הפורטל מרכז מידע לגבי תוכניות לשיקום מקצועי והאוכלוסיות הזכאיות לסיוע בתחום זה.

במסגרת השיקום המקצועי הניתן מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים