הקדמה:

מטופלים המשתחררים מבית חולים, קשישים בני 85 ומעלה, ומטופלים נוספים עשויים לקבל אישור להעסקת עובד זר בסיעוד, גם אם אינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים
למידע נוסף, ראו קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד (חלק ג') באתר רשות האוכלוסין וההגירה


במקרים חריגים שיפורטו להלן, או בנסיבות הומאניות מיוחדות, מטופלים שאינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר, לאחר שעניינם יידון על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.

מי זכאי?

 • מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות במבחן התלות, שמתוכן לפחות 0.5 נק' בפרק התנועה, ובנוסף לכך מתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא מתגורר עם נכה נוסף במשפחה.
  • הוא אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגר עם הורה מעל גיל 70.
  • הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
  • הוא חולה במחלה ממארת, או מחלה קשה, וזקוק להשגחה במשך רוב שעות היום.
 • חולה העומד להשתחרר מבית החולים:
  • מי שהשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וקיבל מכתב עם אבחנה רפואית המציינת את הצורך ברצף טיפולי, יקבל היתר לתקופה של 3 חודשים לכל היותר.
  • היתר זה מאפשר העסקת עובד זר השוהה כדין בישראל, אך לא הבאת עובד מחו"ל.
  • הארכת ההיתר תדרוש עמידה בתנאי הזכאות הרגילים.
  • למידע נוסף, ראו העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי.
 • תלויים המטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל).
 • קשישים מגיל 85 ומעלה שאינם עומדים בתנאי הזכאות הרגילים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לנוהל הרגיל המפורט בקבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • אל הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים רפואיים, בהתאם לכל מקרה.
  • מטופל המשתחרר מבית חולים ימלא גם בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי (טופס ה' בטופס הבקשה הכללי).
  • מי שמטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון יצרפו לבקשה אישור על כך שהם בטיפול האגף ומסמכים רפואיים המעידים על מצבם הבריאותי.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצב רפואי המצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
 • הוועדה המקצועית המייעצת תדון בבקשות ותמליץ בפני הממונה לגבי הצורך בהעסקת עובד זר.
 • הוועדה רשאית לבקש שיוצגו לה תוצאות בדיקות רפואיות, חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, או כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

חשוב לדעת

 • מתן היתר במקרים אלה כפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


עובדים זרים

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


תודות