אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

עובדים פלסטינים, המועסקים מכח היתרים מתאימים אצל מעסיק ישראלי בשטחי מדינת ישראל זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי
עובדים פלסטינים העובדים אצל מעסיקים ישראליים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרות זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי, אלא אם הצדדים הסכימו על החלת דין אחר או שמתוך חוזה העבודה עולה שמירב הזיקות מצביעות על החלת דין אחר.
עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי מחוץ למובלעת הישראלית באזור יהודה ושומרון, זכאים לשכר מינימום לפי חוק שכר מינימום החל בישראל. יחד עם זאת ייתכנו מקרים בהם יקבע כי עובדים אלה זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי.


 • עובדים פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון, המועסקים מכח היתרים מתאימים אצל מעסיק ישראלי בשטחי מדינת ישראל זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי.
 • עובדים פלסטינים העובדים אצל מעסיקים ישראליים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרות זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי, אלא אם הצדדים הסכימו על החלת דין אחר או שמתוך חוזה העבודה עולה שמירב הזיקות מצביעות על החלת דין אחר.
 • עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי מחוץ למובלעת הישראלית באזור יהודה ושומרון, זכאים לשכר מינימום לפי חוק שכר מינימום החל בישראל. יחד עם זאת ייתכנו מקרים בהם יקבע כי עובדים אלה זכאים לכל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון, המועסקים על ידי מעסיק ישראלי.

דיני העבודה החלים על עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי בשטח מדינת ישראל

דיני העבודה החלים על עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי במובלעות הישראליות באזור יהודה ושומרון

 • הדין הישראלי חל על יחסי העבודה שבין מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים המועסקים ביישובים ישראליים או באזורי תעשייה בתחום ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון (המובלעות הישראליות ).
 • עובדים פלסטינים העובדים אצל מעסיקים ישראליים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרות זכאים לכל [תנאי העסקת עובד זר| תנאי העבודה ]] להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי לרבות הזכות ל שכר מינימום, גמול עבור שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה,דמי חגים, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג, ביטוח פנסיוני וכו'.
 • יחד עם זאת אם הצדדים הסכימו על החלת דין אחר או שמתוך חוזה העבודה עולה שמירב הזיקות מצביעות על החלת דין אחר, אזי ייתכן שהדין הישראלי לא יחול על יחסי העבודה בין הצדדים.
 • למידע נוסף ראו :חדש:הדין הישראלי חל על יחסי העבודה שבין מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים העובדים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון

דיני העבודה החלים על עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי מחוץ למובלעת הישראלית באזור יהודה ושומרון

 • במספר מקרים נפסק כי הדין הישראלי אינו חל על עובדים פלסטינים שהועסקו על ידי מעסיקים ישראליים באזורי תעשייה מחוץ לתחום היישובים הישראליים.
 • יחד עם זאת ביום 07.11.2007 הוציא המפקד הצבאי של אזור יהודה ושומרון צו לפיו עובד פלסטיני המועסק על ידי מעסיק ישראלי ביהודה ושומרון, גם מחוץ למובלעות הישראליות באזור, זכאי לשכר מינימום לפי חוק שכר מינימום החל בישראל.
 • בנוסף ב בג"ץ 5666/03 פסק ביתהמשפט הגבוה לצדק כי מבחן מירב הזיקות מושפע גם מעקרון השוויון. על פי עקרון זה יש לחיל על עובדים המבצעים עבודה שווה את אותו שכר ו את אותם תנאי עבודה, ואין להפלות בין עובדים ישראלים לפלסטינים המבצעים את אותה עבודה.
 • לאור האמור לעיל עולה כי ייתכנו מקרים שעל פי כוונת הצדדים, או מבחן מירב הזיקות, או מכח עקרון השייויון - עשויים לחול ל תנאי העבודה להם זכאים עובדים זרים לפי הדין הישראלי (ולא רק החובה לשלם שר מינימום) על יחסי העבודה בין מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים המועסקים מחוץ למובלעות הישראליות באזור יהודה ושומרון.

תהליך מימוש הזכות

 • זכויות אלו אמורות להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. להסבר על אופן הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

]]