הקדמה:

עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד בחג, זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה
למרות זאת, אם מזמין העבודה נוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ומנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחה עבור עבודתו בחג
עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים לגמול עבור העסקתם בחג בדומה לשאר העובדים במשק


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן המועסקים בחג זכאים לגמול עבור העסקתם.

עובדי קבלן המועסקים במגזר הפרטי

  • עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד בחג זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה.
  • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ומנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחה עבור עבודתו בחג. (למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה ביום חג).

עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי

  • עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים לגמול עבור העסקתם בחג, המתבטא בתוספת של 50% לשכרם באותו יום ובנוסף מנוחת פיצוי, בדומה לשאר העובדים במשק. למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה ביום חג .

מי זכאי?

  • עובד קבלן שעבד בפועל באחד מימי החג הנהוגים בדתו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים