הקדמה:

עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד בחג, זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה
למרות זאת, אם מזמין העבודה נוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ומנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחה עבור עבודתו בחג
עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים לגמול עבור העסקתם בחג בדומה לשאר העובדים במשק


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאותם של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם)
למי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות) ישנן זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן המועסקים בחג זכאים לגמול עבור העסקתם.

עובדי קבלן המועסקים במגזר הפרטי

  • עובד קבלן במגזר הפרטי שעבד בחג זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה.
  • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ומנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחה עבור עבודתו בחג. (למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג).

עובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי

  • עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים לגמול עבור העסקתם בחג, המתבטא בתוספת של 50% לשכרם באותו יום ובנוסף מנוחת פיצוי, בדומה לשאר העובדים במשק. למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.

מי זכאי?

  • עובד קבלן שעבד בפועל באחד מימי החג הנהוגים בדתו.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • במקרה של הפרת הזכות, ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • כמו כן במקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין העבודה במנוחה השבועית, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים