הקדמה:

עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה בגופים ציבוריים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
דמי ההבראה השנתיים לעובדים שעתיים משולמים מדי חודש באופן יחסי, ולא אחת לשנה
שווי יום הבראה עבור עובדים אלה הוא 432 ש"ח ליום
במקרה שהקבלן המעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה לשלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם עשויים המעסיק ומזמין השירות לספוג קנס כספי של עד 35,280 ש"ח


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

החל מחודש ספטמבר 2013 זכאים עובדי קבלן בתחום השמירה והניקיון העובדים בגופים ציבוריים לדמי הבראה בתנאים מועדפים:

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי, העומד על 432 (לשיעורי דמי ההבראה בשנים קודמות).
 • דמי ההבראה משולמים במשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט). אם עובד התחיל לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
 • עובדים שעתיים יקבלו את דמי ההבראה מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים, שלהם הוא זכאי.
 • מספר ימי ההבראה שלהם זכאים עובדי שמירה וניקיון במגזר הציבורי גבוה בהשוואה לעובדים שאינם מועסקים על פי אותו הסכם.
 • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה זו החל ממאי 2012.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בגופים ציבוריים, החל ממשכורת חודש ספטמבר 2013. (עובדים המוצבים בפועל במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה זו החל ממאי 2012).

מספר ימי ההבראה השנתיים

 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מדינה):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה

זכאות בהתאם להיקף המשרה

 • עובד במשרה חלקית (פחות מ-182 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
 • החל מאפריל 2018 חודש העבודה עומד על 182 שעות למשרה מלאה -
  • על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 182.
  • לפני אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות, ולכן על-מנת לחשב את היקף המשרה של העובד, היה צריך לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב- 186.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (182 שעות חודשיות), יקבל תשלום חודשי של 252 ש"ח, לפי החישוב: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה), חלקי 12 (חודשים בשנה).
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 138.46 ש"ח, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ אחוז המשרה (100 שעות חלקי 182 שהן משרה מלאה) X‏ 432 ש"ח (תעריף יום הבראה) חלקי 12.


תהליך מימוש הזכות

 • התשלום ישולם באופן אוטומטי למשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט).
 • עובד שהתחיל לעבוד אחרי מועד תשלום דמי ההבראה יקבל את דמי ההבראה בחודש דצמבר של אותה שנה שבה התחיל לעבוד.
 • עובד שעתי יקבל מדי חודש את החלק היחסי שמגיע לו עבור דמי הבראה (1/12 מדמי ההבראה השנתיים).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים הנ"ל או במועדים שצויינו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה- עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • צו ההרחבה לדמי הבראה מיום 08.1.2017 , ביטל את סעיף 7(א) לצו ההרחבה המקורי משנת 1998 אשר קבע שעובד אשר סיים את עבודתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור 2 שנות עבודתו האחרונות.
  • עם זאת, עובד שסיים את העסקתו לפני יולי 2016 או ינואר 2017 (בהתאם למקום עבודתו), זכאי לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים