הקדמה:

לא ניתן לפטר עובד רק בשל היותו אדם עם מוגבלות
לסיוע ובירורים ניתן לפנות אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות


אסור לפטר עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות, אם הוא כשיר לבצע את עבודתו או ניתן להתאים את העבודה למוגבלות, באופן שלא מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • עובד החש כי פוטר שלא כדין, רשאי לערער על פיטוריו בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, או לפסוק לעובד פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • עובדים שפוטרו בשל היותם אנשים עם מוגבלויות, יכולים לפנות לקבלת סיוע אל היחידה המשפטית לפניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות