הקדמה:

בן זוג מאותו מין יכול להירשם כהורה של ילדו הביולוגי של בן זוגו באמצעות "צו הורות פסיקתי" הניתן בבית משפט וללא צורך בהליך אימוץ, וזאת כאשר הקטין נולד למערכת יחסים קיימת
לא ניתן להגיש בקשה לצו הורות פסיקתי לפני שהתינוק נולד
לא ניתן להעניק צו הורות לבן הזוג של ההורה הביולוגי אם שני ההורים הביולוגיים של הילד הינם בחיים ולא ניתק הקשר בינם ובין הילד (למשל במקרה של הורות משותפת)
הדיון יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות, אלא אם החליט בית המשפט אחרת


בן זוג מאותו מין יכול להירשם כהורה של ילדו הביולוגי של בן זוגו באמצעות "צו הורות פסיקתי" הניתן בבית משפט וללא צורך בהליך אימוץ. אפשרויות אלה מתייחסות למצב שבו רק לאחד מבני-הזוג יש קרבה גנטית לילד, ומבקשות לענות על המקרים הבאים:

 1. פונדקאות חו"ל - כאשר שני בני הזוג הם גברים והתינוק נולד מזרעו של אחד מהם, וכאשר שני בני הזוג רשומים כהוריו של התינוק בתעודת הלידה.
 2. הריון מתרומת זרע אנונימית - כאשר שתי בנות-הזוג הן נשים והתינוק נולד מתרומת זרע.

מי זכאי?

 • בן זוג מאותו מין של ההורה הביולוגי של הילד, בהתקיים התנאים הבאים, שנקבעו בעמדת היועץ המשפטי לממשלה וכפי שעולות מפסיקות בתי המשפט:
  1. ההורה הביולוגי הנוסף אינו בין החיים או אינו ידוע (למשל אם הילד נולד מתרומת זרע אנונימית) או שניתק הקשר בינו ובין הילד. (לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה, אם שני ההורים הביולוגיים בחיים וקיים קשר בינם ובין הילד, לא יוכר בן הזוג כהורה שלישי).
  2. לשני בני הזוג מלאו 21 שנים.
  3. בני הזוג מקיימים קשר זוגי במשך שנה וחצי לפחות, הכולל משק בית משותף (מגורים משותפים).
  4. שני בני הזוג הם תושבי ישראל.
  5. לבן הזוג המבקש את הצו אין הרשעה בעבירות מין או אלימות.
  6. צו הורות פסיקתי או פסק דין הצהרתי ניתן כאשר הילד נולד למערכת יחסים קיימת. כאשר הזוגיות נוצרה לאחר הולדת הילד, יש לפנות להליכי אימוץ.
טיפ
 • התנאים הנזכרים בעמדת היועץ המשפטי לממשלה התייחסו ל מקרה ספציפי של זוג נשים כאשר הלידה התקיימה בארץ.
 • במקרה אחר של פונדקאות חו"ל, כאשר שני בני הזוג נרשמו כהורי התינוק בתעודת הלידה שניתנה במדינה בה נולד, בית המשפט דרש הוכחה לקרבה גנטית של ההורה הגנטי לתינוק, ולא דרש את התנאים המופיעים בעמדה.
 • במקרה של פונדקאות חו"ל כאשר רק אחד מבני הזוג רשום כהורה, יצטרך בן הזוג השני לפנות להליכי אימוץ כדי לקבל הכרה כהורה של התינוק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.
 • את הבקשה לבית המשפט יש להגיש בהקדם. עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה באחד התיקים שנידונו בבית המשפט, קבעה כי יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר תוך 90 יום מהלידה, אולם בית המשפט לענייני משפחה קבע במסגרת דיון בתיק אחר, כי יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-6 חודשים מיום הלידה).
 • לא ניתן להגיש את הבקשה לצו הורות פסיקתי לפני שהתינוק נולד.
 • הדיון בבית המשפט ייערך בדלתיים סגורות, אלא אם החליט בית המשפט אחרת. למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.
 • בית המשפט יפנה לקבלת תסקיר משירותי הרווחה, אולם הוא עשוי לוותר על הדרישה לתסקיר, בהתאם לנסיבות.
 • כאשר מדובר בפונדקאות חו"ל, תידרש בדיקה גנטית לצורך הוכחת קרבה גנטית בין הקטין לבין ההורה הביולוגי, אך בית המשפט יכול לוותר על דרישה זו, במקרים מיוחדים.
 • רצוי להיעזר בייעוץ וייצוג משפטי.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • צו ההורות הפסיקתי עשוי לחול רטרואקטיבית, כלומר מיום הלידה ולא מיום מתן הצו, בהתאם לשיקול דעת בית המשפט.
 • ניתן לקבל צו הורות גם במקרה שבני הזוג נפרדו, וההורה הלא-ביולוגי מעוניין להבטיח את מעמדו כהורה כלפי ילדיו הביולוגיים של בן זוגו לשעבר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל