מעסיק מחויב לשלם לעובד שכר עבור כל תקופת עבודה
התלמדות, הכשרה מקצועית והמתנה במקום העבודה נחשבים כתקופת עבודה ומחוייבים בתשלום, הן במקרה שהעובד התקבל לעבודה בתום ההתלמדות והן במקרה שהוחלט לא להעסיקו
נגד מעסיק שמפר את הזכות ניתן להגיש תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, וכן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


מעסיק מחוייב לשלם שכר לעובד עבור כל תקופת העבודה, כולל:

 • תקופת התלמדות או הכשרה
דוגמה
מאבטח שהתקבל לעבודה ונדרש להגיע ביומיים הראשונים כדי ללמוד את תפקידו זכאי לשכר עבור יומיים אלה, גם אם בפועל התחיל לעבוד כמאבטח רק לאחר מכן.
דוגמה
מזכירה שהתקבלה לעבודה חדשה והתבקשה להגיע ליום חפיפה עם קודמתה בתפקיד, לפני שתתחיל לעבוד, זכאית לשכר עבור יום החפיפה.
 • תקופת ניסיון
דוגמה
עובד שהתקבל לתקופת נסיון של 3 ימים לפני שיוחלט סופית על קבלתו לעבודה, זכאי לשכר עבור שלושת ימים אלה, בין אם הוחלט לא להעסיקו לאחר תקופת הניסיון ובין אם הוחלט להעסיקו.
 • הכנות למשמרת
דוגמה
מלצר שנדרש להגיע לעבודה שעה לפני תחילת המשמרת כדי לסדר את השולחנות והכיסאות, זכאי לשכר גם עבור שעה זו.
 • השתלמויות
דוגמה
עובד שמעסיקו דורש ממנו להישאר אחרי שעות העבודה להשתלמות מקצועית, זכאי לשכר עבור שעות ההשתלמות.
 • ישיבות צוות
דוגמה
עובד במשמרת משעה 08:00 עד 16:00 שנדרש להישאר לישיבת צוות בעבודה בתום המשמרת, משעה 16:00 - 16:30, זכאי לשכר עבור מחצית השעה הנוספת שנשאר בעבודה לצורך ההשתתפות בישיבה.
 • שהייה במקום העבודה (שנעשתה על פי דרישת המעסיק)
 • חובת התשלום חלה על כל שעה שבה נדרש העובד להתייצב במקום העבודה, גם אם בפועל לא היתה עבודה באותו זמן.
דוגמה
מלצר שלא היו לקוחות במשמרת שלו
 • יחד עם זאת לא כל שהייה של עובד במקום העבודה בשעות שאין בהן עבודה תיחשב כעבודה המזכה בשכר, אף אם נעשתה על-פי דרישת המעסיק.
דוגמה
מדריך במעון או בפנימייה הנדרש לישון במקום העבודה במהלך הלילה לא בהכרח ייחשב כמי שעבד באותן שעות ולא בהכרח יהיה זכאי לשכר בגין שעות אלה. הזכאות היא בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. לקריאת פסק דין בנושא זה.
 • זמן נסיעה מלקוח ללקוח (כאשר מדובר בזמן קצר שאינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים)
דוגמה
בית המשפט קבע כי מטפל סיעודי שנדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, יקבל שכר עבור זמן הנסיעה בין המטופלים, בתנאי שמדובר בזמן קצר שאינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים. לקריאת פסק הדין.

נזקים לעובד שמעסיקו לא משלם עבור תקופות אלה

 • מלבד הפגיעה בזכותו של העובד לקבל את מלוא השכר או לפחות שכר מינימום עבור תקופות אלה, נפגעות גם זכויות הפנסיה שלו, וכן כל זכות שתלויה בוותק או ברציפות בעבודה, למשל:
  • זכאות לדמי אבטלה - תקופת הניסיון, למשל, עשויה לא להיחשב כתקופת עבודה שנספרת לצורך הזכאות לדמי אבטלה.
  • פנסיה - מלבד העובדה שעבור תקופה זו לא מופרשים לביטוח הפנסיוני של העובד כספים שעשויים להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו, תקופה זו גם לא תיחשב לצורך תקופת האכשרה הנדרשת לצורך הכיסוי הביטוחי או לצורך יצירת רצף פנסיוני, ועל כן העובד עשוי למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי אם חלילה ייפגע ויאבד את כושר עבודתו.
  • זכויות שמותנות בוותק, למשל דמי הבראה או פיצויי פיטורים - המעסיק עשוי שלא להביא את תקופת ההכשרה/הניסיון בעת חישוב הוותק וכך לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים (אם יפוטר) או דמי ההבראה המגיעים לו לאחר שישלים שנת עבודה אחת.

מי זכאי?

 • כלל העובדים, כולל מועמדים לעבודה שנדרשו להגיע ל"תקופת ניסיון", גם אם הוחלט שלא להעסיקם לאחר תקופה זו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • עובד אינו רשאי לוותר על שכר או על שכר מינימום בתקופות אלה, ולכן המעסיק חייב לשלם גם אם העובד הסכים להגיע לעבודה על חשבונו או הסכים לקבל שכר נמוך יותר משכר המינימום עבור תקופות אלה.
 • במקרים מסוימים, מעסיק שמימן הכשרה לעובד רשאי לדרוש מהעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימלית, וכן להשיב את עלות ההכשרה אם העובד הפר את התחייבותו ועזב לפני כן. למידע נוסף ראו התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית בשל הכשרה מקצועית.
 • ככלל זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים