מדריך זה מרכז מידע על זכויות והפעולות שניתן לנקוט לגביהן במהלך חופשת הקיץ (יולי-אוגוסט), ערב פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר ובגני הילדים
למידע מלא על זכויות הקשורות לשנת הלימודים כדאי לעיין גם בפורטלים של תלמידי בית ספר וגני ילדים


שנת הלימודים תיפתח רק בתחילת ספטמבר, אולם כבר במהלך חופשת הקיץ ניתן לבצע מספר צעדים כדי לזכות בהטבות או במענקים להורים שילדיהם בגיל הגן ובית הספר. במדריך זה ריכזנו עבורכם את הפעולות המרכזיות שכדאי לבצע כבר בחודשים יולי ואוגוסט כדי למצות עד כמה שניתן את הזכויות שמגיעות לכם. במקרים מסוימים, כמו למשל בעניין מענק לימודים או השאלת ספרים, חשוב מאוד שתדעו כי הזכויות מטעם המדינה ניתנות כבר בקיץ, ואיחור מצדכם לפעול עשוי להביא לעוגמת נפש מיותרת.

תשלומי הורים, הנחות ומענקים לנזקקים

תשלומי הורים

 • מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק לימוד חובה ובמסגרת לימוד חינם (כגון: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך).
 • בנוסף, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלה מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים.
 • התשלומים מתחלקים לתשלומי חובה (שבית הספר מחויב לגבות), ולתשלומי רשות (שבית הספר יכול, אך לא מחויב, לגבות).
 • השירות היחיד שניתן כיום לגבות עבורו תשלום חובה הוא ביטוח תאונות אישיות בסך 49 ₪ לילד לשנה מגיל הגן ועד כיתה י"ב.
 • תשלום החובה ייגבה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • הן תשלומי החובה והן תשלומי הרשות מוגבלים על ידי משרד החינוך, ולא ניתן לגבות מעל הסכום המותר.
 • הורים שנתקלים בבעיה או בדרישה לשלם יותר מהמותר, צריכים לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך, יש לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • בית הספר אינו רשאי להעניש תלמיד בשל אי תשלום כספים על ידי הוריו.
 • למידע מפורט ראו זכותון תשלומי הורים במערכת החינוך.

מענק לימודים

מלגות לנזקקים

 • תלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות עשויים להיות זכאים למלגת סיוע.
 • מלגות הסיוע ניתנות מטעם משרד החינוך לבתי הספר ולא לתלמידים ישירות, ומחולקות על-פי שיקול דעתן של ועדת מלגות פנימיות של כל מוסד חינוכי.
 • גובה המלגה לתלמיד/ה נע בין 250 ₪ ל-500 ₪ בחינוך היסודי, ובין 400 ₪ ל-800 ₪ בחינוך העל-יסודי
 • העברת המלגה הכספית בפועל תבוצע באחת משתי דרכים:
  • אם התלמיד מחזיק בחוב כספי למוסד החינוכי, ינוכה סכום המלגה מהחוב.
  • אם לתלמיד אין חובות לבית הספר, תועבר להוריו המחאה על סכום המלגה.
 • מומלץ לפנות עוד בקיץ לבית הספר ולברר את זכאותכם.
 • למידע מפורט ראו מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים.

סל קליטה לתלמידים עולים חדשים

 • עולים חדשים זכאים לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך.
 • הכסף מיועד לרכישת ציוד לימודי, רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.
 • הסכום נע בין כ-450 לכ-1,100 ₪ והוא משתנה לפי תאריך העלייה ולפי גיל הילד.
 • את הסל מעבירה הרשות המקומית באופן אוטומטי לבית הספר, ומתוך הסל ניתן לקחת בכל פעם לפי הצורך ובאישור בית הספר.
 • מומלץ לפנות לבית הספר ולבדוק את זכאותכם לפני תחילת שנת הלימודים.
 • למידע נוסף ראו תשלום אגרת חינוך (סל קליטה) לתלמידים עולים חדשים.

מלגות נוספות

השאלת ספרים

 • החל משנת הלימודים תשע"ח מחויבים כל בתי הספר בישראל להצטרף לפרויקט השאלת ספרים.
 • לקראת פתיחת שנת הלימודים אחראים בתי הספר להעביר לתלמידים את הספרים המושאלים לשנה הבאה.
 • בית הספר צריך להודיע על התאריכים שבהם על התלמידים או הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם.
 • השתתפות בפרויקט השאלת ספרים כרוכה בתשלום כחלק מתשלומי הרשות, אך הורים יכולים לבחור שלא להשתתף בתוכנית.
 • יש לאפשר לילדים שהוריהם אינם יכולים לעמוד כלכלית בתשלום הנדרש ליהנות מפרויקט השאלת ספרים בכל זאת. למידע נוסף ראו תשלומי רשות במערכת החינוך.
 • מומלץ לפנות לבית הספר ולוודא את מועד חלוקת הספרים לפני תחילת שנת הלימודים.
 • הורים המתקשים בתשלומים יכולים לקבל סיוע ממשרד החינוך. למידע נוסף ראו מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים.
 • למידע מפורט על פרויקט השאלת ספרים ראו השאלת ספרי לימוד.

תלונות על אפליה והפרות נוספות של זכויות במערכת החינוך

ילדים עם מוגבלות

רישום מוקדם

 • הורים שילדם זקוק להתאמה פיסית של המוסד החינוכי שבו הוא עתיד ללמוד (במסגרת החינוך הרגיל או החינוך המיוחד), יכולים לרשום את הילד לפני מועד הרישום הפורמלי, כדי לאפשר די זמן לביצוע ההתאמה.
 • ניתן לבצע רישום מוקדם בכל סוגי המעברים: רישום לגן ילדים, רישום לכיתה א', מעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון, מעבר דירה וכו'.
 • הרישום המוקדם יכול להיעשות החל בחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים שבה הילד יחל ללמוד, כלומר 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.
דוגמה
ילד המתנייד באמצעות כיסא גלגלים, אמור להתחיל ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"ה (ספטמבר 2024). הורי הילד זכאים לרשום אותו לביה"ס החל מיוני 2023, כך שלבית הספר יהיה די זמן לבצע את ההתאמות הנדרשות.

סייעת רפואית בחינוך הרגיל

 • ילדים מגיל 3 ועד לגיל שבו הם מגיעים לעצמאות טיפולית, הלומדים במסגרות של החינוך הרגיל, זכאים לתמיכה של סייעת רפואית במצבים הבאים:
 1. צורך בטיפול פולשני בשגרה
 2. צורך בהשגחה למניעת מצבים מסכני חיים
 3. מצבי בריאות חריגים

התאמות מזון

העברה לגן ילדים או לבית ספר אחר

 • במקרים מסוימים ניתן לבקש בחודשי הקיץ העברה מבית הספר או מגן הילדים.
 • העברה ממוסד רשמי אחד למשנהו תיתכן בנסיבות הבאות:
  • נסיבות חינוכיות - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של ההורים או של התלמיד עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
  • העברת מקום המגורים של התלמיד בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
  • מחלת התלמיד.
 • העברה ממוסד רשמי (ממלכתי או ממלכתי דתי) למוסד בבעלות פרטית אפשרית בתנאי שהבקשה להעברה היא בנסיבות חינוכיות (ראו פירוט בסעיף הקודם).
  • יש להגיש את הבקשה לרשות המקומית.
  • במקרה שהרשות המקומית דחתה את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.
  • אם מנהל המחוז לא אישר את ההעברה, ההורים רשאים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה.
  • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • העברות נוספות אפשריות:
  • העברה ממוסד רשמי (ממלכתי או ממלכתי דתי) למוסד מיוחד (לילדים עם מוגבלות).
  • העברה ממוסד בבעלות פרטית למוסד רשמי (ממלכתי או ממלכתי דתי).
  • העברה ממוסד בבעלות פרטית אחד למשנהו.
 • הורים המעוניינים להעביר ילד לגן ילדים אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • אם הבקשה הוגשה אחרי ה-15 ביולי, הרשות המקומית צריכה להשיב לבקשה עד ל- 10 בספטמבר.
 • אם הרשות מסרבת לבקשה, ניתן לערער למנהל המחוז ולמנכ"ל משרד החינוך.
 • למידע נוסף ראו העברה לבית ספר אחר והעברה לגן ילדים אחר.

הורים עם מוגבלות והורים פרודים או גרושים

רישום מוקדם להורים עם מוגבלות

 • הורים שזקוקים להתאמה פיסית של המוסד החינוכי שבו ילדם עתיד ללמוד (במסגרת החינוך הרגיל או החינוך המיוחד), יכולים לרשום את הילד לפני מועד הרישום הפורמלי, כדי לאפשר די זמן לביצוע ההתאמה.
 • ניתן לבצע רישום מוקדם בכל סוגי המעברים: רישום לגן ילדים, רישום לכיתה א', מעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון, מעבר דירה וכו'.
 • הרישום המוקדם יכול להיעשות החל בחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים שבה הילד יחל ללמוד, כלומר 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.
דוגמה
הורה המתנייד באמצעות כיסא גלגלים, שבנו או בתו אמורים להתחיל ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"ג (ספטמבר 2022), זכאי לרשום אותו לביה"ס החל מיוני 2021, כך שלבית הספר יהיה די זמן לבצע את ההתאמות הנדרשות.

עדכון כתובות המגורים במקרה של הורים גרושים או פרודים

 • הורים גרושים או הורים החיים בנפרד, צריכים לעדכן בתחילת השנה את יועץ/ת בית הספר ו/או המחנך או הגננת לגבי מצבם, ובכלל זה:
  • ההסדרים הקיימים לטיפול בילד, כולל חלוקת זמני השהות.
  • החלטות שיפוטיות הנוגעות לילד.
  • כתובותיהם, מספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל שלהם.
  • השתתפות ההורים באסיפות הורים ובפעילויות המוסד החינוכי.
 • הורה שאין לו משמורת על הילד ומעוניין לקבל עותק של המידע המגיע להורה בעל המשמורת, צריך להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי.
 • במקרה שיש החלטה מפורשת של בית המשפט השוללת קשר של המוסד החינוכי עם אחד ההורים, על ההורה השני להציג את ההחלטה בפני גורם טיפולי במוסד החינוכי או בפני מנהל המוסד.
 • למידע נוסף ראו קשר של הורה גרוש או פרוד עם המוסד החינוכי.

משקל ילקוט בית הספר

 • על פי התקן הישראלי משקל הילקוט המלא לא יעלה על 15% ממשקל גופו של התלמיד.
 • הורים יכולים לפנות לבית הספר כדי לוודא שהתלמידים אינם נדרשים לקחת בילקוט משקל שעולה על משקל זה.
 • למידע נוסף ראו משקל ילקוט בית הספר.

סבסוד צהרונים ומסגרות חינוכיות בחופשות הקיץ ובחגים

סבסוד צהרונים ציבוריים בגני הילדים ובכיתות א'-ב'

סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים)

 • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולכיתות א'-ג' בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים.
 • התוכנית מופעלת במשך 10 ימים, במהלך חופשות בתי הספר והגנים:
  • 5 ימים רצופים בחופשת חג חנוכה או בחופשת החורף.
  • 5 ימים רצופים בחופשת הפסח או בחופשת האביב.
  • התוכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
 • גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור).
 • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים).

סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ

 • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ.
 • התוכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, בימים א'-ה', בין השעות 13:00-08:00.
 • גובה התשלום משתנה על-פי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.
 • ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.
 • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ ("בתי הספר של החופש הגדול").
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע