בתיק שעניינו ביצוע פסק דין למזונות, ניתן לערער על כל החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער
אם ההחלטה שעליה מערערים ניתנה בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד מתן ההחלטה
אם ההחלטה שעליה מערערים ניתנה שלא בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער
הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים


בתיק שעניינו ביצוע פסק דין למזונות, ניתן לערער על כל החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הגורמים הבאים רשאים להגיש ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בתיק מזונות:
  1. החייב בתיק (על כל החלטה של הרשם בתיק).
  2. הזוכה בתיק (על כל החלטה של הרשם בתיק).
  3. צד שלישי אך ורק במקרים שבהם מאפשר החוק לצד שלישי לערער.
דוגמה
צד שלישי הוציא מידיו נכסים השייכים לחייב למרות שהוטל עליהם עיקול במסגרת הליכי עיקול אצל צד שלישי, ורשם ההוצאה לפועל חייב אותו לשלם את החוב במקום החייב. על החלטה זו רשאי הצד השלישי לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה:
  • אם פסק דין למזונות ניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור לאותו בית משפט, שנתן את פסק הדין.
  • אם פסק הדין למזונות ניתן שלא על-ידי בית המשפט לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.
 • יש להגיש את הערעור תוך 15 יום:
  • אם ההחלטה שעליה מערערים, ניתנה בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור תוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה שעליה מערערים, ניתנה שלא בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור תוך 15 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער.
 • למידע נוסף על אופן הגשת הערעור, המסמכים שיש לצרף והליך הערעור עצמו ראו ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

שלבי ההליך

ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה

 • על ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה שניתנה בערעור, לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, אותה יש להגיש לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא בית-המשפט לענייני משפחה שנתן את ההחלטה.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים