עמית בקרן פנסיה המקבל פנסיית נכות פטור מביצוע הפרשות לקרן הפנסיה באופן יחסי לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
הקרן תמשיך להפריש בעצמה את התגמולים שהיו אמורים להיות מופרשים לחיסכון הפנסיוני אלמלא הנכות
המבוטח יכול לשלם בעצמו (או באמצעות מעסיקו אם הוא עובד בתקופה זו) סכומים נוספים לחיסכון הפנסיוני כדי להגדיל את החיסכון ואת קצבת הפנסיה החודשית שיקבל לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודהאזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

עמית בקרן פנסיה המקבל פנסיית נכות פטור מביצוע הפרשות לקרן הפנסיה באופן יחסי לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.

  • אם קבעה הוועדה נכות של 100%, זכאי אותו עמית לפטור מלא מביצוע הפרשות לפנסיה, וקרן הפנסיה תדאג להעברת הכספים השוטפים לחיסכון הפנסיוני של העובד לכל אורך התקופה שבה הוא זכאי לפנסיית נכות (כולל רכיב העובד, רכיב המעסיק ורכיב הפיצויים) באותם שיעורים שהיו מופרשים לפני שנגרמה לו הנכות.
  • אם נקבעה למבוטח נכות בשיעור נמוך יותר, קרן הפנסיה תשלם רק את החלק היחסי מהסכומים שהיו מפורשים לחיסכון הפנסיוני לפני הנכות, ואילו המבוטח יוכל לשלם בעצמו (או באמצעות מעסיקו אם הוא עובד בתקופה זו) סכומים נוספים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. קרן הפנסיה מעבירה את הסכומים הנדרשים לחשבון הפנסיוני של העמית.
  • מומלץ לעקוב אחרי הדוחות הרבעוניים והשנתיים שקרן הפנסיה מעבירה, ולוודא כי אכן הסכומים משולמים.

חשוב לדעת

  • הזכות ניתנת לאורך כל התקופה שבה זכאי העמית לקצבת הנכות מקרן הפנסיה.
  • אם תקופת הנכות הינה זמנית, הרי שבתום תקופת הזכאות לקצבה, על העמית לדאוג לחידוש ההפרשות (באופן עצמאי או ע"י מעסיקו אם חזר לעבודה כשכיר) כדי לשמור על רציפות זכויותיו. יש לוודא כי לא לא יהיו יותר מ-5 חודשים רצופים שבהם לא בוצעה הפרשה כלשהי לחיסכון הפנסיוני. למידע נוסף ראו:
  • אם דרגת הנכות שנקבעה היא מתחת ל-100%, קרן הפנסיה תשלם רק את החלק היחסי של ההפרשות לחיסכון הפנסיוני, ועל המבוטח עצמו לדאוג להשלמת הסכומים שהקרן לא מפרישה בעצמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות