עובדים זרים המועסקים בסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או בחגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם נעדרים מעבודתם
אורך יום החג של עובדים זרים המתגוררים בבית מטופליהם הנו 25 שעות
ככלל, יש לאפשר לעובד להיעדר מהעבודה ביום חג, מבלי לנכות יום היעדרות זה משכרו החודשי
עובד זר שהועסק בחג בבית המטופל זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו בחג, בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא
למידע נוסף ראו תשלום בגין עבודה בימי חג, עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים


שימו לב
ערך זה עוסק בתשלום עבור ימי חג לעובדים זרים המועסקים בסיעוד בבית המטופל. למידע אודות תשלום ימי החג ל עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד ראו תנאי העסקה של עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד.

עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או בחגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם הם נעדרים מעבודתם.

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי בנוגע להעסקת עובד זר בסיעוד ביתי ביום המנוחה השבועי, אורך יום החג של עובדים זרים המתגוררים בבית מטופליהם הנו 25 שעות.
 • ככלל, על המעסיק לאפשר לעובד להיעדר מעבודתו ביום חג, מבלי לנכות את יום ההיעדרות משכרו החודשי של העובד.
 • עובד שהועסק בחג בבית המטופל זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו בחג, בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
 • חג שנפל ביום המנוחה השבועי אינו נחשב כיום חג, אלא כיום מנוחה שבועי.
 • מומלץ כי לפני תחילת ההעסקה, העובד הזר ומעסיקו יפנו לייעוץ לצורך הסכמה מראש ובכתב לגבי שעות העבודה והמנוחה של העובד, ולגבי הגמול המגיע לו עבור עבודה בשעות המנוחה. ניתן לפנות לייעוץ אל הממונה על זכויות עובדים זרים או לארגונים המסייעים בתחום (ראו סעיף ארגוני סיוע בהמשך).

מי זכאי?

ימי החג

גמול עבור עבודה בחג

 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג, וזאת בנוסף לשכרו החודשי המלא.

אופן חישוב תוספת השכר עבור עבודה בחג

 • היות שאורך יום חג הנו 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל שלו + שעת עבודה אחת נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
 • עובד המשתכר שכר מינימום (5,880.02 ₪ לחודש) זכאי לתוספת בסך 401.25 ₪ עבור עבודה בחג.
 • גובה השכר עבור יום עבודה מחושב על ידי חלוקת השכר החודשי (לפחות שכר מינימום) ב-25 ימי עבודה. גובה השכר היומי עבור עבודה בחג מחושב על ידי הכפלת שכר העבודה היומי הרגיל ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,880.02 ₪ לחודש (לפני ניכוי הניכויים המותרים לפי החוק עבור ביטוח בריאות והוצאות הבית).
 • שכר יום עבודה רגיל של העובד (השכר החודשי חלקי 25) הוא 235.2 ₪.
 • שכר יום עבודה רגיל כפול 150% שווה 352.8 ₪.
 • שווי שעת עבודה ביום רגיל נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי הבסיסי ברוטו (לפני ניכויים) ב-182 שעות (החל מאפריל 2018). על מנת לחשב את שווי שעת עבודה בחג יש להכפיל את שווי שעת העבודה הרגילה ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,880.02 ₪ לחודש (לפני ניכויים).
 • שווי שעת עבודה רגילה של העובד (השכר החודשי חלקי 182) הוא 32.31 ₪.
 • שווי שעת העבודה במנוחה השבועית (שכר רגיל X‏ 150%) הוא 48.46 ₪.
 • על עבודתו ביום החג זכאי העובד לתשלום עבור יום עבודה אחד בסך של 150% (352.8 ₪), ובנוסף לתשלום עבור שעת עבודה אחת בסך של 150% (48.46 ₪) ובסה"כ לתוספת תשלום בסך 401.25, בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים