מקבלי גמלת סיעוד ברמות 1 עד 5 (או רמות א'/ב') שמצבם התפקודי החמיר, יכולים לבקש בדיקה מחדש לצורך הגדלת זכאותם
אם אושרה זכאות לגמלה ברמה גבוהה יותר, היא תתחיל ביום השמיני אחרי הגשת הבקשה לבדיקה מחדש
בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל בעקבות בדיקה מחדש

מקבלי גמלת סיעוד ברמות 1, 2, 3, 4 או 5 (או ברמות א' או ב' לפי החוק הישן), שמצבם התפקודי החמיר, יכולים להגיש בקשה לבדיקה מחדש כדי להגדיל את רמת הזכאות.

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש למי שחלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת של מידת תלותם בעזרת הזולת. אם יימצא שחלה החמרה במצבם, השינוי בגמלת הסיעוד יחל ביום השמיני לאחר המועד שבו בוצעה הבדיקה מחדש.
  • בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל בעקבות בדיקה מחדש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות