הקדמה:

עמיתים שכירים או עצמאים שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

  • עם זאת, עמיתים שכירים או עצמאים שנקבעה להם נכות עשויים להיות זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון, מבלי לשלם מס.

מי זכאי?

טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  • מי שנכותם נקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי השואה יצרפו צילום של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.
  • בשאר המקרים יש לצרף עותק "נאמן למקור" של האישור מטעם הגוף המוסמך שקבע את הנכות הרפואית על-פי החוק.
  • מגישים את הטופס בצירוף האישור למשרדי פקיד השומה הסמוך למקום המגורים (אם לא נדרש עותק "נאמן למקור", ניתן לשלוח את המסמכים באופן מקוון או בפקס).
  • אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים