הקדמה:

במקרים מסוימים המפורטים בהמשך עובדים עצמאים עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בגין כספים שלא שולמו להם תמורת עבודתם עקב הימצאותו של החייב בתשלום בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)
לצורך קבלת התשלום יש להגיש תביעת חוב באמצעות אתר של המוסד לביטוח לאומי
על עובדים עצמאים אלה נמנים בין היתר: מדריכים, מרצים, אומנים ועובדים עצמאים בעולם התרבות


עובדים עצמאים או פרילנסרים, לא זכאים בדרך כלל לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בגין כספים שלא שולמו להם עבור עבודתם על-ידי מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם להם את התמורה) עקב הימצאותו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), אך ישנן מספר קבוצות של עובדים עצמאים העשויים במקרה זה להיות זכאים לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

 • העובדים העצמאים אשר עשויים להיות זכאים לפיצוי במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם להם את התמורה ) הנם עצמאים הנותנים שירותים אשר צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) חל עליהם, ולפיכך על הגוף שעבורו הם מבצעים את העבודה חלה חובה לנכות ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי כאילו היו עובדים שכירים.
 • על עובדים עצמאים אלה נמנים בתנאים מסוימים, בין היתר: מדריכים, מרצים, אומנים ועובדים עצמאים בעולם התרבות.
טיפ
עובדים עצמאים אלה עשויים להיות זכאים גם לקצבאות אחרות מאת המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו זכאות לקיצבאות הביטוח הלאומי כעצמאי.

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים בתנאי שהם עומדים ב-2 התנאים הבאים:

1. הם עובדים במקצועות המפורטים בצו הביטוח הלאומי

דוגמה
מורה, מדריך או מרצה שעוסקים בהדרכה או לימוד והסכם העבודה שלהם נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות (3 חודשים) או לסדרה של 7 הרצאות/שיעורים לפחות.
דוגמה
אמן (שחקן, זמר, קוסם, רקדן וכו') המופיע, מבדר או מנחה או מצלם/מקליט את ההופעה (למעט צילומים לצורך פרסומת) שיש לו הסכם להופיע במשך 3 חודשים לפחות או למשך 5 הופעות לפחות.
דוגמה
מורה דרך המדריך בטיול המאורגן על-ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות, ומקבל תשלום עבור ההדרכה, והחל מיום 01.09.2020 גם מורי דרך עם רכב אשכול.
דוגמה
החל מיום 01.09.2020 עובדים בעולם התרבות, כמו: תאורנים, צלמים, מקליטים, עורכים, מלבישים, מאפרים ועוזרי הפקה אשר הסכם העבודה שלהם נערך לתקופה של 3 חודשים או לסדרה של לפחות 5 ימי הפקה, ואם מדובר בעבודה באמצעי התקשורת הציבוריים- אז עבודה תחת הסכם של לפחות 3 ימי הפקה בחודש.

2. מזמין השירות (או מי שהתחייב בתשלום התמורה) נמצא בהליכי חדלות פירעון וטרם שילם לעובד העצמאי תמורה עבור עבודתו

 • במקרה שהליכי הפירוק או חדלות הפירעון של החייב בתשלום נפתחו אחרי 15.09.2019, העובד העצמאי עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בהתקיים 2 התנאים הבאים:
  1. מזמין השירות (או מי שהתחייב בתשלום התמורה) קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. מזמין השירות (או מי שהתחייב בתשלום התמורה) חייב לעובד העצמאי כספים עבור עבודתו.
 • במקרה שהליכי הפירוק או פשיטת רגל של מזמין השירות נפתחו לפני 15.09.2019, העובד העצמאי עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. בית המשפט המחוזי הוציא צו פשיטת רגל נגד מזמין השירות (או למי שהתחייב בתשלום התמורה) או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
  2. מונה נאמן או מפרק למזמין השירות (או למי שהתחייב בתשלום התמורה) מטעם בית המשפט המחוזי.
  3. פרטי תביעתו של העובד העצמאי אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
אם הליכי הפירוק או פשיטת רגל של מזמין השירות (או מי שהתחייב בתשלום התמורה) נפתחו לפני 15.09.2019 יש להגיש את תביעת החוב למנהל או הנאמן שמונה על ידי בית המשפט. למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מעסיק.

חשוב לדעת

 • עובדים עצמאים אלה, שעבודתם הופסקה והם נותרו ללא פרנסה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה. למידע נוסף ראו דמי אבטלה לעובדים עצמאים.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים