מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות מטעם הביטוח הלאומי עשויים להיות זכאים לתוכנית שיקום שכוללת אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים ועוד
הזכאות לשיקום מקצועי לא מותנית בזכאות לקבלת קצבה כלשהי
בתנאים מסוימים ניתן להעביר את הזכאות לבן/בת הזוג
מי שמקבלים דמי שיקום במסגרת התוכנית פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים בקופות החולים
טפסים
שימו לב
המידע בדף זה מתייחס למקבלי קצבת נכות כללית. לזכאות לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים למקבלי קצבת נכות מעבודה, ראו שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגעי עבודה.

מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית וטרם הגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים זכאים לשיקום תעסוקתי שכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע.

 • תוכנית השיקום נבנית בהתאמה אישית וכוללת:
  • אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
  • תוכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
  • סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע. ניתן ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) שמוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כולל לימודי תואר במוסד בחו"ל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה).
  • סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.
 • ניתן למצוא מידע ספציפי לגבי תוכניות השיקום לאוכלוסיות הבאות:

מי זכאי?

טיפ
ניתן להגיש את הבקשה לשיקום במקביל להגשת התביעה לקצבת נכות כללית, אך היא תטופל רק אחרי שיסתיים הטיפול בתביעת הנכות.

זכאות בני זוג

 • למי שזכאים לקצבת נכות כללית ונמצא כי אינם מתאימים לשיקום מקצועי (לאחר שהגישו תביעה לשיקום), תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבני/בנות זוגם.
 • לשם כך, על בני הזוג לענות על כל התנאים הבאים:
  1. הם מתגוררים באופן קבוע עם מקבל/ת הקצבה.
  2. משולמת עבורם תוספת לבני זוג בקצבת הנכות.
  3. הם עדיין לא הגיעו לגיל הפרישה.
  4. הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם.
  5. נדרשת להם השתלבות בעבודה מתאימה עקב הנכות של בן/בת הזוג.
  6. הם לא זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.
  7. הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.
 • בני הזוג לא זכאים לדמי שיקום ולהשתתפות בשכר דירה (כשהמרחק מהבית למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ), אך עשויים להיות זכאים לתשלום דמי מחיה והוצאות לינה.

משך התוכנית

 • משך הסיוע בלימודים נקבע, באופן כללי, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תוכניות טרום הכשרה כגון: אבחון, מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי, השלמת בגרויות והשמה בעבודה.
 • הזכאות לסיוע בהיבטים אחרים, כגון השתלבות בעבודה, ממשיכה ללא קשר לתקופת הסיוע בלימודים, וגם לאחר תום תקופת הסיוע בלימודים.

סיוע בלימודים למשך 12 חודשים

 • מי שנקבעו להם פחות מ-65% נכות רפואית יהיו זכאים לסיוע בלימודים במשך עד 12 חודשים רצופים. עם זאת, במצבים שיפורטו בהמשך עשויים לאשר להם תקופת זכאות ארוכה יותר.
 • אם מדובר בקורס מקצועי שנמשך מעבר ל-12 חודשים רציפים, הסיוע במימון התוכנית יינתן ב-12 החודשים האחרונים.
 • אם מדובר בלימודי השכלה גבוהה שנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד (אלא אם בשנה האחרונה היקף התוכנית יהיה חלקי ולא יאפשר מיצוי זכויות מירבי).

סיוע בלימודים לתקופה שעולה על 12 חודשים

 • הסיוע במימון הלימודים יינתן מעבר ל-12 חודשים למי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 65% ומעלה.
 • כמו כן, פקיד השיקום בסניף המטפל רשאי לאשר תקופה שעולה על 12 חודשים למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מקבלים קצבת נכות כללית (מלאה או חלקית).
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית ונבדקה להם דרגת אי כושר - גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם זקוקים להנגשות שנובעות מנכותם (תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראה), גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
 • מי שלא עונים על אחד מהתנאים שצוינו עשויים לקבל מימון מעבר ל-12 חודשים, אם פקיד השיקום ימצא שמתקיים אצלם מצב חריג, ויעביר לאגף השיקום המלצה לאשר להם תקופה ארוכה יותר.
דוגמה
מקרים חריגים שבהם פקיד השיקום עשוי להמליץ על מימון מעבר ל-12 חודשים:
 • מצב רפואי חריג עם השלכות תפקודיות משמעותיות - על סמך חוות דעת רפואיות.
 • מצב סוציאלי יוצא דופן (היעדר עורף משפחתי, אירועי חיים קשים וכו').

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • השתתפות בשכר לימוד (עד סכום שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • שירותי תמיכה והנגשה בהתאם לצורך, כגון: תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות, חונך ומלווה (ראו פרטים נוספים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף, עשוי להינתן מימון עבור:
  • עלויות לימודים נוספות: ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
  • קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
  • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
  • שכר דירה: אם המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים עולה על 40 ק"מ, ייתכן שתהיה זכאות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

מקדמת שיקום

 • כעזרה לביצוע תוכנית השיקום, קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
 • סכום המקדמה ותנאיה הם על-פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

תשלום דמי שיקום

 • דמי שיקום משולמים למי שלא מקבלים קצבת נכות מלאה ולומדים לפחות 16 שעות בשבוע שמתוכן 4 שעות הן שעות מעטפת, ובתנאי שהכנסתם מעבודה לא עולה על הסכום שנקבע.
  • למי שלא מקבלים קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בסכום השווה לקצבה שמקבלים בעלי דרגת נכות 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבלים קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה שמקבלים בעלי דרגת נכות 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • שעות אקדמיות שבועיות כוללות:
  • שעות פרונטליות
  • לימוד מתוקשב/מקוון
  • שעות תרגול חובה בכיתה
  • שעות למידה מרחוק
  • התנסות/הכשרה מעשית שלא בשכר
 • שעות מעטפת כוללות:
  • שעות שיעורי עזר והנגשות נוספות
  • שעות תרגול ולמידה בבית
  • כתיבת עבודות
  • למידה למבחנים
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי.
 • מומלץ למלא ולהגיש את התביעה באופן מקוון.
 • ניתן גם להוריד את טופס התביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולאחר מכן לשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב (בדואר, בפקס, בתיבת השירות של הסניף) או לסרוק ולשלוח באמצעות האתר.
 • מגישי התביעה יוזמנו להגיע למחלקת השיקום לצורך בחינת זכאותם.
 • מי שיימצאו מתאימים לשיקום מקצועי, יקבלו ייעוץ בבחירת מסלול לימודים בהתאם להעדפות, הכישורים והמגבלות שלהם, במקצועות שיש להם דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותם בפרק זמן מוגדר.
 • במידת הצורך, פקיד השיקום יתייעץ עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.

מקדמת שיקום

 • כדי לבצע את תוכנית השיקום עשויים לקבל מקדמה על חשבון קצבת הנכות, למטרות הבאות:
  • סיוע ברכישת מכשירים ללימודים או ליצירת תנאי עבודה מתאימים לשילוב ראשוני בעבודה.
  • סיוע ברכישת רכב, אם הרכב חיוני לתוכנית ההכשרה או להשמה/לשילוב ראשוני בעבודה.
 • המקדמה תהיה בסכום של עד 6 X קצבת הנכות האישית.
 • המקדמה תנוכה מתשלומי הקצבה לתקופה של עד 30 חודשים. במקרה של נכות זמנית הניכוי יהיה בהתאם למספר החודשים שנותרו עד תום תקופת הנכות.
 • המקדמה תינתן בתנאי שתישאר למקבליה הכנסה בגובה 80% מסכום קצבת הנכות - כולל הכנסות של בן/בת הזוג, הכנסות מפנסיה, נכסים ומקורות אחרים ולא כולל הכנסות מקצבת ילדים, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות, דמי שיקום, דמי אבטלה או קצבה זמנית אחרת והכנסות מעיסוק זמני.
 • לקבלת המקדמה יש להגיש טופס תביעה למקדמת שיקום ולצרף אישורים רלוונטיים.

חשוב לדעת

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ונרשמו ללימודים לפני שהגישו את התביעה לשיקום מקצועי, רשאים לפנות לפקיד השיקום לבדיקת זכאותם.
 • עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים