אם נטלתם משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים למגוריכם, ולא עמדתם בתנאי ההלוואה, והבנק המלווה הגיש בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל, באפשרותכם לנקוט מספר צעדים כדי למנוע את מכירת המקרקעין


למי המדריך רלוונטי?

נפתח נגדי תיק בהוצאה לפועל, מה עלי לעשות?

  1. להתנגד לביצוע שטר המשכנתא - במקרה שלא התקיימו התנאים הדרושים להגשת המשכנתא למימוש בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו התנגדות לביצוע שטר.
  2. להגיש בקשה בטענת "פרעתי" - במקרה שהחוב, שבגינו נפתח התיק בהוצאה לפועל, שולם. למידע נוסף ראו טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל.
  3. לשלם את החוב תוך פרק הזמן הקבוע באזהרה. למידע נוסף ראו תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל.

ערעור על החלטה למכור את המקרקעין

ביטול החלטה על מכירת המקרקעין אם לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

חשוב לדעת

  • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.
  • הגשת בקשה או ערעור אינה בהכרח עוצרת את הליך מכירת המקרקעין. כדי לעכב את הליכי מכירת המקרקעין, יש להגיש בקשה לעיכוב הליכים. למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
  • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
  • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים