הקדמה:

הורה שאינו מתגורר יחד עם ילדו הקטין זכאי לקבל אודותיו מידע מהמוסד לביטוח הלאומי
המידע מתייחס אך ורק לילד ולא להורה המשמורן
אם האפוטרופסות של ההורה נשללה או הוגבלה בהחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע

הורה פרוד שאינו מתגורר עם ילדו הקטין זכאי לקבל אודותיו מידע מהמוסד לביטוח לאומי.

סוג המידע שנמסר

מי זכאי?

  • הורה שאינו מתגורר עם ילדיו הקטינים, ושאפוטרופסותו עליהם לא נשללה או הוגבלה.

תהליך מימוש הזכות

קבלת מידע באמצעות פנייה למוסד לביטוח לאומי

  • הורה (שאינו מתגורר עם ילדו) ושמעוניין לקבל מידע אודות ילדו, צריך להעביר למוסד לביטוח לאומי הודעה בכתב לגבי רצונו.

קבלת מידע ישירות לכתובת הנוספת של הקטין

  • על ההורה לעדכן במרשם האוכלוסין של משרד הפנים את כתובתו כ"כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין".
  • על ההורה להגיע באופן אישי ללשכת רשות האוכלוסין בצירוף תעודת זהות ו"טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר למבקש מתחת לגיל 18".
  • השירות ניתן ללא תשלום.
  • המוסד לביטוח לאומי יקבל את הכתובת הנוספת של ההורה הפרוד ישירות ממרשם האוכלוסין לאחר העדכון, והמידע יישלח אליו אוטומטית.

חשוב לדעת

  • במקרים שהאפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו מידע.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים