הקדמה:

FMF קדחת ים-תיכונית משפחתית, הינה מחלה תורשתית בעלת נטייה משפחתית ואתנית, הפוגעת באוכלוסיות המתגוררות באגן הים התיכון. FMF נדירה מאוד באזורים אחרים של העולם.

תרופות ומערכת הבריאות

גמלאות

מיסים

  • חולי FMF עשויים להיות זכאים להטבות מס, בהתאם לדרגת הנכות ולדרגת אי-כושר שנקבעה להם, כגון:

הטבות נוספות

דיור

תחבורה

תשלומי חשמל וטלפון

  • חולי FMF עשויים להיות זכאים להטבות נוספות, כגון:

מידע נוסף

ארגוני סיוע


גורמי ממשל