הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נפגע עבודה שקיבל דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה
לאחר שתוגש התביעה יישלח לפונה זימון לוועדה רפואית
הגשת התביעה לאחר יותר משנה מיום הפגיעה עלולה לפגוע בזכאות לגמלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגע עבודה ששולמו לו דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב אותה פגיעה, יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה (קצבה או מענק).

 • לאחר הגשת התביעה, הוא יוזמן לבדיקה על ידי ועדה רפואית שתקבע לגבי דרגת נכותו, ובהתאם לכך את זכאותו לגמלה.
 • כלל ההליך מתבצע לפי תרשים הזרימה הבא:
אזהרה
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות
המוסד לביטוח לאומי מפעיל את יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.
לפרטים על אפשרויות נוספות לקבלת עזרה, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התביעה לגמלת נכות מעבודה יכולים להגיש מי ששולמו להם דמי פגיעה בשל פגיעה בעבודה, ונותרה להם נכות עקב אותה פגיעה.
 • גם מי שחזרו לעבודה בתום התקופה שבה שולמו להם דמי הפגיעה רשאים להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לקצבה, כולה או חלקה.

שלבי ההליך

 • את התביעה לגמלת נכות מעבודה רצוי להגיש בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
 • יש למלא טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום קצבת נכות מעבודה. יש לרשום בטופס את הפרטים האישיים של התובע, פרטי הפגיעה הרלוונטית והטיפול הרפואי, פרטי מקום העבודה, המגבלות עקב הפגיעה, וכו'. יש לרשום גם את שם הבנק, כתובתו ומספר חשבונו של התובע.
 • יש לצרף לטופס צילומים רפואיים ותוצאות בדיקות, מסמכים ואישורים בדבר המגבלות הרפואיות בגין הפגיעה, וכל מסמך רפואי אחר שקשור לתביעה ושעדיין לא נמסר או הובא לידיעת הביטוח הלאומי.
 • חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאי לבקש שקצבתו תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • ניתן גם לשלוח את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות. ועדה רפואית לנכות מעבודה
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם לדעת הוועדה יש לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, תתבקשו לבצע את הבדיקות המתאימות או להמציא את המסמכים. אין צורך להגיע שוב לוועדה.
קביעת דרגת נכות וזכאות למלגה
 • הרופא קובע את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות הרפואית ואם הנכות היא זמנית או קבועה.
 • אם חל עיכוב במתן ההחלטה, ניתן בינתיים לבקש מקדמה על חשבון קצבת הנכות.
קבלת הודעה. בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם. ניתן לערער על ההחלטה, כפי שניתן לראות בהמשך.
תשלום קצבת נכות או מענק נכות לזכאים. קצבת נכות משולמת ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על ההחלטה בתוך 30 יום. ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050.
 • אם ועדת העררים שוקלת להפחית את שיעור הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית.
 • ככל שהדבר אפשרי, רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בתקנות (תוך 30 יום), אך המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים