זוגות עם ילדים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
כדי לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה


זוגות עם ילדים שעומדים בתנאים שיפורטו זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

שימו לב
אם המבקשת הראשית של הסיוע נמצאת בהיריון בחודש חמישי (שבוע 22) ומעלה, ההיריון ייחשב כילד והסיוע יינתן בהתאם לכללי הזכאות שנקבעו להורים.

סכומי הסיוע בהתאם למבחן ההכנסות (נכון ל-2024)

 • במבחן ההכנסות יילקחו בחשבון כל ההכנסות (ברוטו) של כל בני המשפחה.
 • לפירוט הרכיבים שנכללים בחישוב ההכנסה ראו אתר משרד הבינוי והשיכון.
שימו לב
 • אם יש במשפחה ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21 והוא עובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
  • הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
 • עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מועד הגיוס שלו יחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).
  • הוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).

משפחות עם ילד אחד

הכנסה חודשית ברוטו של המשפחה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
עד 5,745 ₪ ישוב גדול: 1,090 ₪
ישוב קטן: 760 ₪
ישוב גדול: 1,170 ₪
ישוב קטן: 820 ₪
מ- 5,746 ₪ ועד ל-7,181 ₪ ישוב גדול: 690 ₪
ישוב קטן: 480 ₪
ישוב גדול: 740 ₪
ישוב קטן: 520 ₪

משפחות עם 3-2 ילדים

הכנסה חודשית ברוטו של המשפחה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
עד 6,996 ₪ ישוב גדול: 1,090 ₪
ישוב קטן: 760 ₪
ישוב גדול: 1,170 ₪
ישוב קטן: 820 ₪
בין 6,997 ₪ ל-8,745 ₪ ישוב גדול: 690 ₪
ישוב קטן: 480 ₪
ישוב גדול: 740 ₪
ישוב קטן: 520 ₪

משפחות עם 4 ילדים ומעלה

הכנסה חודשית ברוטו של המשפחה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
עד 6,996 ₪ ישוב גדול: 1,350 ₪
ישוב קטן: 950 ₪
ישוב גדול: 1,470 ₪
ישוב קטן: 1,030 ₪
בין 6,997 ₪ ל-8,745 ₪ ישוב גדול: 850 ₪
ישוב קטן: 600 ₪
ישוב גדול: 930 ₪
ישוב קטן: 650 ₪
שימו לב
ניתן למצוא פירוט של סכומי הסיוע באתר משרד הבינוי והשיכון (ראו "מבחן הכנסות")

תהליך מימוש הזכות

פנייה לוועדת חריגים

 • אם בבעלות בני הזוג (או בבעלות אחד מהם) הייתה דירה לפני הנישואין והיא נמכרה או הועברה ללא תמורה לפני שנישאו, שני בני הזוג ייחשבו כמי שהייתה בבעלותם דירה.
 • במקרים אלה אין זכאות לסיוע בשכר דירה, אך בני הזוג יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים במשרד הבינוי והשיכון שאולי תאשר את הסיוע.
 • למידע נוסף על ההליך ראו ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים