הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד ברמות 1, 2, 3, 4 או 5 (וכן מקבלי גמלה ברמות א' או ב' לפי החוק הישן) שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת זכאותם
הגדלת הקצבה תיעשה בתוך 7 ימים מיום שהגיש הזכאי את הבקשה לבדיקה מחדש, או בתוך 7 ימים מהיום בו נערכה הבדיקה מחדש, אם המוסד לביטוח לאומי יזם אותה
בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל עקב הבדיקה מחדש

מקבלי גמלת סיעוד ברמה שאינה רמת הזכאות הגבוהה ביותר, שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת שיעור זכאותם.

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שחלה החמרה במצבם, לאחר שנקבעה להם זכאות לגמלת סיעוד ברמות 1, 2, 3, 4 או 5 (או שנקבעה להם זכאות לרמה א' או ב' לפני נובמבר 2018).
  • את הבקשה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).
  • קשישים בני 90 ומעלה המעוניינים להיבדק על-ידי רופא גריאטר במקום על-ידי מעריך שיגיע לביתם, יפנו לרופא לפני הגשת התביעה לבדיקה מחדש - לפרטים נוספים.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש לזכאים בתנאי שחלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת לגבי מידת תלותם בעזרת הזולת.
  • הגדלת הקצבה בפועל תיעשה בתוך 7 ימים מהיום בו הגיש הזכאי את הבקשה לבדיקה מחדש, או בתוך 7 ימים מהיום בו בוצעה הבדיקה מחדש, במקרה שנעשתה ביוזמת המוסד לביטוח לאומי.
  • בכל מקרה, היקף גמלת הסיעוד לא יופחת והזכאות לגמלה לא תישלל עקב הבדיקה מחדש.

פסקי דין