הקדמה:

לאחר מבחן התלות שנערך למי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד, פקיד התביעות מחשב את סך הנקודות שצברו וקובע את שיעור הזכאות שלהם
במקרים מסויימים שיעור הזכאות נקבע על סמך מסמכים בלבד, מבלי שנדרשים לעבור מבחן תלות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
הרפורמה בגמלת הסיעוד: עדכון ינואר 2020
 • בינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של הרפורמה בנושא גמלת סיעוד, הכוללת תוספת שעות טיפול והגדלה של הקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 4, 5 ו-6.
 • עדכוני הפעימה השנייה נעשים באופן אוטומטי לזכאים.
 • לפרטים נוספים על הפעימה השנייה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע על הפעימה הראשונה של הרפורמה (שנכנסה לתוקף בנובמבר 2018), ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

לאחר מבחן התלות שנערך במסגרת תהליך התביעה לגמלת סיעוד, פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי קובע את מידת הזכאות של מגיש התביעה.

חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אופן חישוב הניקוד

ניקוד במבחן התלות

 • הניקוד במבחן התלות נקבע בהתאם ליכולת הביצוע של התובע לגבי כל סעיף בטופס המבחן:
  • ביצוע מלא = 0 נקודות
  • ביצוע חלקי = 1/2 נקודה
  • אי יכולת לבצע = 1 נקודה
 • לבעלי תעודת עיוור (או למי שיש להם בשתי העיניים חדות ראייה עד 3/60 או שדה ראייה עד 19 מעלות), ייקבעו לפחות 2 נקודות תלות.

תוספת ניקוד בגין מצב אישי (תוספת ל"בודד")

 • בנוסף לנקודות שנקבעו במבחן התלות, תינתן תוספת ניקוד במקרים הבאים:
  • התובע מתגורר לבדו
  • התובע מתגורר עם בן משפחה הזכאי לגמלת סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים
  • התובע מתגורר עם בן משפחה שגילו 90 ומעלה
 • תוספת הניקוד שתינתן במקרים אלה תהיה:
  • מי שנקבעו להם 2 נקודות תלות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם בין 2.5 ל-5.5 נקודות, יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.
  • מי שנקבעו להם 6 נקודות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם 6.5 נקודות ומעלה יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.
 • אם לאחר שבוצעה לתובע בדיקת התלות חל במצבו המשפחתי שינוי שמקנה לו תוספת ניקוד כבודד, יש אפשרות להוסיף לו את הניקוד על סמך הצהרה שיגיש. ניתן למצוא דוגמה להצהרה בחוזר המוסד לביטוח לאומי (נספח 1).

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
לאחר קביעת הזכאות על-ידי פקיד התביעות, תישלח בדואר הודעה לביתו של התובע. החלטת המוסד לביטוח לאומי תישלח בתוך כשבועיים ממועד ביצוע מבחן התלות. משך הזמן המקסימלי עד לסיום הטיפול בתביעה הוא 60 יום.
אם אושרה זכאות לגמלת סיעוד, יש לקבוע מהם שירותי הסיעוד הנחוצים למבוטח. קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד
אם אינכם שבעי רצון מההחלטה שניתנה בעקבות בדיקת התלות (במקרה של דחייה או אישור זכאות ברמה נמוכה מדי), ניתן לערער לוועדת עררים. ערר על החלטה בעניין תלות לתובעי גמלת סיעוד ניתן להגיש ערעור על החלטתה של ועדת העררים לבית הדין האזורי לעבודה.
אם מעוניינים לערער על החלטה שניתנה בנושאים שאינם קשורים לבדיקת התלות (כגון מבחן ההכנסות), ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד
אם חלה החמרה במצבו התפקודי של זכאי לגמלת סיעוד ברמה הנמוכה מגמלת סיעוד רמה 6, ניתן להגיש בקשה להגדלת הזכאות. לפרטים ראו בדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב החמרה

פסקי דין