הקדמה:

נפגע עבודה שקיבל דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה
לאחר שתוגש התביעה יישלח לפונה זימון לוועדה רפואית
עובד שהגיש תביעה להכרה בפגיעה בעבודה תוך 12 חודשים ממועד היווצרות הנכות, ואת התביעה לקביעת דרגת נכות תוך 12 חודשים ממועד ההכרה בפגיעה, זכאי לגמלה מלאה ללא הפחתה מיום תחילת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגע עבודה ששולמו לו דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב אותה פגיעה, יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה (קצבה או מענק).

 • לאחר הגשת התביעה, הוא יוזמן לבדיקה על ידי ועדה רפואית שתקבע לגבי דרגת נכותו, ובהתאם לכך את זכאותו לגמלה.
 • כלל ההליך מתבצע לפי תרשים הזרימה הבא:
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התביעה לגמלת נכות מעבודה יכולים להגיש מי ששולמו להם דמי פגיעה בשל פגיעה בעבודה, ונותרה להם נכות עקב אותה פגיעה.
 • גם מי שחזרו לעבודה בתום התקופה שבה שולמו להם דמי הפגיעה רשאים להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לקצבה, כולה או חלקה.

שלבי ההליך

 • יש למלא ב"טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום קצבת נכות מעבודה" את הפרטים האישיים, פרטי הפגיעה הרלוונטית והטיפול הרפואי, פרטי מקום העבודה, המגבלות עקב הפגיעה, וכו'. יש לרשום גם את פרטי הבנק וחשבון הבנק של התובעים.
 • יש לצרף לטופס צילומים רפואיים ותוצאות בדיקות, מסמכים ואישורים לגבי המגבלות הרפואיות בגין הפגיעה, וכל מסמך רפואי אחר שקשור לתביעה ושעדיין לא נמסר או הובא לידיעת הביטוח הלאומי.
 • חברי קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.
 • הגשת הטופס ומסמכי התביעה אפשרית באמצעות:
  1. שליחת טופס תביעה מקוון, בצירוף המסמכים. כיום יש אפשרות לשלוח במקביל כתב ויתור סודיות רפואית מקוון.
  2. מילוי טופס תביעה באופן מקוון והדפסתו, או הדפסה ומילוי טופס תביעה באופן ידני, והגשת הטופס והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
טיפ
מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנות הרפואיות.

מועד הגשת התביעה לגמלת נכות מהעבודה

 • את התביעה לגמלת נכות מעבודה רצוי להגיש בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה ולא יאוחר מתום 12 חודשים מהמועד שבו הוכרה הפגיעה כתאונת עבודה או כפגיעה בעבודה.
 • הגשת תביעה לגמלת נכות לאחר 12 חודשים מהמועד היווצרות הנכות או יותר מ-12 חודשים לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע כפגיעה בעבודה תיחשב כשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה הקצבה או המענק בהתאם לתקופת השיהוי.
 • אם הגיש העובד את התביעה להכרה בפגיעה בעבודה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה או ממועד היווצרות הנכות, ולאחר מכן הגיש את התביעה לקביעת דרגת נכות (תביעה לגמלת נכות) תוך 12 חודשים מהמועד שבו הכיר המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה, יהיה זכאי לגמלת הנכות המלאה החל ממועד תחילת הנכות, ללא כל הפחתה.
 • איחור מעבר ל-12 חודשים בהגשת כל אחת מהתביעות (תביעה להכרה באירוע כפגיעה בעבודה ולאחר מכן התביעה לקביעת דרגת נכות וקבלת גמלת נכות מעבודה) נחשב לשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה המענק בהתאם לתקופת השיהוי או להעניק את הגמלה רק ממועד מאוחר יותר ולא ממועד תחילת הנכות.
 • לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי הנכות. ועדה רפואית לנכות מעבודה
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • אם לדעת הוועדה יש לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, תתבקשו לבצע את הבדיקות המתאימות או להמציא את המסמכים. אין צורך להגיע שוב לוועדה.
קביעת דרגת נכות וזכאות לגמלה הרופא קובע את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות הרפואית ואם הנכות היא זמנית או קבועה.
קבלת הודעה. בסיום כל הבדיקות תישלח לכם בדואר הודעה על ההחלטה בעניין תביעתכם. ניתן לערער על ההחלטה, כפי שניתן לראות בהמשך.
תשלום קצבת נכות או מענק נכות לזכאים. קצבת נכות משולמת ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק של הזכאי
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על ההחלטה בתוך 30 יום. ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון *6050.
 • אם ועדת העררים שוקלת להפחית את שיעור הנכות, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את אחוזי הנכות כפי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית.
 • אם הדבר אפשרי, רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בתקנות (תוך 30 יום), אך המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
תוכלו לבקש דיון חדש על דרגת הנכות מעבודה במקרה של החמרה במצב הרפואי או הכלכלי. יש להמתין לפחות 6 חודשים מיום החלטת הוועדה המקורית, אלא אם כן הנכה אושפז במהלך תקופה זו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים