פחות מ-8 שעות בשבוע).
 • הזכאות תתאפשר אם לאחר התנסות של כ-6-3 חודשים בעמידון מותאם, ייראה שיפור בזמן העמידה ובאיכותה (מצב של עמידה עד 30 דקות ללא אי שקט).

סוגי העמידונים

 • העמידונים המאושרים על-ידי משרד הבריאות נחלקים לשלושת הסוגים העיקריים הבאים:
  • Prone Standers – עמידונים עם תמיכה קדמית של הגוף
  • Supine Standers - עמידונים עם תמיכה אחורית של הגוף
  • Vertical Standers - עמידונים עם תמיכות לפלג גוף תחתון

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא המשפחה או רופא מומחה אחר בקופת החולים (ילדים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד יכולים לפנות באמצעות המסגרת החינוכית).
 • הרופא יעביר את הפנייה לפיזיותרפיסט בעל תעודת הרשאה להמליץ על טכנולוגיה מסייעת לניידות המטפל בילד בקביעות, או פיזיותרפיסט העובד במרכז שיקום והערכה או במרכז טיפולי.
 • המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לסיוע במימון:
  • הפניית הרופא הכוללת אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.
  • המלצת הפיזיותרפיסט על גבי טופס / שאלון מובנה לפיזיותרפיסט (ראו דוגמה בנספח לנוהל). ניתן לצרף המלצה נוספת.
  • דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עו"ס.
  • תצלום תעודת זהות.
 • את מסמכי הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה. הגשת המסמכים יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת הקהל במחלקה, או באמצעות הדואר או הפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

חשוב לדעת

 • כדי להבטיח את השימוש בעמידון באופן שוטף, על הפיזיותרפיסט הממליץ או הפיזיותרפיסט המטפל לדווח אחת לשנה על שגרת השימוש.

ערעור

 • מי שבקשתם לסיוע נדחתה, רשאים לערער על החלטת הוועדה.
 • הערעור יוגש בכתב באמצעות לשכת הבריאות.
 • הדיון בוועדת ערר ייערך בתוך 30 יום מתאריך קבלת הערעור והטיפול בו בלשכת הבריאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים