רמת הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם ליכולת התפקוד של תובעי הגמלה
אם לא ניתן לקבוע את רמת התפקוד על סמך המסמכים שצורפו לתביעה או בבדיקה טלפונית, תיערך לתובעים בדיקת תפקוד בביתם


בקביעת הזכאות לגמלת סיעוד נבדקת יכולת התפקוד של תובעי הגמלה.

 • בחלק מהמקרים ניתן לקבוע את רמת התפקוד על סמך המסמכים שצורפו לתביעה.
 • אם לא ניתן לקבוע את רמת התפקוד על סמך המסמכים, מעריך מטעם הביטוח הלאומי יתקשר לתובעי הגמלה כדי לנסות לקבוע את מצבם התפקודי באמצעות בדיקה טלפונית.
 • אם לא ניתן לקבוע את רמת התפקוד גם באמצעות הטלפון, תיערך לתובעים בדיקת תפקוד בביתם.
 • רמת הזכאות תיקבע על-פי הניקוד שצברו התובעים בהתאם לרמת התפקוד שלהם ולמצבם האישי.
שימו לב
אם סבורים שרמת הזכאות שנקבעה על סמך המסמכים לא תואמת את רמת התפקוד בפועל, אפשר לבקש שתיערך בדיקה תפקודית בבית.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא. השלבים שאחרי חישוב רמת הזכאות מפורטים בטבלה בהמשך.
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אופן חישוב הניקוד

ניקוד במבחן התלות

 • במבחן נבדקות 5 פעולות היום יום - ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה וטיפול בהפרשות, ונקבע ניקוד בהתאם ליכולת הביצוע שלהן - בין תפקוד עצמאי (0 נקודות) לאי יכולת ביצוע (2-1 נקודות בהתאם לתחום שנבדק).
 • בנוסף, נבחן הצורך של הנבדקים בהשגחה של אדם אחר (מידת ההבנה שלהם, התמצאותם במרחב, היכולת לזהות קרובים, וכן אירועים ותקריות שקרו להם בעבר).
 • ניתן למצוא דוגמאות לניקוד שנקבע בהתאם לקריטריונים השונים בחוזר הביטוח הלאומי.
 • לבעלי תעודת עיוור (או בעלי חדות ראייה עד 3/60 או שדה ראייה עד 19 מעלות בשתי העיניים) ייקבעו לפחות 2.5 נקודות, ואם הם מוגדרים כ"בודד" - 4.5 נקודות.
 • למטופלים בדיאליזה ייקבעו לפחות 4 נקודות (בזכאות זמנית או בזכאות קבועה, בהתאם למקרה).

תוספת ניקוד בגין מצב אישי (תוספת ל"בודד")

 • בנוסף לנקודות שנקבעו במבחן התלות, תינתן תוספת ניקוד במקרים הבאים:
  • התובע מתגורר לבדו
  • התובע מתגורר עם בן משפחה הזכאי לגמלת סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים
  • התובע מתגורר עם בן משפחה שגילו 90 ומעלה
 • תוספת הניקוד שתינתן במקרים אלה תהיה:
  • מי שנקבעו להם 2 נקודות תלות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם בין 2.5 ל-5.5 נקודות, יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.
  • מי שנקבעו להם 6 נקודות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם 6.5 נקודות ומעלה יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.
 • אם לאחר שבוצעה לתובע בדיקת התלות חל במצבו המשפחתי שינוי שמקנה לו תוספת ניקוד כבודד, יש אפשרות להוסיף לו את הניקוד על סמך הצהרה שיגיש. ניתן למצוא דוגמה להצהרה בחוזר המוסד לביטוח לאומי (נספח 1).

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אחרי שפקיד התביעות יקבע את הזכאות תישלח לתובעים הודעה בדואר. החלטת המוסד לביטוח לאומי תישלח בתוך כשבועיים מבדיקת התפקוד. משך הזמן המקסימלי עד לסיום הטיפול בתביעה הוא 60 יום.
אם אושרה זכאות לגמלת סיעוד, יש לקבוע אילו שירותי סיעוד נחוצים לזכאים. קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד
אם אינכם שבעי רצון מההחלטה שניתנה בעקבות בדיקת התלות (במקרה של דחייה או אישור זכאות ברמה נמוכה מדי), ניתן לערער לוועדת עררים. ערר על החלטה בעניין תלות לתובעי גמלת סיעוד ניתן להגיש ערעור על החלטתה של ועדת העררים לבית הדין האזורי לעבודה.
אם מעוניינים לערער על החלטה שניתנה בנושאים שלא קשורים לבדיקת התלות (כגון מבחן ההכנסות), ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד
אם חלה החמרה במצבו התפקודי של זכאי לגמלת סיעוד ברמה הנמוכה מגמלת סיעוד רמה 6, ניתן להגיש בקשה להגדלת הזכאות. לפרטים ראו בדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב החמרה
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים