מקבלי גמלת סיעוד יכולים לבחור לקבל חלק מהגמלה בכסף, בהתאם לרמת הגמלה שנקבעה להם
ניתן לשנות את הבחירה בכל עת
מי שמעסיקים מטפל צמוד זכאים לקבל את מלוא הגמלה בכסף לצורך העסקת המטפל


מקבלי גמלת סיעוד יכולים להחליף חלק משירותי הסיעוד בגמלה כספית.

 • סכום הגמלה ואפשרויות הבחירה משתנה בהתאם לרמת הגמלה שזכאים לה. מי שמקבלים גמלת סיעוד ברמה 1 יכולים לבחור לקבל את כל הגמלה בכסף.
שימו לב

מי זכאי?

זכאים לגמלת סיעוד ברמה 1

 • מי שזכאים לגמלת סיעוד רמה 1 יכולים לקבל קצבה בסך 1,546 ₪ בחודש (שווי של 5.5 יחידות שירות) במקום שירותי הסיעוד, או להחליף חלק מיחידות השירות בגמלה בכסף.
 • השווי של כל יחידת שירות (שעת טיפול) ברמה 1 הוא 281 ₪ בחודש.
דוגמה
ניתן לבחור לקבל 3.5 יחידות שירות בשבוע (טיפול אישי/שירותי סיעוד אחרים) וקצבה בסך 562 ₪ בחודש (שווין של שתי יחידות שירות).
 • מי שזכאי לגמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיו, יהיה זכאי למחצית מהסכום/יחידות השירות שצוינו.

זכאים לגמלת סיעוד ברמות 2 עד 6

 • למקבלי גמלת סיעוד ברמה 2, ברמה 3, ברמה 4, ברמה 5 או ברמה 6, קיימות שתי אפשרויות לקבלת גמלה בכסף:
  1. להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף, למשך שנה וללא צורך בקבלת אישור.
  2. להחליף 1/3 מהשעות לקצבה בכסף, בתנאי שגורם מוסמך מטעם הביטוח הלאומי בדק ואישר זאת.
 • השווי של שעת טיפול ברמות אלה הוא 225 ₪ בחודש.
 • מי שזכאים לגמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם יקבלו מחצית משיעור הגמלה.
דוגמה
 • מבוטח שנקבעה לו גמלת סיעוד רמה 3 וזכאי ל-15 שעות טיפול בשבוע.
 • הוא ביקש להחליף 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף.
 • כעת הוא יקבל 11 שעות טיפול בשבוע ובנוסף קצבה בסך 900 ₪ בחודש (סכום 4 שעות שבועיות שהוחלפו לקצבה בכסף).

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שאושרה הגמלה ויודעים כמה נקודות תלות נקבעו לזכאים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים להם.
 • את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. להתקשר למוקד טלפוני 2637*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
  2. לסמן את השירותים שמעוניינים בהם במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד ולהדפיס את טופס הבחירה.
  3. להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בחירת שירותי סיעוד.
 • לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונים.
 • הרכב השירותים יותאם לזכאים בהתאם לצרכיהם ולחוות הדעת של העובד הסוציאלי.
 • את השירותים יספקו חברות סיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור מגוריו של המבוטח ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, ניתן לפנות באותו אופן או באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • מי שבחרו בגמלה כספית, הגמלה תועבר לחשבון הבנק שלהם בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הגמלה משולמת עד ל-28 בכל חודש, בגין אותו חודש.
 • מי שאינם שבעי רצון משירותי הסיעוד שנקבעו להם או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, יכולים להגיש על כך השגה.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

חשוב לדעת

 • מי שבחרו בהרכב שירותים מסוים, יכולים לשנות את בחירתם בכל עת באותה דרך שבה ביצעו את הבחירה הקודמת.
 • במקרים חריגים שבהם לא ניתן לקבל טיפול אישי בבית בגלל מצוקה של הזכאי לגמלה, ניתן לבקש לקבל גמלה מלאה בכסף. יש לפנות באמצעות אתר הביטוח הלאומי ולצרף מסמכים רפואיים, או להתקשר לטלפון *2637.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים