גמלת סיעוד זמנית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גמלת סיעוד זמנית ניתנת במקרים שבהם צפוי שיפור במצבו התפקודי של המבוטח (למשל לאחר החלמה מניתוח)
במקרה שצורפו לתביעה מסמכים רפואיים מפורטים, ייתכן שתיקבע על פיהם זכאות זמנית במסלול מהיר, ללא צורך לעבור בבית מבחן תלות
זכאים לגמלה זמנית שגילם 80 ומעלה יעברו מבחן תלות לקראת סיום תקופת הזכאות, על-מנת לקבוע לגבי המשך זכאותם לגמלה

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת בביצוע פעולות היום יום, או מידת ההזדקקות שלו להשגחה.

 • התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה ברמות א'/ב'/ג'
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמה א' או ב'
ניתן לבקש בדיקה מחדש
 • זכאות לגמלת סיעוד זמנית (לתקופה של עד 60 יום) נקבעת במקרים שבהם צפוי שיפור משמעותי במצבו התפקודי של המבוטח.
דוגמה
מבוטחים ששוחררו מאשפוז בעקבות שבר ברגל, ניתוח מעקפים, ניתוח בטן או דלקת ריאות, ומצבם צפוי להשתפר לאחר תקופת החלמה, או לאחר קבלת טיפולי פיזיותרפיה או טיפול תרופתי.

מי זכאי?

 • גמלת סיעוד זמנית משולמת למי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  • זו הפעם הראשונה שאושרה לו גמלת סיעוד.
  • הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית.
  • הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום (כלומר עונה על הקריטריונים לגמלת סיעוד רמה א').
  • רופא המטפל בו אישר בטופס המיועד לכך, כי הוא סובל מליקוי זמני לתקופה שאינה עולה על חודשיים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד ולצרף הערכה רפואית מקצועית המצביעה על הצורך בסיעוד קצר מועד.
 • מי שמאושפז בבית חולים יכול להגיש את טופס התביעה באמצעות העובדת הסוציאלית של בית החולים.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, בתביעות שיצורפו אליהן מסמכים רפואיים מפורטים שניתן לקבוע על פיהם זכאות זמנית, הזכאות תיקבע למבוטח ב"מסלול קצר מועד - מהיר", ללא צורך לעבור בבית מבחן תלות על-ידי מעריך.

המשך הזכאות

מבוטחים מגיל 80 ומעלה

 • קשישים מגיל 80 ומעלה שנקבעה להם זכאות באופן זמני, זכאותם לגמלה תיבדק שוב (ביוזמת המוסד לביטוח לאומי) לקראת סיום תקופת הזכאות הזמנית.
דוגמה
אישה בת 81, עצמאית בתפקודיה, עברה ניתוח להחלפת מפרק הירך. לאחר הניתוח נזקקה האישה לעזרה ברחצה, הלבשה ופעולות יומיומיות נוספות. המוסד לביטוח לאומי אישר לה זכאות זמנית לגמלת סיעוד, לתקופה של 60 יום.
לקראת תום תקופת הזכאות, נערך לאישה מבחן תלות שקבע כי היא החלימה מהניתוח ויכולה לחזור לתפקד באופן עצמאי, ולכן לא חודשה זכאותה לגמלה.

מבוטחים שטרם הגיעו לגיל 80

 • למי שטרם הגיע לגיל 80 בחודש שבו החלה זכאותו הזמנית לגמלה, הזכאות תסתיים אוטומטית בתום תקופת הזכאות שנקבעה מבלי שייערך לו מבחן תלות נוסף, אלא אם כן יבקש להיבדק.
 • בהודעה שיקבל לגבי קביעת הזכאות הזמנית (וכן בתזכורת שתישלח לו לפני תום תקופת הזכאות), יצויין שהזכאות תסתיים אוטומטית ללא הערכת תלות נוספת, אלא אם כן יבקש לעבור מבחן תלות.
 • למי שלא ביקש להיבדק, הזכאות הזמנית שנקבעה לו תופסק באופן אוטומטי.
 • מי שמעוניין כי ייערך לו מבחן תלות נוסף, יכול לפנות אל הסניף המטפל באמצעות:
 • מי שהגיש בקשה עד שבועיים מתום זכאותו הזמנית, יישלח לביתו מעריך שיבדוק אותו. אם ימצא זכאי, זכאותו תימשך ברצף.
 • מי שהגיש בקשה בין שבועיים לחודש אחרי תום הזכאות הזמנית ובמבחן התלות נמצא כי הוא זכאי לגמלת סיעוד, הזכאות תחל ב-1 בחודש שלאחר הגשת הבקשה.
 • אם חלף חודש מתום הזכאות הזמנית, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד מחדש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים