הקדמה:

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי הכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות ובשילוב בעבודה
זכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בזכאות לקבלת קצבה כלשהי
מי שמשולמים להם דמי שיקום במסגרת השיקום המקצועי פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים
בתנאים מסוימים ניתן להעביר את הזכאות לשיקום מקצועי אל בן/בת הזוג, אם משולמת עבורם תוספת בקצבת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

הערת עריכה
נעשו שינויים בערך לפי הערות של נורית יעקובוביץ מביטוח לאומי במייל שהתקבל אצלי מיום 20.10.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:17, 29 בנובמבר 2020 (IST)
אזהרה
ערך זה מתייחס למקבלי קצבת נכות כללית בלבד. לזכאות לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים למקבלי קצבת נכות מעבודה, ראו שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגעי עבודה

על-פי חוק הביטוח הלאומי, מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת וטרם הגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים וסיוע בשילוב בעבודה.
 • תכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, בעלי הכשרה בתחום השיקום.
 • תכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.
 • ניתן למצוא מידע ספציפי לגבי תכניות השיקום לאוכלוסיות הבאות:

מי זכאי?

 • מי שטרם הגיע לגיל פרישה ועונה על כל התנאים הבאים:
  • נקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות, כאשר במקרים מסויימים עשויה להתקיים הזכאות גם כאשר נקבעה נכות זמנית.
  • הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, בגלל המוגבלות שיש לו.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו הקודמת, או לעבודה התואמת את כישוריו.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי ומסוגל לשתף פעולה בתהליך השיקום ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

זכאות בני זוג

 • למי שזכאי לקצבת נכות כללית ונמצא כי אינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבן/בת הזוג.
 • לשם כך, על בן/בת הזוג לענות על כל התנאים הבאים:
  • הוא מתגורר באופן קבוע עם מקבל הקצבה.
  • משולמת עבורו תוספת בקצבת הנכות של בן הזוג.
  • הוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
  • הוא חסר מקצוע או אינו יכולים להתפרנס ממקצועו.
  • הוא זקוק להשתלבות בעבודה מתאימה עקב נכותו של בן הזוג.
  • הוא אינו זכאי להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  • הוא מתאים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.

משך התכנית

 • משך הסיוע בלימודים משתנה כתלות באחוזי הנכות הרפואית שנקבעו.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תכניות טרום הכשרה כגון אבחון, כגון מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות והשמה בעבודה.
 • הזכאות לסיוע בהיבטים אחרים, כגון השתלבות בעבודה, ממשיכה ללא קשר לתקופת הסיוע בלימודים, וגם לאחר תום תקופת הסיוע בלימודים.

סיוע בלימודים למשך 12 חודשים

 • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, מי שנקבעה להם נכות רפואית הנמוכה מ-65% יהיו זכאים לסיוע בלימודים במשך 12 חודשים בלבד.
 • כאשר מדובר בלימודי השכלה גבוהה הנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד.

סיוע בלימודים לתקופה שעולה על 12 חודשים

 • תקופת השיקום אינה מוגבלת ל-12 חודשים למי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של מעל 65%.
 • כמו כן, נקבע בחוזר המוסד לביטוח לאומי כי תיתכן אפשרות לסיוע במימון הלימודים לתקופה ארוכה יותר מ-12 חודשים, למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מקבלים קצבת נכות כללית (מלאה או חלקית).
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם נבדקו לעניין אובדן כושר השתכרות, גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם זקוקים להנגשות הנובעות מנכותם (תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראה), גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • שירותי תמיכה והנגשה: כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה, שיינתנו בהתאם לצורך.
 • בנוסף עשויה להתקיים זכאות למימון תשלומי שיקום נוספים, בהם:
  • השתתפות בעלויות לימודים נוספות כגון ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • מימון קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • השתתפות בשכר דירה: אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ ממקום המגורים, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.
 • חשוב לדעת: אם הבקשה למימון סיוע בלימודים מוגשת לאחר תחילת הלימודים ומתקבלת, המימון בדיעבד יכול להינתן רק עבור שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה.

תשלום דמי שיקום

 • מי שלומד לפחות 16 שעות בשבוע במסגרת השיקום המקצועי, והכנסתו מעבודה לא עולה על סכום שנקבע מעת לעת על ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאי לדמי שיקום בשיעורים הבאים:
  • למי שאינו מקבל קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בשיעור קצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מלאה אינו זכאי לדמי שיקום.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר וניסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 10 MB).
  • להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאחר קבלת התביעה במחלקת השיקום, הפונה יוזמן לפגישה במחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותו.
 • אם הפונה יימצא לשיקום מקצועי, פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה קיימת אפשרות לסייע בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם פקיד שיקום, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
  • בטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).
  • הזמנת תור בטל' *6050.
  • זימון תור לשיקום דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש את הבקשה לשיקום במקביל להגשת תביעה לקצבת נכות כללית, אך היא תטופל רק לאחר סיום הטיפול בתביעה לנכות.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות ונרשמו ללימודים לפני שהגישו את התביעה לשיקום מקצועי, רשאים לפנות לפקיד השיקום לבדיקת זכאותם.
 • עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
 • כאשר התביעה מוגשת רטרואקטיבית, הסיוע הכספי שיינתן בדיעבד יהיה לכל היותר אך ורק שנה אחורה מיום הגשת התביעה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים