בפורטל זה מפורטות תכניות הפועלות ברחבי הארץ עבור צעירים, במטרה לסייע להם בבניית עתידם.

הפורטל מחולק בהתאם לתחומי התכניות ואוכלוסיות היעד שלהן.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל