מעסיקים של עובד זר בסיעוד ישלמו עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר שהם משלמים. אין לנכות סכום זה משכר העובד
מקבלי גמלת סיעוד שמעסיקים את העובד בשיתוף עם חברת סיעוד ישלמו את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להיקף המשרה שמשויך להם
כל המעסיקים מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד ולדווח באופן שוטף על העסקת העובד
שימו לב
  • דף זה מתייחס לחובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים בסיעוד המועסקים בבית המטופל.
  • למידע אודות תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים בסיעוד המועסקים במוסדות סיעוד ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר .

מעסיקים של עובד זר בסיעוד חייבים לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח הלאומי.

  • כלל המעסיקים של עובד זר בסיעוד חייבים לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר ולדווח באופן שוטף למוסד לביטוח לאומי על העסקת העובד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

רישום כמעסיק

  • יש להירשם כמעסיקים במוסד לביטוח לאומי בתוך שבועיים מהיום שבו מתחילים להעסיק את העובד.
  • ניתן להירשם ולפתוח תיק להעסקת עובדים במשק בית באחת מהדרכים הבאות:

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

פיגור בתשלום

  • מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד יחויבו בתשלום קנס והפרשי הצמדה על פי החוק. כמו כן אם קרה לעובד מקרה שמזכה אותו בקצבה מהביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.
  • למידע נוסף ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
אזהרה
אם התרחש מקרה שמזכה את העובד בקצבה ובאותה עת המעסיק לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בעקבות אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.

חשוב לדעת

  • לפני 03.08.2022 בעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד היו פטורים מתשלום דמי ביטוח על השכר ששילמו לעובד עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש. מי שקיבלו קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה היו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי על השכר ששילמו עד לסכום של 5,500 ₪ בחודש, לא כולל את סכום הקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים