בני משפחה של מטופל באשפוז פסיכיאטרי זכאים להיות מעורבים בשלבי האשפוז ולקבל מידע על מצב המטופל
אין לשתף את בני המשפחה בהליך הטיפול או במידע רפואי בעניין המטופל ללא הסכמתו, אלא אם מדובר בקטין או במי שמונה לו אפוטרופוס
שיתוף בני המשפחה ייעשה על פי שיקול דעת הרפואי, בהתאם להסכמת המטופל וליכולת בני המשפחה לגלות מעורבות


בתי החולים הפסיכיאטריים שואפים למעורבות של בני המשפחה של המטופלים, מתוך הבנה כי מעורבות בני המשפחה עשויה לתרום להתמודדות המטופל עם מצבו ולסייע להחלמתו.

 • מעורבות בני המשפחה נעשית תוך שמירה על זכותו של המטופל לפרטיות ולסודיות. אם המטופל מתנגד למעורבות בני המשפחה, ייתכן שלא יהיה ניתן לשתף את בני המשפחה בתהליך ואף לא למסור להם מידע לגבי מצבו של המטופל.
אזהרה
דף זה עוסק באופן שבו יכולים בני המשפחה להיות מעורבים לאחר שבן המשפחה נקלט במחלקה לאשפוז
הדף אינו עוסק באפשרות המשפחה לפעול כדי שהמטופל יקבל טיפול פסיכיאטרי או יאושפז, או באפשרותם לפעול לשחררו מטיפול או מאשפוז כפוי.
למידע בנושאים אלה ראו אשפוז פסיכיאטרי בכפייה וטיפול מרפאתי כפוי, וכן מדריך למשפחה של מתמודד נפש.

מי זכאי?

 • קרוב משפחה (בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות, סבים וסבתות) של מי שמטופל באשפוז פסיכיאטרי.
 • כל אדם אחר שהוא משמעותי עבור המטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, עם קליטת המטופל בבית החולים.
 • אם המטופל מתנגד למעורבות בני המשפחה, לא ניתן יהיה לשתף אותם בהליך הטיפול או למסור להם מידע. עם זאת, יש לעדכן אותם על כך שהוא אושפז.

מעורבות המשפחה בקליטת המטופל במחלקה לאשפוז

 • אם בן המשפחה הגיע לבדו למחלקה, יש לעדכן את בני המשפחה, בידיעת המטופל, תוך 24 שעות מהמועד בו הגיע המטופל למחלקה.
 • אם בן המשפחה הגיע למחלקה בליווי מי מבני משפחתו, יש לעדכנו שוב, בטלפון או בפגישה, תוך 72 שעות ממועד הקבלה למחלקה. העדכון יכלול את מצב המטופל וזמני מפגש עם הצוות.
 • בסמוך לקבלת המטופל לאשפוז, ידריך הצוות הרפואי במחלקה את המטופל ובני משפחתו, אודות:
 • באשפוז בכפייה, יש חובה ליידע את המטופל ואת קרובי משפחתו על זכותו לייצוג משפטי בערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי.

מעורבות המשפחה במהלך האשפוז

זכויות המשפחה לקשר עם הצוות הרפואי המטפל

 • למשפחה ייקבע איש צוות רב מקצועי, אשר יסייע בתיאום מפגש עם ויהווה איש קשר עבור המשפחה במחלקה.
 • המפגש עם המשפחה יתקיים תוך 5 ימים ממועד קבלת המטופל לאשפוז.
 • שיחות עם המשפחה ייערכו בפרטיות ויכולות להתקיים גם ללא נוכחות המטופל.
 • בכל שיחה עם המשפחה, איש צוות רב מקצועי יציע למשפחה פנייה למרכז משפחות בהתאם לרצונה יתאם מפגש זה.

זכויות המשפחה לקשר עם בן המשפחה המטופל בהתאם למצבו הרפואי

 • לבקר את בן המשפחה בשעות המוגדרות בבית החולים.
 • לשמור על קשר טלפוני או בכתב עם המאושפז.
 • להביא למטופל פירות, שתייה חמה וקרה (מזון אחר יאוחסן בנפרד לשם שמירה על מטופלים אחרים).
 • להביא ביגוד אישי עבור המאושפז, ונעלי בית נוחות.
 • רצוי לוודא עם הצוות המטפל ועם המטופל כי זכויותיו נשמרות, בהתאם למצבו הרפואי.
 • לפרטים בדבר זכויות המטופל באשפוז פסיכיאטרי ראו זכויות מאושפזים באשפוז מרצון או בכפייה

זכויות בני המשפחה לקבל מידע בדבר מצבו של המטופל

 • מטופל באשפוז פסיכיאטרי זכאי לשמירה על סודיות, ולא ניתן למסור מידע אודות מצבו לבני משפחתו, ללא הסכמתו בכתב.
 • כאשר המאושפז אינו כשיר לחתום על טופס הסכמה למסירת מידע, ולא מונה לו אפוטרופוס מבני המשפחה, ייתכן כי לא ניתן יהיה למסור כלל מידע לבני המשפחה.
 • למרות זאת, בני המשפחה זכאים לדעת לכל הפחות על עצם אשפוזו של בן המשפחה, כאשר מדובר באשפוז בכפייה.
 • עשויים להיות הבדלים במסירת המידע לבני המשפחה בין מקרה של אשפוז בכפייה לבין אשפוז מרצון.
 • יש לציין כי כאשר מדובר בקטין, או בבגיר שמונה לו אפוטרופוס, ניתן למסור לאפוטרופוס החוקי מידע רפואי אודות המטופל. למידע נוסף בדבר שמירה על סודיות רפואית ראו כאן.

מעורבות המשפחה במהלך אשפוז לקראת שחרור

 • לקראת שחרור המטופל מהמחלקה יתקיים מפגש עם משפחתו שמטרתו הכנת המשפחה לקראת השחרור.
 • במפגש זה יש לסכם את מהלך האשפוז, לפרט את תוכנית השחרור, להדריך את המשפחה בזיהוי סימני החרפה ולהעביר המלצות להתנהלות עתידית.
 • הדרכות להמלצות להמשך טיפול ייעשו בעל-פה ובכתב ויכללו:
  • טיפול תרופתי הכולל הסבר על התוויות לטיפול, אופן לקיחה, מינון ותופעות לוואי.
  • חזרה לפעילות שיגרה.
  • תזונה מותאמת למצב הגופני והנפשי.
  • שנויים במצב הגופני הכולל ניהול כאב.
  • שינויים במצב הנפשי.
  • מצבים בהם יש לפנות לגורם רפואי בקהילה.
  • מצבים בהם מומלץ לפנות לחדר מיון במרכז רפואי לבריאות הנפש.
  • מגוון שירותי השיקום המותאמים למצבו הנפשי והגופני של המטופל.
 • המשפחה תקבל דפי הסבר על המשך טיפול מרפאתי ומידע על מסגרות השיקום והתמך בקהילה העומדות לרשותם ולרשות המטופל.
 • למשפחה יוצע המשך ליווי ותמיכה גם עבורם כחלק מהטיפול במטופל, ויועברו דפי מידע על מרכזי התמיכה המשפחתיים במרכזים לבריאות הנפש ובמערך השיקום.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים