הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד ברמות 1, 2, 3, 4 או 5 (וכן מקבלי גמלה ברמות א' או ב' לפי החוק הישן) שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת זכאותם
הגדלת הקצבה תיעשה בתוך 7 ימים מיום שהגיש הזכאי את הבקשה לבדיקה מחדש, או בתוך 7 ימים מהיום בו נערכה הבדיקה מחדש, אם המוסד לביטוח לאומי יזם אותה
בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל עקב הבדיקה מחדש

מקבלי גמלת סיעוד ברמה שאינה רמת הזכאות הגבוהה ביותר, שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת שיעור זכאותם.

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שחלה החמרה במצבם, לאחר שנקבעה להם זכאות לגמלת סיעוד ברמות 1, 2, 3, 4 או 5 (או שנקבעה להם זכאות לרמה א' או ב' לפני נובמבר 2018).
  • את הבקשה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).
  • קשישים בני 90 ומעלה המעוניינים להיבדק על-ידי רופא גריאטר במקום על-ידי מעריך שיגיע לביתם, יפנו לרופא לפני הגשת התביעה לבדיקה מחדש - לפרטים נוספים.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש לזכאים בתנאי שחלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת לגבי מידת תלותם בעזרת הזולת.
  • הגדלת הקצבה בפועל תיעשה בתוך 7 ימים מהיום בו הגיש הזכאי את הבקשה לבדיקה מחדש, או בתוך 7 ימים מהיום בו בוצעה הבדיקה מחדש, במקרה שנעשתה ביוזמת המוסד לביטוח לאומי.
  • בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל עקב הבדיקה מחדש.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

חקיקה ונהלים

תודות