החל מה-01.11.2020, מקבלי גמלת סיעוד יכולים להגיש השגה על קביעה של המוסד לביטוח לאומי לגבי שירותי הסיעוד או גמלת הסיעוד בכסף שהם זכאים לקבל
לפרטים על אפשרויות הערעור של תובעי גמלת סיעוד בנושאים אחרים ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד


החל מה-01.11.2020, מי שאושרה להם זכאות לגמלת סיעוד ואינם שבעי רצון משירותי הסיעוד שנקבעו להם או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, יכולים להגיש על כך השגה.

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש להגיש השגה מנומקת בכתב בתוך 60 ימים ממועד מתן ההחלטה של המוסד.
 • ההשגה תוגש למנהל תחום גמלאות בסניף שמקבלי הגמלה משוייכים אליו.
 • המנהל יבדוק את פרטי המקרה בהתאם לנימוקי ההשגה ולמידע שיועבר לו מהגורמים המטפלים.

הדיון בהשגה

 • ככלל, המשיגים (מגישי ההשגה) אינם נוכחים בדיון על ההשגה.
 • עם זאת, במקרה שמנהל תחום גמלאות סבור שלא ניתן לקבל החלטה בעניינם מבלי לשמוע את טיעוניהם, המשיגים יוזמנו לדיון.
  • המשיגים רשאים להיות מיוצגים על-ידי גורמים נוספים (כגון בן משפחה).
  • למי שמונה להם אפוטרופוס, יוזמן גם האפוטרופוס לדיון.
  • המשיגים אינם רשאים להיות מיוצגים בדיון על-ידי נותן שירותים.

מתן ההחלטה

 • החלטתו של מנהל תחום גמלאות תינתן בכתב בתוך 21 ימים מיום הגשת ההשגה.

ערעור על ההחלטה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים