הקדמה:

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי הכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע והוצאות הנלוות ללימודים
זכאות לשיקום מקצועי אינה מותנית בזכאות לקבלת קצבה כלשהי
מי שמשולמים להם דמי שיקום במסגרת השיקום המקצועי פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים
בתנאים מסוימים ניתן להעביר את הזכאות לשיקום מקצועי אל בן הזוג, אם משולמת עבורו תוספת בקצבת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

על-פי חוק הביטוח הלאומי, מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי.

 • מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה.
 • תכנית השיקום נבנית על-פי התאמה אישית ויכולת.
 • השירות ניתן על-ידי עובדים סוציאליים, עובדי תחום השיקום, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.
 • במסגרת תכנית השיקום ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי (לדוגמה: משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך).
 • במקרים מסוימים המצדיקים זאת, עשוי המוסד לביטוח לאומי לאשר שיקום במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.
 • ניתן למצוא מידע ספציפי לגבי תכניות השיקום לאוכלוסיות הבאות:
טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

משך התכנית

 • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, מי שנקבעה להם נכות רפואית הנמוכה מ-65% יהיו זכאים לסיוע במשך 12 חודשים.
  • כאשר מדובר בלימודי השכלה גבוהה הנמשכים מספר שנים, הסיוע במימון יינתן בשנת הלימודים האחרונה בלבד.
  • כאשר מדובר בקורס מקצועי הנמשך מעבר ל-12 חודשים רציפים, הסיוע במימון יינתן ב-12 החודשים האחרונים של התכנית.
 • תקופת השיקום אינה מוגבלת ל-12 חודשים למי שדרגת נכותו עולה על 65%, או למי שנפגע בעבודה לפני גיל 18 שנה ותכנית השיקום המוצעת עבורו אינה ניתנת לביצוע בתוך 12 חודשים.
 • כמו כן, נקבע בחוזר המוסד לביטוח לאומי כי תיתכן אפשרות לסיוע במימון הלימודים לתקופה ארוכה יותר מ-12 חודשים, למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • הם מקבלים קצבת נכות כללית (מלאה או חלקית).
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם נבדקו לעניין אובדן כושר השתכרות, גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
  • נקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית והם זקוקים להנגשות הנובעות מנכותם (תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראה), גם אם אינם מקבלים קצבת נכות.
 • הסיוע ניתן בנוסף למימון תכניות טרום הכשרה/לימודים, כגון מכינות קדם אקדמיות, מבחן פסיכומטרי והשלמת בגרויות.

הסיוע הניתן במהלך הלימודים

 • מימון שכר לימוד (עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי), ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר.
 • מימון קורס פסיכומטרי: ניתן לקבל החזר על קורס שהחל עד שנה לפני מועד הגשת התביעה לשיקום.
 • הוצאות נסיעה: לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על-פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
 • השתתפות בשכר דירה: אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ כך שיש ללון מחוץ לבית, והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.
 • שירותי תמיכה והנגשה: כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.

תשלום דמי שיקום

 • מי שלומד לפחות 16 שעות בשבוע במסגרת השיקום המקצועי זכאי לדמי שיקום בשיעורים הבאים:
  • למי שאינו מקבל קצבת נכות, דמי השיקום יהיו בשיעור קצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
  • למי שמקבל קצבת נכות חלקית, דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מלאה אינו זכאי לדמי שיקום.
שימו לב

מי זכאי?

 • מי שטרם הגיע לגיל פרישה ועונה על כל התנאים הבאים:
  • נקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות.
  • הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, בגלל המוגבלות שיש לו.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו הקודמת, או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר שלקה במוגבלות.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי ומסוגל לשתף פעולה בתהליך השיקום ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

זכאות בני זוג

 • למי שזכאים לקצבת נכות ונמצא כי אינם מתאימים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבני/בנות זוגם.
 • לשם כך, על בן הזוג לענות על כל התנאים הבאים:
  • הוא מתגורר באופן קבוע עם מקבל הקצבה.
  • משולמת עבורו תוספת בקצבת הנכות של בן הזוג.
  • הוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי ולצרף תעודות ואישורים המעידים על השכלתו של התובע, הכשרות מקצועיות שעבר ונסיונו בעבודה.
 • ניתן למלא את התביעה על גבי טופס מקוון, ולהגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 10 MB).
  • למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (בדואר, בפקס, או בהגעה לסניף).
 • ישנה גם אפשרות להוריד טופס תביעה, להדפיס ולמלא באופן ידני, ולשלוח את הטופס והמסמכים למחלקת השיקום (כפי שפורט בסעיף הקודם).
 • פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי ייעץ לפונה בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, לאחר מפגש בו יעמוד על שאיפות הפונה, כישוריו ומגבלותיו. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
 • פקיד השיקום יעזור לפונה לבחור מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה ואפשר ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה.
 • לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום, ניתן להתקשר לטל' 02-6463488 (נתב טלפוני למחלקות השיקום בסניפים ברחבי הארץ).

חשוב לדעת

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ונרשמו ללימודים לפני שהגישו את התביעה לשיקום מקצועי, רשאים לפנות לפקיד השיקום לבדיקת זכאותם. עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לאשר את הלימודים במקרים אלה ולכן מומלץ להגיש את התביעה לפני ההרשמה ללימודים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים