תושבי ישראל שכלכלת בן/בת זוגם עליהם זכאים לנקודת זיכוי אם אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה או שהוא עיוור או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך
ההטבה ניתנת לבני זוג נשואים בלבד ולא לידועים בציבור
שווי ההטבה הוא 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024)
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
טפסים

תקציר

תושבי ישראל שכלכלת בן/בת זוגם עליהם זכאים לנקודת זיכוי אחת, אם אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה או שהוא עיוור או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעורים שיפורטו בהמשך (ראו "מי זכאי?").

 • שווי ההטבה הוא 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
 • אם בני הזוג מבקשים לערוך חישוב מס בנפרד לכל אחד מהם ולא חישוב מאוחד לשניהם, תינתן רק חצי נקודת זיכוי (בשווי 1,452 ₪ לשנה ו-121 ₪ לחודש, נכון ל-2024).
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

טיפ
מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה המוכרת כנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ולא יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בגלל הגיל, אך מעוניין לקבל הטבות שניתנות לבעלי נכות רפואית ואינן מותנות בקבלת קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות

 • שכירים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס.
 • יש לצרף אישורים רלוונטיים, כגון: תעודת עיוור או פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.
 • אם חלפה שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שהם משתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו את הפרטים הרלוונטיים בצירוף האישורים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה.
 • יש להוכיח לפקיד השומה שכלכלת בן/בת הזוג הייתה על מגיש/ת הבקשה. ניתן לעשות זאת בין היתר על ידי הצגת ההכנסות שיש לכל אחד מבני הזוג וכל מסמך או ראיה שתומכים בטענה זו.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים