נפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם עשויים להיות זכאים לקבל גמלאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי
בטיפול בנפגעי התאונות ומשפחותיהם, קיימת הפרדה ברורה בין מצבים שבהם התאונה התרחשה במהלך עבודתו של המבוטח לבין מצבים שבהם התאונה ארעה שלא במסגרת העבודה
סכומי הגמלאות עשויים להיות מופחתים מהפיצויים שישולמו לנפגע מחברת הביטוח, אם יתבע אותה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

נפגעי תאונות דרכים - ובמקרים מסויימים גם בני משפחותיהם - עשויים להיות זכאים לגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי.

תאונת דרכים שאינה תאונת עבודה

תאונת דרכים שהוגדרה כתאונת עבודה

  • בשלב ראשון, התביעה לקצבת שאירים תתבצע בכל מקרה ועל פי חוק. במשך הזמן מתבצעת התביעה לגמלת תלויים.
  • לשיעורי הקצבה של הזכאים השונים, ראו כאן.
  • אם תבעו הזכאים בתביעה אזרחית את חברת הביטוח של הנהג, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מהפיצויים שנפסקו את החלק היחסי שהוא משלם להם. מידע מפורט בנושא ניתן לקרוא כאן.
  • למידע נוסף, ראו פורטל בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה.

חשוב לדעת

  • הגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים עשויות להיות מופחתות מסכום הפיצויים שאותם יוכלו לתבוע מחברת הביטוח, אם יגישו נגדה תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים