גובה שכר הטרחה שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות למיצוי זכויות רשאים לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת תגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על-פי חוק
לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובע הגמלה
אם התובע נפטר, אסור לגבות מיורשיו תשלומי שכר טרחה
תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע

תקציר

החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • ההגבלות הן על שכר טרחה עבור כל סוג של סיוע או ייצוג: סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, וייצוג על ידי עורכי דין.
 • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
 • שכר הטרחה המירבי שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל כתוצאה מהתביעה.
 • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם אם תובעי הגמלה הסכימו לשלם אותו.
 • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
 • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

מי זכאי?

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

 • גובה שכר הטרחה שניתן לגבות מושפע ממספר גורמים:
  1. גובה הגמלה:
   • שכר הטרחה שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל בפועל.
   • בנוסף, אחוז שכר הטרחה שניתן לגבות משתנה כאשר הגמלה שתתקבל מוגדרת כגמלה בסכום נמוך (בסכום שלא עולה על 1,360 ₪ בחודש, נכון ל-2024) או גמלה שוות ערך לגמלה בסכום זה.
   • אם לא מתקבלת כל גמלה, לא ניתן לגבות תשלום מלבד לדמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024).
  2. היקף הטיפול בתביעה:
  3. דמי פתיחת תיק:
   • בעת חתימת ההסכם על הייצוג או הסיוע הצדדים יכולים לבחור באחת משתי חלופות תשלום: האחת כוללת דמי פתיחת תיק, והשנייה ללא דמי פתיחת תיק. בהתאם, אחוז שכר הטרחה שייגבה מהגמלה משתנה (כמפורט בטבלה שלמטה).
   • דמי פתיחת תיק לא יעלו על 907 ₪, נכון לשנת 2024.
  4. קבלת גמלה קודמת או שינוי בגמלה: אם לפני הגשת התביעה קיבל המבוטח גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מהגשת התביעה הוא זכאי לגמלה בסכום אחר או לגמלה אחרת, הדבר עשוי להשפיע על גובה שכר הטרחה.
אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה
סוג הטיפול בתביעה שכר הטרחה המירבי כאשר סכום הגמלה עולה על 1,360 ₪ בחודש שכר הטרחה המירבי כאשר נקבעה גמלה בסכום נמוך (עד 1,360 ₪ בחודש) הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) או 13% מהגמלה אם הגמלה היא מענק בתוספת דמי פתיחת תיק
או
12.25% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה או 14% מהגמלה אם הגמלה היא מענק
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
ייצוג של עורך דין בוועדה רפואית או בוועדה רפואית לעררים 15.75% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) או 16% מהגמלה אם הגמלה היא מענק בתוספת דמי פתיחת תיק
או
17% מהגמלה (קצבה או מענק)
14.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
17% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
ייצוג של עורך דין שכולל סיוע משפטי בהגשת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי וייצוג בבית הדין לעבודה 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים
ייצוג של עורך דין בבית הדין לעבודה כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד מוגדל (2,721 ₪ ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד מוגדל (2,721 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות
סיוע או ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה בפגיעה בעבודה, ללא טיפול בתביעה לתשלום גמלה (אם תוגש בהמשך תביעה לגמלה, שכר הטרחה ששולם עבור תביעת ההכרה יקוזז משכר הטרחה עבור התביעה לגמלה) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא טיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)

חישוב שכר הטרחה

חישוב שכר הטרחה כאשר קוזז חוב של התובע לביטוח הלאומי

 • אם המוסד לביטוח לאומי קיזז חוב שהתובע חייב לו מול הגמלה, כך שהגמלה שניתנה בפועל קטנה מזו שנקבעה, הדבר לא ישפיע על חישוב שכר הטרחה, והוא יחושב לפי הזכאות לגמלה ולא לפי הגמלה ששולמה בפועל עקב הקיזוז.
דוגמה
 • מבוטח הגיש תביעה לקצבת נכות בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם דמי פתיחת תיק.
 • בעקבות התביעה נקבעה לתובע קצבה בסך 1,900 ₪ לחודש.
 • בשל חוב של התובע למוסד לביטוח לאומי, קצבתו הראשונה קוזזה והועברו לו בפועל 50 ₪ בלבד.
 • שכר הטרחה לא ייפגע כתוצאה מהקיזוז, והתובע יצטרך להעביר לחברת מיצוי הזכויות את מלוא שכר הטרחה באותו חודש, בסך 213.75 ₪ (11.25% מ-1,900 ₪).

חישוב שכר הטרחה לאחר קבלת דמי פגיעה

דוגמה
 • מבוטח הגיש, באמצעות עורך דין, תביעה לדמי פגיעה, וקיבל דמי פגיעה במשך 3 חודשים בסכום 7,500 ₪ בחודש.
 • בהמשך, ולאחר שעורך הדין ייצגו בוועדה הרפואית, נקבעה לתובע קצבת נכות מעבודה בסך 4,500 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה ייגבה לפי 17% החל מדמי הפגיעה, כלומר 3 חודשים בהם ייגבו 1,275 ₪ ו-57 חודשים נוספים בהם יגבו 765 ₪.

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא קצבה

 • שכר הטרחה יחושב על-פי הגמלה שמתקבלת בפועל, למשך עד 60 חודשים.
דוגמה
 • מתנדב הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם 907 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • לתובע נקבעה קצבת נכות בסך 4,000 ₪ לחודש.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, ב-60 חודשי קבלת הקצבה הראשונים (5 שנים) ישלם התובע לחברת מיצוי הזכויות 450 ₪ בכל חודש (11.25% מ-4,000 ₪)
 • חישוב 60 החודשים לצרוך קביעת שכר הטרחה יהיה מתחילת קבלת הגמלה, גם אם זו התקבלה עוד לפני הגשת התביעה או אישורה, כולל קצבה זמנית הנובעת מאותו אירוע.
דוגמה
 • מתנדב הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות באמצעות עורך דין שייצג אותו בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • הוועדה קבעה כי התובע זכאי ל-36 חודשים קצבת נכות זמנית בסך 3,800 ₪, ולאחריהם לקצבה קבועה על סך 1,500 ₪.
 • עורך הדין רשאי לגבות 17% מהקצבה בכל חודש, כבר מהקבצה הזמנית (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, מתוך 36 חודשי הקצבה הזמנית, יגבה עורך הדין 646 ₪ בכל חודש (17% מ-3,800 ₪), וב-24 החודשים שלאחר מכן יגבה עורך הדין 255 ₪ (17% מ-1,500 ₪).

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא קצבה שהוונה

 • כאשר מדובר בקצבה שהוונה (ניתן מענק חד פעמי במקום קצבה), חישוב שכר הטרחה יתייחס לחלק היחסי מהגמלה שמייצג 60 חודשים.
דוגמה
 • מתנדב תבע קצבת נכות באמצעות עורך דין, שייצג אותו בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • נפסקה לתובע קצבת נכות בסך 6,500 ₪ בחודש.
 • התובע, בן 56, ביקש להוון את הקצבה לה הוא זכאי עד לגיל פרישה (67), ונקבע לו מענק על סך 858,000 ₪ (6,500 ₪ כפול 132 חודשים, שהם 11 שנים).
 • עורך הדין זכאי לשכר טרחה בשיעור 17% מחלק המענק המהווה היוון של 60 חודשים, שהוא 390,000 ₪ (6,500 ₪ כפול 60), כלומר לשכר טרחה בסך 66,300 ₪.
 • אם קצבה הוונה לאחר שכבר הוחל בתשלומה כקצבה, חישוב שכר הטרחה יהיה מהמועד בו הקצבה החלה להיות משולמת (ולא רק ממועד ההיוון).
דוגמה
 • בדוגמה שלעיל, טרם בקשת ההיוון קיבל התובע קצבה חודשית בסך 6,500 ₪ במשך 24 חודשים, ורק לאחר מכן הוונה הקצבה.
 • עורך הדין רשאי לגבות 17% מהקצבה מתחילת תשלומה, כלומר 1,105 ₪ בכל חודש ב-24 החודשים הראשונים.
 • יתרת שכר הטרחה תיגבה מהמענק, בחלק יחסי של 36 חודשים שנותרו לתשלום שכר הטרחה (להשלמת 60 חודשים), וייגבו עוד 39,780 ₪.

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא מענק

 • כאשר הגמלה היא מענק, שכר הטרחה יחושב כאחוז מהמענק.
דוגמה
 • מתנדב תבע, בסיוע חברת מיצוי זכויות ומבלי ששילם דמי פתיחת תיק, תביעת לקבלת גמלת נכות.
 • התובע קיבל גמלה בדמות מענק בסך 120,000 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 14% שכר טרחה (ראו טבלה לעיל), שהם 16,800 ₪.
 • אם לפני ששולם מענק שולמה קצבה חודשית לפי קביעה זמנית, ומספר חודשי הקצבה בצירוף התקופה שלפיה חושב המענק עולים על 60 חודשים, שכר הטרחה יחושב ביחס לחודשי הקצבה הזמנית וחלק המענק שמשלים עד ל-60 חודשים.
דוגמה
 • מתנדב תבע תביעת נכות באמצעות עורך דין שייצג אותו בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • לתובע נקבעה גמלת נכות זמנית בסך 7,500 ₪ למשך 18 חודשים, וגמלה קבועה בסך 3,500 ₪ לתקופה שלאחריה.
 • התובע ביקש להוון את דמי הגמלה הקבועה.
 • שכר טרחת עורך הדין הוא בשיעור של 17%, שיחושבו תחילה מהקצבה הזמנית ולאחר מכן מהחלק היחסי מהמענק המשלים ל-60 חודשים, כלומר 1,275 ₪ ב-18 החודשים הראשונים (17% מתוך 7,500 ₪), ו-24,990 ₪ מהמענק, המהווים 17% מקצבה בת 3,500 ₪ למשך 42 חודשים (חלק הזמן היחסי שנותר להשלמת 60 חודשים).

חישוב שכר הטרחה במקרים בהם התובע קיבל גמלה לפני שהגיש את התביעה

תובע שקיבל קצבת נכות מתנדבים לפני הגשת התביעה

 • אם לפני אישור התביעה שולמה לתובע קצבת נכות מתנדבים, ובעקבות התביעה הוגדלה הגמלה, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלה החדשה לגמלה הקודמת ששולמה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה קצבת נכות מתנדבים בסך 6,000 ₪ בחודש.
 • בעקבות החמרה במצבו, הוא פנה לחברת מיצוי זכויות והגיש תביעה להגדלת הקצבה, מבלי ששילם דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה והקצבה הוגדלה ל-7,100 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על פי ההפרש בין הקצבאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 1,100 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 12.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 134.75 ₪ בחודש למשך 5 שנים.
 • אם לאחר סיום הסיוע או הייצוג של חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין החמיר מצבו של המבוטח והקצבה החודשית גדלה מבלי שנעשתה עבודה נוספת על-ידי חברת מיצוי הזכויות או עורך הדין, שכר הטרחה יחושב כפי שהיה בהתאם להחלטת הזכאות בתביעה בה ניתן הסיוע או הייצוג.
דוגמה
 • מתנדב הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות באמצעות עורך דין ונקבעה לו קצבת נכות על סך 4,400 ₪ לחודש.
 • שכר טרחת עורך הדין שייצג את התובע בוועדה הרפואית עומד על 17% מהגמלה, כלומר 748 ₪ למשך 60 חודשים.
 • כעבור שנתיים הוחמר מצבו של התובע והוא הגיש, באופן עצמאי וללא סיוע, תביעה חדשה שבעקבותיה הקצבה הוגדלה ל-5,200 ₪ בחודש.
 • שכר הטרחה של עורך הדין לא ישתנה, ויישאר 748 ₪ למשך 36 חודשים נוספים.

תובע שקיבל גמלת הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה וכתוצאה מהתביעה הוא מקבל קצבת נכות בנוסף לגמלת הבטחת הכנסה, לשכר הטרחה יתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,800 ₪.
 • המבוטח פנה לעורך דין שייצג אותו בתביעה לקבלת קצבת נכות מתנדבים, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה בסך 2,400 ₪.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ ו-17% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה, וגמלת הבטחת ההכנסה הופסקה בעקבות קביעת הזכאות לקצבת הנכות, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הקצבאות, ויתווסף תשלום סכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,400 ₪.
 • המבוטח פנה לעורך דין שייצג אותו בתביעה לקבלת קצבת נכות מתנדבים, כולל ייצוג בוועדה הרפואית, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבת נכות בסך 3,800 ₪.
 • בעקבות קבלת קצבת הנכות, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלת הבטחת ההכנסה שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה יהיה 907 ₪ ו-17% מההפרש בין הקצבאות (17% מ-2,400 ₪, שהם 408 ₪) בכל חודש, למשך 60 חודשים.

תובע שקיבל גמלה אחרת שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה קצבת נכות מתנדבים לפני הגשת התביעה

 • אם לפני התביעה שולמה לתובע גמלה אחרת, שאינה גמלת הבטחת הכנסה ואינה קצבת נכות מתנדבים, ולאחר אישור התביעה הופסקה הגמלה הקודמת, שכר הטרחה יחושב על-פי ההפרש בין הגמלה החדש לגמלה שהופסקה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלה כלשהי על סך 1,400 ₪.
 • המבוטח הגיש, באמצעות חברת מיצוי זכויות, תביעה לקבלת גמלת נכות מתנדבים, ושילם דמי פתיחת תיק בסך 907 ₪.
 • התביעה התקבלה ונקבעה לתובע קצבת נכות בסך 4,200 ₪
 • בעקבות קבלת קצבת הנכות, נמצא שהמבוטח כבר אינו זכאי לגמלה הקודמת שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על-פי ההפרש בין הקצבאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 2,800 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 315 ₪ בחודש למשך 5 שנים.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • החוק מגביל את המועדים בהם ניתן לגבות את שכר הטרחה.
 • ככלל, מלבד דמי פתיחת תיק, שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.
 • למידע נוסף על מועדי תשלום שכר הטרחה ראו הגבלת מועדי תשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכנו מקרים מסוימים שבהם מספר תביעות המוגשות לביטוח לאומי ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה, כך שהתובע יהיה זכאי לשלם שכר טרחה עבור תביעה אחת בלבד גם אם הגורם המסייע (עו"ד, מרכז מיצוי זכויות וכיו"ב) סייעו לו במספר תביעות. למידע נוסף ראו גביית שכר טרחה אחד עבור סיוע או ייצוג במספר תביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • שכר הטרחה משולם עבור העבודה שמעניק עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו', אותן עשוי הלקוח להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • תשלום שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק, מותנה בהצלחת התביעה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ללא תלות בהכנסה.
 • אין הגבלה על שכר טרחה שניתן לגבות עבור הגשת ערעור לבית הדין לעבודה על החלטה לדחות או לא להכיר בתביעה לדמי פגיעה, אלא אם כן מדובר בערעור טכני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים