עד נובמבר 2018, שיעורי גמלת סיעוד נחלקו ל-3 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד ברמה א' היא גמלה בשיעור של 91% ששוויה 9.75 שעות טיפול שבועיות (9.75 יחידות שירות), או 5 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו
במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
הרפורמה בגמלת הסיעוד
 • בינואר 2021 נכנסה לתוקף הפעימה השלישית של הרפורמה בגמלת סיעוד, שכוללת תוספת שעות טיפול למקבלי גמלת סיעוד ברמות 3, 4 ו-5. למקבלי הגמלה ברמות אלו שמעסיקים מטפל צמוד הוגדל סכום הקצבה הכספית.
 • העדכונים נעשים באופן אוטומטי לזכאים.
 • בינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של הרפורמה, שבה נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי הגמלה ברמות 4, 5 ו-6.
 • למידע על הפעימה הראשונה של הרפורמה (שנכנסה לתוקף בנובמבר 2018), ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

שיעורי גמלת הסיעוד נקבעים על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד ברמה א' היא גמלה בשיעור של 91% שנקבעה לזכאים עד נובמבר 2018.
 • שוויה של הגמלה הוא 9.75 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית (ישראלי או עובד זר), או 5 שעות מטפל (5 יחידות שירות) - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
דוגמה
קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה א', כלומר ל-9.75 שעות טיפול שבועיות (9.75 יחידות שירות).
הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ₪, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 5 שעות שבועיות (5 יחידות שירות).
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע- למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח ייקבע בהתאם לצרכיו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד.
 • מעסיק של מטפל צמוד רשאי לקבל גמלה בכסף לצורך העסקה ישירה של המטפל, וכן לבחור אם לשלב את קבלת התשלום בשאר שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה. למידע נוסף, ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.
 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה א' (9.75 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 43 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה, המהוות 23% ממשרה מלאה (182 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 77% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 77% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 23% הנותרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים