דף זה משווה בין הליכי פשיטת הרגל והוצאה לפועל ומציג בתמציתיות את הדומה והשונה בין ההליכים


הנושא להשוואה הליך פשיטת רגל הליך הוצאה לפועל
מטרות ההליך מיצוי אפשרות גבייה ופתיחת דף חדש בחייו הכלכליים של החייב גביית חוב בלבד
מי יוזם את ההליך החייב או נושה זוכה בהוצאה לפועל
עיכוב הליכים עיכוב הליכים מרגע שניתן צו כינוס נכסים.
קיימת אפשרות להגשת בקשה לעיכוב הליכים לפני צו כינוס
במקרים מסוימים בלבד
תשלום חודשי ניתן צו תשלומים חודשיים ביוזמת ההוצאה לפועל או על פי בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל
חובות ומגבלות אפשריות על פי רוב, יחולו כל החובות והמגבלות הבאות: חובת תום לב, הגשת דו"חות, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על ניהול חשבון בנק, הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, הגבלות על מעורבות בתאגיד, הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל ייתכן שיחולו המגבלות הבאות: עיכוב יציאה מהארץ, לקוח מוגבל מיוחד, חייב מוגבל באמצעים
הסדרים נפרדים עם נושים/זוכים אסור אסור במסגרת איחוד תיקים
מועד סיום ההליכים עם מתן צו הפטר בפשיטת רגל

בבקשות המוגשות על ידי חייבים מאז ספטמבר 2013, ההליך מוגבל ככלל לכ-4.5 שנים

על פי כללי סגירת תיק בהוצאה לפועל.
ככלל, כל עוד החוב לא נגבה במלואו, ההליך נמשך, למעט במקרים של הליך מחיקת חובות (הפטר) לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל
צבירת ריבית והצמדה ממתן צו הכינוס, מפסיקים החובות לצבור הפרשי הצמדה וריבית.
הנאמן רשאי לקבוע כי יחולו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל
קצב צבירת ריבית גבוה והצמדה עד לתשלום החוב במלואו
ראו גם