עובדים בשכר שעתי או יומי העומדים באחד מהתנאים שיפורטו בהמשך זכאים לחופשה שנתית בדומה לעובדים בשכר חודשי
עובדים בשכר שעתי או יומי שאינם ממלאים אחר תנאים אלה אינם זכאים לחופשה שנתית, אלא לתשלום בגובה של 4% לפחות משכרם


זכאותם של עובדים בשכר יומי או שעתי לחופשה שנתית או לתמורת חופשה נקבעת בהתאם לתנאים שיפורטו כאן.

מי זכאי?

זכאות לחופשה שנתית

 • עובדים בשכר יומי או שעתי זכאים לחופשה שנתית כמו עובדים בשכר חודשי, אם הם עונים על אחד משני התנאים הבאים:
  1. הם הועסקו אצל אותו מעסיק לפחות 75 ימים רצופים באותה שנה או בשנתיים רצופות; או
  2. בינם ובין המעסיק יש חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה של יותר מ-74 ימים.
 • חשוב להדגיש: עובד המועסק אצל המעסיק במשך תקופה העולה על 74 ימים (כחודשיים וחצי) או שיש בינו לבין המעסיק הסכם כתוב להעסקתו במשך תקופה ארוכה מ-74 ימים, זכאי לחופשה שנתית, גם אם מספר ימי העבודה שלו בפועל נמוך מ-75 ימים.
דוגמה
עובד בשכר יומי שהועסק פעמיים בשבוע במשך חצי שנה (26 שבועות) ייחשב כמי שהועסק חצי שנה, כלומר מעל 75 ימים, למרות שבפועל עבד 52 ימי עבודה בלבד (2 ימי עבודה בשבוע X‏ 26 שבועות). עובד כזה זכאי לחופשה שנתית.

זכאות לתמורת חופשה

 • סעיף 15א לחוק חופשה שנתית קובע כי עובדים בשכר יומי או שעתי שהועסקו לפחות יום אחד אך פחות מ-75 יום רצופים (כלומר בניהם לבין המעסיק התקיימו פחות מ-75 ימים רצופים של יחסי עובד- מעסיק, בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), ואין ביניהם ובין מעסיקיהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 ימים, אינם זכאים לחופשה שנתית, אלא לתשלום מהמעסיק בגובה של 4% לפחות משכר העבודה באותה תקופה.
דוגמה
 • עובדת הועסקה כשמרטפית בתקופת החופש הגדול, והשגיחה על ילדים במשך 5 ימים בשבוע, 8 שעות בכל יום.
 • תקופת העסקתה הכוללת נמשכה פחות מ-75 ימים.
 • תמורת עבודתה השתכרה 35 ₪ לשעה.
 • שכר העבודה הכולל שלה עבור אותה תקופה הוא 14,000 ₪ (50 ימים X‏ 8 שעות ביום X‏ 35 ₪ לשעה).
 • 4% מהשכר הכולל שלה הם 560 ₪ - העובדת זכאית לתשלום זה בתום עבודתה.

תהליך מימוש הזכות

עובדים הזכאים לחופשה שנתית

עובדים הזכאים לתמורת חופשה

 • עובדים שאינם זכאים לחופשה, אלא לתמורת חופשה מהמעסיק יקבלו את התמורה באופן הבא:
  • המעסיק יעביר את הסכום אל קרן חופשה מיוחדת שהוקמה בענף העבודה בו מועסק העובד.
  • את הסכום יש להעביר עד תחילת החודש שלאחר חודש העבודה שבמסגרתו אמור להיות משולם השכר האחרון.
  • הקרן תעביר את התמורה לידי העובד בהתאם לתקנות הקרן.
  • במקרה שלא הוקמה קרן חופשה בענף שבו מועסק העובד, ניתן לנהוג באחד מהאופנים הבאים:
   1. המעסיק יכול להעביר את התמורה ישירות לעובד.
   2. להעניק לעובד זכאות לחופשה שנתית, כלומר הזכות להיעדר מעבודה ולקבל דמי חופשה בגובה שכר העבודה עבור אותם ימים. מספר ימי החופשה יחושב באותו אופן שבו מחושבת זכאותו של עובד בשכר חודשי שהקשר המשפטי שלו עם מעסיקו לא נמשך לאורך כל השנה - ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית במקרה זה.

חשוב לדעת

 • קרן חופשה רשאית, בהסכמת העובדים, לקבוע הסכם עם המעסיק לגבי תשלום דמי החופשה לקרן גם עבור עובדים שהועסקו אצלו מעל ל-75 ימים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • דמ 8911/07 נזרוב מריה נ' אלינה(ילנה) נ' טור דובינסקי
 • דמ RAI GOMA 7799/06 נ' עזבון המנוחה גולדשטיין שרה ז"ל ומנהל עזבונה
 • דמ(נצ) 2012/07 אלכסנדר קטייב נ' מגן אחים מויאל בע"מ
 • עב 834/06 גרוס רחל נ' רפא"ל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ
 • דמ 6944/01 נג'אר- זועבי חנאן נ' מכללת מרכז הגליל, המכון הערבי להשתלמות מקצועית
 • עב (חי) 1716/01 בן גדעון תמי נ' אפולמדיה בע"מ
 • תב"ע נה/50-1 לוי יוסף נ' אמזלג משה
 • ע"ב (י- ם) 1530/99 פנינה כהן נ' ציון לוי

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • לחישוב מספר ימי חופשה שנתית לעובד ניתן להיעזר במחשבון זכויות באתר עמותת "קו לעובד"